loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 1

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 15:21:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6   

111
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 1
Tóm tắt nội dung

KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ NĂM HỌC 2012 2013Môn: TIẾNG ANH LỚP 6Thời gian làm bài: 15 phútChúc các bạn đạt điểm số thật cao!14:54I. Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm).1.There______five books on the table.A. areB. amC. is2.She often washes ______ face in the morning.A. sheB. hersC. her3.Are you students? ______.A.Yes, we doB. Yes, we areC. Yes, am4.How are you? ______ .A. I'm elevenB. I'm fine. ThanksC. It's great5.______ are you? am twelve years old.A. How oldB. WhatC. HowII. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (5 điểm).1.book This my is /.2.student My Mai name is and I'm3.age mother's your What is ?4.father an is engineer My5.Venezuela are from WeTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

Nội dung tài liệu

KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ NĂM HỌC 2012 2013Môn: TIẾNG ANH LỚP 6Thời gian làm bài: 15 phútChúc các bạn đạt điểm số thật cao!14:54I. Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm).1.There______five books on the table.A. areB. amC. is2.She often washes ______ face in the morning.A. sheB. hersC. her3.Are you students? ______.A.Yes, we doB. Yes, we areC. Yes, am4.How are you? ______ .A. I'm elevenB. I'm fine. ThanksC. It's great5.______ are you? am twelve years old.A. How oldB. WhatC. HowII. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (5 điểm).1.book This my is /.2.student My Mai name is and I'm3.age mother's your What is ?4.father an is engineer My5.Venezuela are from WeTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến