loading
back to top

De kiem tra 15 phut lich su 8 lan 1 HK I Nam hoc 20162017

Chia sẻ: ailaiaiailatoi@gmail.com | Ngày: 2016-11-05 16:26:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

1169
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. De kiem tra 15 phut lich su 8 lan 1 HK I Nam hoc 20162017

De kiem tra 15 phut lich su 8 lan 1 HK I Nam hoc 20162017

De kiem tra 15 phut lich su 8 lan 1 HK I Nam hoc 20162017
Tóm tắt nội dung
GD ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNHĐỀ KIỂM TRA 15’LẦN HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN:Lịch sử KHỐI:8Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: (5,0đ) Nêu những nét chính về phong trào đập phá máy móc và bãi công của công nhân Anh nữa đầu thế kỉ XIX.Câu 2: (5,0đ) Trình bày hong trào công nhân trong những năm 1830- 1840 .HẾT Duyệt Giáo viên ra đềNguyễn Duy Hải Huỳnh Mỹ ChungSỞ GD VÀ ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA 15’ LẦN HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: Lịch sử KHỐI:8Câu 1: Cùng sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm ra đời,- họ bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề. Vì vậy, công nhân đã nổi dậy đấu tranh. Hình thức đấu tranh chủ yếu là đập phá máy móc và đốt công xưởng, ,- diễn ra trước tiên Anh, sau đó là Pháp, Đức, Bỉ…., Đến đầu TKXIX, chuyển sang hình thức bãi công, đòi tăng lương và giảm việc làm, thành lập công đoàn… 1,0 đ1,0 đ1,0đ1,0 đ1,0 đCâu 2: Phong trào công nhân trong những năm 1830- 1840 a. Diễn biến:- 1831,...
Nội dung tài liệu
GD ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNHĐỀ KIỂM TRA 15’LẦN HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN:Lịch sử KHỐI:8Thời gian làm bài: 15 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: (5,0đ) Nêu những nét chính về phong trào đập phá máy móc và bãi công của công nhân Anh nữa đầu thế kỉ XIX.Câu 2: (5,0đ) Trình bày hong trào công nhân trong những năm 1830- 1840 .HẾT Duyệt Giáo viên ra đềNguyễn Duy Hải Huỳnh Mỹ ChungSỞ GD VÀ ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA 15’ LẦN HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: Lịch sử KHỐI:8Câu 1: Cùng sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm ra đời,- họ bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề. Vì vậy, công nhân đã nổi dậy đấu tranh. Hình thức đấu tranh chủ yếu là đập phá máy móc và đốt công xưởng, ,- diễn ra trước tiên Anh, sau đó là Pháp, Đức, Bỉ…., Đến đầu TKXIX, chuyển sang hình thức bãi công, đòi tăng lương và giảm việc làm, thành lập công đoàn… 1,0 đ1,0 đ1,0đ1,0 đ1,0 đCâu 2: Phong trào công nhân trong những năm 1830- 1840 a. Diễn biến:- 1831, công nhân dệt tơ Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.- 1844, công nhân vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa chống lại sự hà khắc của giới chủ. PT Hiến chương Anh từ 1836-1847 mit tinh biểu tìnhb. Kết quả- nghĩa:- Các cuc đấu tranh của công nhân giai đoạn này đều bị thất bại, nhưng đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo diều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này. 1,0 đ1,0 đ1,0 đ1,0 đ1.0 đHẾTDuyệt Giáo viên ra đềNguyễn Duy Hải Huỳnh Mỹ ChungMA TRẬN KIỂM TRA 15’ HỌC KÌ LẦN 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN:Lịch sử KHỐI:8 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng điểmCấp độ thấp Cấp độ cao1. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. những nét chính về phong trào đập phá máy móc và bãi công của côngnhân Anh nữa đầuthế kỉ XIX.Số câu 1Số điểm: Số câu: 1Số điểm: 5,0 5,02. Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác hong trào côngnhân trong những năm 1830- 1840Số câu 1Số điểm: Số câu: 1Số điểm: 5.0 5,0Tổng số câu:2Tổng số điểm:10 Tổng số câu:1Tổng số điểm:5 Tổng số câu:1Tổng số điểm:5 Tổng:10Duyệt Giáo viên ra đềNguyễn Duy Hải Huỳnh Mỹ ChungTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến