loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-27 11:48:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 10   

129
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10Loading...

Tóm tắt nội dung

HỌ VÀ TÊN- LỚP:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2)MÔN VẬT LÝLỚP 10 CB ĐIỂM/10 A. Phần câu hỏi trắc nghiệm điểm Caùc em choïn caùc caâu ñuùng A,B hoaëc ghi vaøo phieáu traû lôøi ôû trang sau:Câu 1: Đồ thị sau có các quá trình theo thứ tự nào sau đây :A. đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích B. đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tíchC. đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt D. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệtCâu 2: Một vật chuyển động lên đỉnh dốc có độ cao so với mặt đất. Thế năng của vật tại đỉnh dốcA. có giá trị phụ thuộc cách chọn gốc thế năng B. luôn lớn hơn 0C. luôn bằng mgz D. luôn bằng mgzCâu 3: Chọn câu sai :A. Động lượng là đại lượng vectơ B. Ðộng lượng luôn được tính bằng tích khối lựợng và vận tốc của vậtC. Ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối luợng luôn luôn dươngD. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dươngCâu 4: Động năng của vật không đổi khiA. vận tốc của vật...

Nội dung tài liệu

HỌ VÀ TÊN- LỚP:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2)MÔN VẬT LÝLỚP 10 CB ĐIỂM/10 A. Phần câu hỏi trắc nghiệm điểm Caùc em choïn caùc caâu ñuùng A,B hoaëc ghi vaøo phieáu traû lôøi ôû trang sau:Câu 1: Đồ thị sau có các quá trình theo thứ tự nào sau đây :A. đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích B. đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tíchC. đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt D. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệtCâu 2: Một vật chuyển động lên đỉnh dốc có độ cao so với mặt đất. Thế năng của vật tại đỉnh dốcA. có giá trị phụ thuộc cách chọn gốc thế năng B. luôn lớn hơn 0C. luôn bằng mgz D. luôn bằng mgzCâu 3: Chọn câu sai :A. Động lượng là đại lượng vectơ B. Ðộng lượng luôn được tính bằng tích khối lựợng và vận tốc của vậtC. Ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối luợng luôn luôn dươngD. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dươngCâu 4: Động năng của vật không đổi khiA. vận tốc của vật tăng bốn lần khối lượng của vật giảm hai lầnB. vận tốc của vật tăng gấp đôi khối lượng của vật giảm bốn lầnC. vận tốc của vật tăng gấp đôi khối lượng của vật giảm hai lầnD. vận tốc của vật tăng bốn lần khối lượng của vật giảm bốn lầnCâu 5: Câu nào nói về lực tương tác phân tử là không đúng :A. lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đâỷ phân tửB. lực hút phân tử có thể bằng lực đâỷ phân tửC. lực tương tác phân tử coi như không đáng kể khi các phân tử rất xa nhauD. lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đâỷ phân tửCâu 6: Chọn câu đúng Công suất được xác định bằngA. công thực hiện trên một đơn vị độ dài B. công sinh ra trong một đơn vị thời gianC. tích của công và thời gian thực hiện công D. giá trị của công mà vật có khả năng thực hiệnCâu 7: Chọn câu đúng Trong hệ toạ độ OT, OV) đường đẳng nhiệt của một lượng khí lý tưởng là :A. đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ B. đường thẳng vuông góc với trục OVC. đường thẳng vuông góc với trục OT D. đường hyperbolCâu 8: Lực nào trong những lực sau đây thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt đường nằm ngang :A. lực kéo vật B. trọng lựcC. lực ma sát D. phản lực của mặt đườngCâu 9: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt đến độ cao cực đại thìA. động năng cực đại.thế năng bằng không B. động năng bằng không, thế năng cực đạiC. động năng bằng thế năng cực đại D. động năng bằng nửa thế năngCâu 10: Phát biểu nào sai khi nói về các chất khí?A. Các phân tử khí rất gần nhau B. Chất khí không có thể tích và hình dạng riêngC. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa nó và nén được dễ dàngCâu 11: Trong trường hợp nào sau đây, cơ năng của vật được bảo toàn :A. không có lực cản, lực ma sát tác dụng lên vật B. vận tốc của vật không đổiC. Chỉ có trọng lực lực hấp dẫn tác dụng lên vật D. vật chuyển động theo phương ngangCâu 12: Định luật Sác-lơ chỉ áp dụng được trong quá trình :A. Khối khí đựng trong bình không đậy kín B. Khối khí giãn nở tự do C. Giữ nhiệt độ của khối khí không đổi. D. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệtCâu 13: Trong quá trình đẳng nhiệt cuả một lượng khí lý tưởng, khi thể tích giảm đi một nửa thì :A. áp suất tăng lần B. áp suất tăng lần C. áp suất giảm lần D. áp suất giảm lầnCâu 14: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác địnhA. thể tích, nhiệt độ, khối lượng B. áp suất, thể tích, khối lượngC. áp suất, khối lượng, nhiệt độ D. áp suất, nhiệt độ, thể tíchCâu 15: Hệ thức nào sau đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng?A. p1 V1 T2 p2 V2 T1 B. p1 V1 p2 V2 C. 2211TpTp D. 2211TVTVCâu 16: Động năng của vật tăng khiA. gia tốc của vật tăng B. vận tốc của vật có giá trị dươngC. gia tốc của vật giảm D. lực tác dụng lên vật sinh công dươngCâu 17: Đường biểu diễn trong hình nào sauđây không phải là đường đẳng tích :A. hình B. hình 3C. hình D. hình 2Câu 18: Chọn câu sai :A. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là dạng trong số các dạng thế năngB. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năngC. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đóD. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vậtPHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B. Phần bài tập tự luận điểm )Bài Một vật có khối lượng 10 kg, trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao 4m, mặt dốc nghiêng góc 30 so với phương ngang. Chọn gốc thế năng chân dốc. Lấy 10m/s 2a) Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc điểm )b) Vận tốc của vật tại chân dốc là 6m/s. Tính lực ma sát giữa vật và mặt dốc. 1,5 điểm )( Áp dụng định lý động năng hoặc định luật bảo toàn năng lượng để giải toán )Bài Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm hyđrô áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0C. Hỏi thể tích của lượngkhí trên áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17 0C. 1,5 điểm )BÀI LÀM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HỌ VÀ TÊN- LỚP:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2)MÔN VẬT LÝLỚP 10 CB ĐIỂM/10 A. Phần câu hỏi trắc nghiệm điểm Caùc em choïn caùc caâu ñuùng A,B hoaëc ghi vaøo phieáu traû lôøi ôû trang sau:Câu 1: Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác địnhA. áp suất, nhiệt độ, thể tích B. thể tích, nhiệt độ, khối lượngC. áp suất, thể tích, khối lượng D. áp suất, khối lượng, nhiệt độCâu 2: Động năng của vật tăng khiA. vận tốc của vật có giá trị dương B. lực tác dụng lên vật sinh công dươngC. gia tốc của vật tăng D. gia tốc của vật giảmCâu 3: Một vật chuyển động lên đỉnh dốc có độ cao so với mặt đất. Thế năng của vật tại đỉnh dốcA. có giá trị phụ thuộc cách chọn gốc thế năng B. luôn lớn hơn 0C. luôn bằng mgz D. luôn bằng mgzCâu 4: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt đến độ cao cực đại thìA. động năng bằng nửa thế năng B. động năng bằng thế năng cực đạiC. động năng bằng không, thế năng cực đại D. động năng cực đại.thế năng bằng khôngCâu 5: Hệ thức nào sau đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng?A. 2211TpTp B. 2211TVTV C. p1 V1 p2 V2 D. p1 V1 T2 p2 V2 T1Câu 6: Trong quá trình đẳng nhiệt cuả một lượng khí lý tưởng, khi thể tích giảm đi một nửa thì :A. áp suất tăng lần B. áp suất tăng lần C. áp suất giảm lần D. áp suất giảm lầnCâu 7: Lực nào trong những lực sau đây thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt đường nằm ngang :A. lực ma sát B. phản lực của mặt đường C. lực kéo vật D. trọng lựcCâu 8: Phát biểu nào sai khi nói về các chất khí?A. Lực tương tác giữa các phân tử rất yếuB. Các phân tử khí rất gần nhauC. Chất khí không có thể tích và hình dạng riêngD. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa nó và nén được dễ dàngCâu 9: Chọn câu sai :A. Động lượng là đại lượng vectơB. Ðộng lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối luợng luôn luôn dươngC. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dươngD. Ðộng lượng luôn được tính bằng tích khối lựợng và vận tốc của vậtCâu 10: Trong hệ toạ độ OT, OV) đường đẳng nhiệt của một lượng khí lý tưởng là A. đường thẳng vuông góc với trục OV B. đường hyperbolC. đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ D. đường thẳng vuông góc với trục OTCâu 11: Chọn câu sai :A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đóB. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là dạng trong số các dạng thế năngC. Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vậtD. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năngCâu 12: Câu nào nói về lực tương tác phân tử là không đúng :A. lực hút phân tử có thể bằng lực đâỷ phân tửB. lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đâỷ phân tửC. lực tương tác phân tử coi như không đáng kể khi các phân tử rất xa nhauD. lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đâỷ phân tửCâu 13: Đường biểu diễn trong hình nào sauđây không phải là đường đẳng tích :A. hình B. hình 4C. hình D. hình 3Câu 14: Trong trường hợp nào sau đây, cơnăng của vật được bảo toàn :A. vận tốc của vật không đổiB. vật chuyển động theo phương ngangC. Chỉ có trọng lực lực hấp dẫn tác dụng lên vậtD. không có lực cản, lực ma sát tác dụng lên vậtCâu 15: Đồ thị sau có các quá trình theo thứ tự nào sau đây :A. đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích B. đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tíchC. đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt D. đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệtCâu 16: Động năng của vật không đổi khiA. vận tốc của vật tăng bốn lần khối lượng của vật giảm hai lầnB. vận tốc của vật tăng gấp đôi khối lượng của vật giảm bốn lầnC. vận tốc của vật tăng gấp đôi khối lượng của vật giảm hai lầnD. vận tốc của vật tăng bốn lần khối lượng của vật giảm bốn lầnCâu 17: Chọn câu đúng Công suất được xác định bằngA. giá trị của công mà vật có khả năng thực hiện B. công thực hiện trên một đơn vị độ dàiC. công sinh ra trong một đơn vị thời gian D. tích của công và thời gian thực hiện côngCâu 18: Định luật Sác-lơ chỉ áp dụng được trong quá trình :A. Khối khí đựng trong bình kín và bình không dãn nở nhiệtB. Khối khí giãn nở tự doC. Giữ nhiệt độ của khối khí không đổi.D. Khối khí đựng trong bình không đậy kínPHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A. Phần bài tập tự luận điểm )Bài Một vật có khối lượng kg, trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao 2,5 m, mặt dốc nghiêng góc 30 so với phương ngang. Chọn gốc thế năng chân dốc. Lấy 10m/s 2a) Tính cơ năng của vật tại đỉnh dốc điểm ).b) Tính vận tốc của vật khi đến chân dốc. Biết lực ma sát giữa vật và mặt dốc có độ lớn 23 N. 1,5 điểm )( Áp dụng định lý động năng hoặc các định luật bảo toàn để giải bài và )Bài Một lượng khí lý tưởng nhiệt độ 10 0C và áp suất 10 Pa được nén đẳng nhiệt đến áp suất 1,5.10 Pa. Hỏi thể tích sau khi nén tăng hay giảm bao nhiêu lần so với thể tích ban đầu điểm )BÀI LÀM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến