loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 6

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-22 17:57:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 6    kiểm tra sử 6   

462
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 6Loading...

Tóm tắt nội dung

Phòng GD_ĐT Huyện Eah’leo ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Tô Hiệu Môn Lịch sử 6Tiết 30 ĐỀ KIỂM TRA Tiết Môn Lịch sử 6A/Mục tiêu bài học:1/Kiến thức:Giúp học sinh củng cố kiếm thức đã học trong học kì II,thời bắc thuộc .2/Kĩ năng :Học sinh có kĩ năng làm bài,vận dụng kiến thức đã học để làm bài.3/Thái độ: Giáo dục cho HS -Có thái độ học tập đúng đắn -Có tình yêu môn lịch sử và tự hào về lịch sử dân tộcB/Chuẩn bị -Giáo viên: Ra đề ,ma trận,đáp án và biểu điểm-Học sinh:Ôn tập những nội dung đã học C/MA TRẬN KIỂM TRA Lịch sử :TIẾT 30(Năm 2015-2016) Mức độ Nội dung NHẬN BIẾT THÔNGHIỂU VẬN DỤNGCỘNGTN TL TN TL THẤP CAOCuộckhởinghĩaHai BàTrưng Nắm đượcnhững việc làmcủa Hai bà trưngsau thắng lợi Nêu đượcnguyênnhân ,diễnbiến cuộckhởi nghĩa NêuđượcýnghĩacuộckhởinghĩaSố câuSố điểmTỉ lệ 10,250,25% 12đ20% 1/4110% 2,253,2530,25%Khởinhĩa LýBí.NướcVạnXuân Nhớ tên nướcsau khi Lý bí lênngôi Trình bàyđượcnhững việclàm của LýBí sau khithắng lợi.Số câuSố điểmTỉ lệ 10.250,25 1110% 21,2510,25TổngHợp -Nhớ...

Nội dung tài liệu

Phòng GD_ĐT Huyện Eah’leo ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Tô Hiệu Môn Lịch sử 6Tiết 30 ĐỀ KIỂM TRA Tiết Môn Lịch sử 6A/Mục tiêu bài học:1/Kiến thức:Giúp học sinh củng cố kiếm thức đã học trong học kì II,thời bắc thuộc .2/Kĩ năng :Học sinh có kĩ năng làm bài,vận dụng kiến thức đã học để làm bài.3/Thái độ: Giáo dục cho HS -Có thái độ học tập đúng đắn -Có tình yêu môn lịch sử và tự hào về lịch sử dân tộcB/Chuẩn bị -Giáo viên: Ra đề ,ma trận,đáp án và biểu điểm-Học sinh:Ôn tập những nội dung đã học C/MA TRẬN KIỂM TRA Lịch sử :TIẾT 30(Năm 2015-2016) Mức độ Nội dung NHẬN BIẾT THÔNGHIỂU VẬN DỤNGCỘNGTN TL TN TL THẤP CAOCuộckhởinghĩaHai BàTrưng Nắm đượcnhững việc làmcủa Hai bà trưngsau thắng lợi Nêu đượcnguyênnhân ,diễnbiến cuộckhởi nghĩa NêuđượcýnghĩacuộckhởinghĩaSố câuSố điểmTỉ lệ 10,250,25% 12đ20% 1/4110% 2,253,2530,25%Khởinhĩa LýBí.NướcVạnXuân Nhớ tên nướcsau khi Lý bí lênngôi Trình bàyđượcnhững việclàm của LýBí sau khithắng lợi.Số câuSố điểmTỉ lệ 10.250,25 1110% 21,2510,25TổngHợp -Nhớ thờigian,tên các cuộckhởi nghĩa. -Nắm được những chính Trình bày được những chính sách cai trị củasách bóc lột của nhà Hán phong kiến TQ trong thời Bắc thuộcSố câuSố điểmTỉ lệ 1,5 15% 14đ40% 45,545%Tổng số câuTổng số điểmTổng tỉ lệ 2đ 2% 2đ 20% ¼1đ10% 25đ50% 810100% D/ĐỀ BÀII/Trắc nghiệm (2đ) Hãy chọn đáp án đúng nhất.Câu Mục đích đưa người Hán sang sống chung với người Việt là:a. Chiếm đất nhân dân ta. b.Bóc lột của cải.c. Đồng hóa dân tộc ta. d. “Khai hóa” cho nhân dân ta.Câu Nhà Hán đã độc quyền về:a. Thuế muối và thuế sắt. b. Thuế rau. c. Thuế gạo d. Thuế thuốc phiệnCâu 3: Sau khi đuổi được bọn đô hộ, Hai Bà Trưng đã :a. Làm vua.. b.Bãi bỏ luật pháp hà khắc.c.Xây dựng cung điện d. Làm vua,phong tước cho những người có công, xá thuế.Câu 4: Lý Bí lên ngôi vua đã đặt tên nước ta là:a.Văn Lang b.Âu Lạcc.Vạn xuân d.Việt NamCâu 5:(1đ) Nối Cột với cột cho phù hợp .II/Tự luận (8đ)Câu 1(3đ): Nêu nguyên nhân, diễn biến và nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bài Trưng.Câu 2(4đ): Trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.Câu (1đ):Sau khi thắng lợi Lý Bý đã làm gì? E/ ĐÁP ÁN Cột A(Thời gian) Cột B(tên cuộc khởi nghĩa) Kết quả1.Năm 40 a.Bà Triệu 1->2.Năm248 b.Hai Bài Trưng 2->3.Năm 542-602 c.Mai Thúc Loan 3->4.Đầu Thế kỉ VIII d.Lý Bí 4->I/Trắc nghiệm (2đ) Câu 1: :Câu 2: Câu 3: Câu 4: Mỗi câu đúng (0.25đ)Câu 5: 4b II/Tự Luận (8đ)Câu 1(3đ) *Nguyên nhân: -Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán -Do thi sách chồng của Trưng Trắc bị giết .*Diễn Biến Mùa xuân năm 40,Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn.Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh,tiến đánh Cổ Loa,Luy Lâu.Tô Định hoảng sợ trốn vềnước.*Ý nghĩa:Lật đổ ách thống trị của nhà Hán, giành độc lập .Mở đầu truyền thống chống giặc giữ nước.Câu (4 Chính trị: Đứng đầu quận, huyện là người Trung Quốc. Kinh tế: Bắt nhân dân ta đóng các thứ thuế nặng nề, vô lí( sắt, muối); bắt cống nạp sản vật quý.- Văn hóa: Bắt nhân dân học chữ Hán, từ bỏ phong tục tập quán của mình để theo phong tục của người Trung Quốc-> “đồng hóa”.Câu 3(1đ) Sau khi thắng lợi Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế,đặt tên nước là Vạn Xuân, xây dựng kinh đô,thành lập triều đình.Duyệt của CM Duyệt của TT Người ra đề Lê Thị DịuTrường TH CS Tô Hiệu KIỂM TRA Môn :Lịch sử (2015-2016)Họ và tên: ………………… Môn: Lịch sử 6Lớp: 6a… Thời gian :45’…………………………………………………………Đề bàiI/Trắc nghiệm (2đ) Hãy chọn đáp án đúng nhất.Câu Mục đích đưa người Hán sang sống chung với người Việt là:a. Chiếm đất nhân dân ta. b.Bóc lột của cải.c. Đồng hóa dân tộc ta. d. “Khai hóa” cho nhân dân ta.Câu Nhà Hán đã độc quyền về:a. Thuế muối và thuế sắt. b. Thuế rau. c. Thuế gạo d. Thuế thuốc phiệnCâu 3: Sau khi đuổi được bọn đô hộ, Hai Bà Trưng đã :a. Làm vua.. b.Bãi bỏ luật pháp hà khắc.c.Xây dựng cung điện d. Làm vua,phong tước cho những người có công, xá thuế.Câu 4: Lý Bí lên ngôi vua đã đặt tên nước ta là:a.Văn Lang b.Âu Lạcc.Vạn xuân d.Việt NamCâu 4:(1đ) Nối Cột với cột cho phù hợp .II/Tự luận (8đ)Câu 1(3đ): Nêu nguyên nhân, diễn biến và nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bài Trưng.Câu 2(4đ): Trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.Câu (1đ):Sau khi thắng lợi Lý Bý đã làm gì? Bài làm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cột A(Thời gian) Cột B(tên cuộc khởi nghĩa) Kết quả1.Năm 40 a.Bà Triệu 1->2.Năm248 b.Hai Bài Trưng 2->3.Năm 542-602 c.Mai Thúc Loan 3->4.Đầu thế kỉ VIII d.Lý Bí 4->Điểm ời phê của giáo viên……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến