loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-05 16:25:27 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi lịch sử lớp 12   

177
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRUNG TÂM GDNN-GDTXHUYỆN CÀNG LONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2016-2017MÔN: Lịch Sử Khối lớp: 12Học viên chọn bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?a. từ ngày đến ngày 10/2/1945 b. từ ngày đến ngày 11/2/1945c. từ ngày đến ngày 12/2/1945 d. từ ngày đến ngày 13/2/1945Câu 2. Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ của các cường quốca. Liên Xô, Mĩ, Anh b. Mĩ, Anh, Phápc. Trung Quốc, Anh, Pháp d. Liên Xô, Trung Quốc, MĩCâu Đối với chủ nghĩa phát xít Đức va chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hội nghị Iantađã quyết định như thế nào?a. Đánh bại hòa toàn b. Liên Xô tham gia chống Nhật Bảnc. Tiêu diệt tận gốc d. Đánh bại phát xít ĐứcCâu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, châu Âu, miền Đông Đức sẽ do quân độinào chiếm đóng?a. Quân đội Anh b. Quân đội Pháp c. Quân đội Mĩ d. Quân đội Liên XôCâu 5. Mục đích hàng đầu của Liên Hợp quốc làa. duy trì hòa bình và an ninh thế giới b. duy trì hòa bình thế giớic. hợp tác quốc tế giữa...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRUNG TÂM GDNN-GDTXHUYỆN CÀNG LONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2016-2017MÔN: Lịch Sử Khối lớp: 12Học viên chọn bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?a. từ ngày đến ngày 10/2/1945 b. từ ngày đến ngày 11/2/1945c. từ ngày đến ngày 12/2/1945 d. từ ngày đến ngày 13/2/1945Câu 2. Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ của các cường quốca. Liên Xô, Mĩ, Anh b. Mĩ, Anh, Phápc. Trung Quốc, Anh, Pháp d. Liên Xô, Trung Quốc, MĩCâu Đối với chủ nghĩa phát xít Đức va chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hội nghị Iantađã quyết định như thế nào?a. Đánh bại hòa toàn b. Liên Xô tham gia chống Nhật Bảnc. Tiêu diệt tận gốc d. Đánh bại phát xít ĐứcCâu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, châu Âu, miền Đông Đức sẽ do quân độinào chiếm đóng?a. Quân đội Anh b. Quân đội Pháp c. Quân đội Mĩ d. Quân đội Liên XôCâu 5. Mục đích hàng đầu của Liên Hợp quốc làa. duy trì hòa bình và an ninh thế giới b. duy trì hòa bình thế giớic. hợp tác quốc tế giữa các nước d. phát triển quan hệ hữa nghị giữa các dân tộcCâu 6. Trụ sở Liên Hợp quốc được đặc ởa. Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) b. Niu Óoc (Mĩ)c. Luân Đôn (Anh) d. Oasinhtơn (Mĩ)Câu 7. Ngày nào sau đây được Đại hội đồng Liên Hợp quốc lấy làm ngày “Liên hợpquốc hằng năma. 22/10 hằng năm b. 23/10 hằng năm c. 24/10 hằng năm d. 24/10 hằng nămCâu 8. Nhiệm kì nào sau đây, Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội ĐồngBảo An Liên hợp quốca. 2005 2006 b. 2006 2007 c. 2007 2008 d. 2008 2009 Câu 9. Nền công nghiệp Liên Xô từ 1950 đến nữa đầu những năm 70 đạt kết quảa. Đứng đầu thế giới Mã đề: 123Doc24.vnb. Đứng hàng thứ thế giới (sau Mĩ)c. Đứng hàng thứ thế giới (sau Mĩ, Anh)d. Đứng hàng thứ thế giới (sau Mĩ, Anh, Pháp)Câu 10. Nhân vật nào sau đây là người đầu tiên bay vào vú trụa. I.Gararin (Liên Xô) b. Amtrong (Mĩ)c. Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc) d. Phạm Tuân (Việt Nam)Câu 11. Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ 1991 đến 2000 làa. tranh thủ sự ủng hội của cộng đồng phương Tâyb. quan hệ hợp tác với các nước phương Tây, phương Đôngc. một mặt ngả về phương Tây, mặt khác phát triển mối quan hệ với các nước châu Ád. chỉ quan hệ hợp tác với các nước phương Đông, Trung QuốcCâu 12 Sau khi kế tục địa vị pháp lí của Liên Xô, Liên Bang Nga phải đối mặt với khókhăn gì?a. Giữ vững địa vị là một cường quốc thế giớib. Phong trào li khai Trécxniac. Chống phá của Chủ nghĩa tư bản và bọn phản động trong nướcd. Phải đương đầu với nạn khủng bố của các phần tử li khaiCâu 13 Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh củacuộc chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyếna. 38 b. 39 c. 40 d. 41Câu 14. Trong bốn “con rồng châu Á”, khu vực Đông Bắc có ba quốc gia là nhữngquốc gia nào?a. Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản b. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loanc. Hàn Quốc, Hồng Công, Trung Quốc d. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật BảnCâu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam (ASEAN) thành lập vào thời gian nào?a. 8/8/1976 b. 9/8/1976 c. 8/8/1967 d. 9/8/1967Câu 16. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền khi nào?a. 1/10/1945 b. 12/10/1945 c. 13/8/1945 d. 23/8/1945Câu 17. Hội nghị nào sau đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc giaĐông Nam (ASEAN).a. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)b. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)c. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Manila 11/1999 (Philippin)Doc24.vnd. Hội nghị cấp cao lần thứ ba tại Manila 11/1999 (Philippin)Câu 18. Tháng 11/2007, các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản Hiến chương ASEAN ”nhằm:a. Xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình, ổn định.b. Xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnhc. Xây dựng ASEAN thành khu vực chiến lược về kinh tế, chính trị, quân sựd. Xây dựng ASEAN thành khu vực chỉ mang tính chất chiến lược về quân sựCâu 19. Sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ấn Độ là thuộc địa của đế quốc nào sau đây?a. Pháp b. Đức c. Anh d. Bồ Đào NhaCâu 20. Khu vực nào sau đây mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dânxam lượca. Nam Phi b. Trung Phi c. Tây Phi d. Bắc PhiCâu 21. Vì sao năm 1960 lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”a. Vì châu Phi có 16 nước giành được độc lậpb. Vì châu Phi có 17 nước giành được độc lậpc. Vì châu Phi có 18 nước giành được độc lậpd. Vì châu Phi có 19 nước giành được độc lậpCâu 22. Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài bị sụp nước nào của khu vực Mĩ la tinh?a. Cu Ba b. Pêru c. Chi lê d. HaitiCâu 23. Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toànthế giới trong khoảng thời gian nào?a. Nửa sau những năm 40 b. Khoảng 20 năm sau chiến tranhc. Từ năm 1945 đến đầu những năm 70 d. Từ những năm 50Câu 24. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọnga. DD àn áp phong trào giải phóng dan tộc b. Xóa bỏ chủ nghĩa xã hộic. Lãnh đạo thế giới d. àm bá chủ thế giớiCâu 25. “Cộng đồng than thép châu Âu” thành lập khi nào?a. 18/4/1951 b. 25/3/1957 c. 18/4/1957 d. 10/4/1951Câu 26. EU ra đời nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong các lĩnh vựca. kinh tế, tiền tệ b. chí trị, đối ngoạic. kinh tế, an ninh, đối ngoại d. kinh tế, an ninh, đối ngoại, tiền tệ, chính trịCâu 27. Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với ai?a. Các nước phương Tây b. MĩDoc24.vnc. Các nước Đông Nam d. Trung QuốcCâu 28. Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước TâyÂu TBCN và các nước Đông Âu XHCN làa. sự ra đời của NATO b. Mĩ thực hiện “kế hoạch Mácsan”c. sự ra đời của khối SEV d. sự ra đời của học thuyết TrumanCâu 29. Trong giai đoạn thứ hai, cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là gì?a. Công nghệ b. Cách mạng khoa học c. Kĩ thuật d. Cách mạng kĩ thuậtCâu 30 Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu diễn ra từ khi nào?a. Từ sau chiế tranh lạnh b. Từ đầu những năm 80 c. Từ đầu những năm 90 d. Từ cuối những năm 90Câu 31. Sự kiện nào sau đây mở ra thời mới trong quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốca. 1979 Tổng thống Pho thăm Trung Quốc b. 1/1972, Ních Xơn thăm Trung Quốcc. 5/1972, Tổng thống Pho thăm Trung Quốc d. 5/1972, Ních Xơn thăm Trung QuốcCâu 32. Giai đoạn lịch sử nào sau đây đánh dấu thời kì “Phi thực dân hóa” trên phạm vitoàn thế giớia. Giai đoạn 1950-1955, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp tuyên bố giành độc lậpb. Giai đoạn 1950-1970, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp tuyên bố giành độc lậpc. Giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp tuyên bố giành độc lậpd. Giai đoạn 1950-1975, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp tuyên bố giành độc lậpCâu 33. Năm 2007, Liên minh châu Âu EU kết nạp thêm hai quốc giaa. Rumani và Bungari b. Rumani và Ba lan c. Rumani và Pháp d. Rumani và AnhCâu 34. Những quốc gia nào sau đây châu Phi giành được độc lập 1960a. Ma rốc, Nigiêria, Camơrun b. Mali, Nigiêria, Camơrun c. Ma rốc, Nigiêria, Mali d. Gabông, Nigiêria, CamơrunCâu 35. Sau chiến tranh thế giới hai, phần lớn các quốc gia khu vực Mĩ atinh đều làthuộc địa của thực dân:a. Anh, Pháp b. Tây Ban Nha, Phápc. Tây Ban Nha, Mĩ d. Tây Ban Nha, Bồ Đào NhaCâu 36. Năm 1975 châu Phi với thắng lợi của nhân dân nào sau đây đã làm tan rã củahệ thống chủ nghĩa thực dân về cơ bản.a. Môdămbích, Ai Cập b. Môdămbích, Tuynidic. Môdămbích, Ăngola d. Awngola, Ai CậpCâu 37. Các quốc gia thuộc quần đảo vùng Caribê (Mĩ la tinh) giành độc lập 1962Doc24.vna. Hamaica, Triniddat, Tôbagô b. Guyana, Triniddat, Tôbagôc. Hamaica, Triniddat, Bácbađốt d. Hamaica, Guyana, TôbagôCâu 38. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự xác lập giữa hai cực hai phe, chiến tranh lạnhbao trùm cả thế giớia. Sự ra đời của kế hoạch Mácsan và tổ chức Vácxavab. Sự ra đời của NATO và tổ chức Vácxavac. Sự ra đời của NATO và kế hoạch Mácsand. Sự ra đời của khối SEV và kế hoạch MácsanCâu 39. “Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa” được kí kết giữa Mĩ vàLiên Xô viết tắt làa. SALT-1 b. SCAP c. ABM d. SALT-2Câu 40. Cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải) giữa Goocbachốp vàG. Busơ tháng 12/1989 đã đánh dấu mốc lịch sử:a. Hai bên cắt giảm vũ khí chiến lượcb. Bàn giao công nghệ chế tạo bom nguyên tửc. Hạn chế chạy đua vũ trang giữa hai nướcd. Chấm dứt chiến tranh lạnh---HẾT---Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến