loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

đề kiểm tra 1 tiết môn địa lý

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 07:42:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi địa lý lơp 7   

215
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết môn địa lý

đề kiểm tra 1 tiết môn địa lý

đề kiểm tra 1 tiết môn địa lýLoading...

Tóm tắt nội dung

Trường THCS Tân An ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HKI.NĂM HỌC 2011-2012Họ tên:.................................................... Môn: Địa Lý khối 7Lớp: 7A....... Thời gian: 45 phútI) TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.Câu Để nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc người ta căn cứ vàoa. hình dáng bên ngoài. b. chỉ số thông minh.c. cấu tạo cơ thể. d. tình trạng sức khỏe.Câu Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Âu. b. Châu Á.c. Châu Mĩ. d. Châu Phi.Câu Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Á. b. Châu Phi c. Châu Âu. d. Châu Mĩ.Câu Môi trường nhiệt đới nằm khoảnga. từ vĩ tuyến 0B đến vĩ tuyến 0N b. giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Namc. từ chí tuyến đến vòng cực cả hai bán cầu d. từ vĩ tuyến 0B và 0N đến chí tuyến cả hai bán cầuCâu Môi trường có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới là:a. môi trường xích...

Nội dung tài liệu

Trường THCS Tân An ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HKI.NĂM HỌC 2011-2012Họ tên:.................................................... Môn: Địa Lý khối 7Lớp: 7A....... Thời gian: 45 phútI) TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.Câu Để nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc người ta căn cứ vàoa. hình dáng bên ngoài. b. chỉ số thông minh.c. cấu tạo cơ thể. d. tình trạng sức khỏe.Câu Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Âu. b. Châu Á.c. Châu Mĩ. d. Châu Phi.Câu Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Á. b. Châu Phi c. Châu Âu. d. Châu Mĩ.Câu Môi trường nhiệt đới nằm khoảnga. từ vĩ tuyến 0B đến vĩ tuyến 0N b. giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Namc. từ chí tuyến đến vòng cực cả hai bán cầu d. từ vĩ tuyến 0B và 0N đến chí tuyến cả hai bán cầuCâu Môi trường có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới là:a. môi trường xích đạo ẩm. b. môi trường nhiệt đới.c. môi trường nhiệt đới gió mùa. d. môi trường hoang mạc.Câu Môi trường nhiệt đới gió mùa nằm a. Đông Á, Trung Đông. b. Nam Á, Đông Nam Á.c. Đông Á, Nam Á. d. Đông Nam Á, Trung Đông.II) TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu (1,0 điểm)Nêu nguyên nhân của sự di dân đới nóng.Câu 2: (3,0 điểm)So sánh những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị?Câu (3,0 điểm) Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng nào bao nhiêu 0C ?- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng nào? bao nhiêu 0C ?- Biên độ nhiệt trong năm là bao nhiêu 0C?- Các tháng mưa nhiều là các tháng nào các tháng mưa ít là các tháng nào? ĐIỂM LỜI PHÊ Đề 1BÀI LÀM:I) Trắc nghiệm Câu 6Đáp ánII) Tự luận:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trường THCS Tân An ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HKI.NĂM HỌC 2011-2012Họ tên:.................................................... Môn: Địa Lý khối 7Lớp: 7A....... Thời gian: 45 phútĐIỂM LỜI PHÊI) TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.Câu Môi trường nhiệt đới nằm khoảnga. từ vĩ tuyến 0B và 0N đến chí tuyến cả hai bán cầub. từ vĩ tuyến 0B đến vĩ tuyến 0Nc. giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Namd. từ chí tuyến đến vòng cực cả hai bán cầuCâu Chủng tộc Nê-grô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Âu. b. Châu Phi. c. Châu Á. d. Châu Mĩ.Câu Để nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc người ta căn cứ vàoa. cấu tạo cơ thể. b. chỉ số thông minh.c. hình dáng bên ngoài. d. tình trạng sức khỏe.Câu Môi trường nhiệt đới gió mùa nằm a. Đông Á, Trung Đông. b. Trung Đông., Đông Nam Á.c. Đông Á, Nam Á. d. Nam Á ,Đông Nam Á. Câu Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ơa. Châu Á. b. Châu Âu. c. Châu Mĩ. d. Châu Phi.Câu Môi trường có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới là:a. môi trường nhiệt đới. b. môi trường xích đạo ẩm.c. môi trường nhiệt đới gió mùa. d. môi trường hoang mạc.II) TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu (1,0 điểm)Nêu nguyên nhân của sự di dân đới nóng.Câu 2: (3,0 điểm)So sánh những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị?Câu (3,0 điểm)Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng nào bao nhiêu 0C ?- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng nào? bao nhiêu 0C?- Biên độ nhiệt trong năm là bao nhiêu 0C?- Các tháng mưa nhiều là các tháng nào các tháng mưa ít là các tháng nào? Đề 2BÀI LÀM:I) Trắc nghiệm Câu 6Đáp ánII) Tự luận:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIẾT ĐỊA LÍ KHỐI 7I) TRẮC NGHIỆM (3,0đ)Đúng mỗi câu 0,5đĐề 1: Câu 6Đáp án bĐề 2: Câu 6Đáp án bII) TỰ LUẬN: (7,0 đ)CÂU NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM1 Nguyên dân của sự di dân ở đới nóng:- Di dân tự do: chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, kinh tế chậm phát triển ......- Di dân có kế hoạch: phát triển kịnh tế xã hội vùng núi, vùng ven biển.... 1,0đ0,5đ0,5đ2 Những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị:Quần cư nông thôn Quần cư đô thị- MĐDS thấp.- Hoạt động sản xuất chính là nông-lâm- ngư nghiệp.- Làng mạc, thôn xóm thường phântán.- Lối sống phong tục, cổ truyền. MĐDS cao.- Hoạt động sản xuất chính là công nghiệp xây dựng và dịch vụ.- Nhà xây thành phố, phường.- Lối sống văn minh, hiện đại( Lưu HS so sánh được từ đặc điểm cho trọn điểm. Nếu sai hoàn toàn mỗi đặc điểm 0,5 đ). 3,0đ1,0đ1,0đ1,0đ3- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 10: 28 0C- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 26 0C- Biên độ nhiệt trong năm là 0C- Các tháng có lượng mưa nhiều là tháng 5, 6, 12.- Các tháng có lượng mưa thấp là tháng 2, ,10. 3,0đ0,75đ0,75đ0,5đ0,5đ0,5đTân An, ngày 23 tháng 09 năm 2011GVBMLương Phước ThọTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến