loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-10-15 22:06:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi giáo dục công dân lớp 12   

397
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên BáiLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT YÊN BÁI KIỂM TRA ĐỊNH KỲTRƯỜNG THPT VĂN CHẤNTỔ SỬ ĐỊA GDCD Môn GDCD 12Thời gian làm bài 45 phútHọ và tên:………………………………………….Lớp 12C……(M ĐỀ 111)Ha chọ đa đu ng nhâ và đi và ba ng đa dướ đây theo thứ tự câu:Câu 10 11 12 13 14 15Đ ápá nCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đá pá nC 1: và đua xe, lạng lach đanh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em và phai chịutrach nhiệm phap lý nào?A. Canh cao, giam xe. B. Canh cao, phạt tiên, giam xe.C. Canh cao, phạt tiên. D. Phạt tiên, giam xe.C Trach nhiệm của nhà nước trong việc bao đam quyên bình đẳng của công dân trước phapluật thể hiện qua việc:A. Tạo ra cac điêu kiện bao đam cho công dân thực hiện quyên bình đẳng trước phap luật.B. Quy định quyên và nghĩa vụ công dân trong Hiến phap và Luật.C. Tât ca cac phương an trên.D. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống phap luật.C Phap luật à:A. Hệ thống cac quy tắc sử xự được hình thành theo điêu kiện cụ thể của từng địa phương.B. Những luật và điêu luật cụ thể...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT YÊN BÁI KIỂM TRA ĐỊNH KỲTRƯỜNG THPT VĂN CHẤNTỔ SỬ ĐỊA GDCD Môn GDCD 12Thời gian làm bài 45 phútHọ và tên:………………………………………….Lớp 12C……(M ĐỀ 111)Ha chọ đa đu ng nhâ và đi và ba ng đa dướ đây theo thứ tự câu:Câu 10 11 12 13 14 15Đ ápá nCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đá pá nC 1: và đua xe, lạng lach đanh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em và phai chịutrach nhiệm phap lý nào?A. Canh cao, giam xe. B. Canh cao, phạt tiên, giam xe.C. Canh cao, phạt tiên. D. Phạt tiên, giam xe.C Trach nhiệm của nhà nước trong việc bao đam quyên bình đẳng của công dân trước phapluật thể hiện qua việc:A. Tạo ra cac điêu kiện bao đam cho công dân thực hiện quyên bình đẳng trước phap luật.B. Quy định quyên và nghĩa vụ công dân trong Hiến phap và Luật.C. Tât ca cac phương an trên.D. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống phap luật.C Phap luật à:A. Hệ thống cac quy tắc sử xự được hình thành theo điêu kiện cụ thể của từng địa phương.B. Những luật và điêu luật cụ thể trong thực tế đời sống.C. Hệ thống cac quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bao đam thực hiện bằngquyên lực nhà nước.D. Hệ thống cac văn ban và nghị định do cac câp ban hành và thực hiện.C Công dân bình đẳng vê trach nhiệm phap lý là:A. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đêu phai chịu trach nhiệm kỷ luật.B. Công dân nào vi phạm phap luật cũng bị xử lý theo quy định của phap luật.C. Công dân bât kỳ độ tuổi nào vi phạm phap luật đêu bị xử lý như nhau.D. Công dân nào do thiếu hiểu biết vê phap luật mà vi phạm phap luật thì không phai chịu trachnhiệm phap lý.Trang Ma 111Doc24.vnC Công dân bình đẳng vê quyên và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dânA. Đêu bình đẳng vê quyên và làm nghĩa vụtheo quy định của phap luật. B. Đêu có quyên như nhau.C. Đêu có nghĩa vụ như nhau. D. Đêu có quyên và nghĩa vụ giống nhau.C Cac tổ chức ca nhân chủ động thực hiện quyên (những việc được làm) là:A. Sử dụng phap luật. B. Thi hành phap luật.C. Tuân thủ phap luật. D. Áp dụng phap luật.C Một trong cac đặc trưng cơ ban của phap luật thể hiện ở:A. Tính truyên thống. B. Tính cơ ban.C. Tính hiện đại. D. Tính quyên lực, bắt buộc chung.C Anh lai xe may và lưu thông đung luật. Chị đi xe đạp không quan sat và bât ngờ băngngang qua đường làm anh bị thương (giam định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạtnhư thế nào ?A. Phạt tù chị B. B. Canh cao và buộc chị phai bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A.C. Không xử lý chị vì chị là người đi xeđạp. D. Canh cao phạt tiên chị B.C Vi phạm phap luật có cac dâu hiệu cơ ban nào?A. Là hành vi không hợp phap, hành vi traiphap luật. B. Người vi phạm phap luật phai có lỗi.C. Có ca dâu hiệu trên. D. Do người có năng lực trach nhiệm phap lý thực hiện.C 10 Ban chât xa hội của phap luật thể hiện ở:A. Phap luật bao vệ quyên tự do, dân chủ rộng rai cho nhân dân lao động.B. Phap luật bắt nguồn từ xa hội, do cac thành viên của xa hội thực hiện, vì sự phat triển của xahội.C. Phap luật phan anh những nhu cầu, lợi ích của cac tầng lớp trong xa hội.D. Phap luật được ban hành vì sự phat triển của xa hội.C 11 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm phap luật, xâm phạm tới:A. Quan hệ xa hội và quan hệ kinh tế. B. Quan hệ lao động và quan hệ xa hội.C. Quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. D. Quan hệ tài san và quan hệ nhân thân.C 12 Người chưa thành niên, theo qui định phap luật Việt Nam là người chưa đủ:A. 17 tuổi B. 15 tuổi C. 18 tuổi D. 16 tuổiTrang Ma 111Doc24.vnC 13 Người phai chịu trach nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theoquy định của phap luật có độ tuổi là:A. Từ đủ 14 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Từ 18 tuổi trở lên.C 14 Tòa an xét xử cac vụ an san xuât hàng gia không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữchức vụ gì. Điêu này thể hiện quyên bình đẳng nào của công dân?A. Bình đẳng vê quyên lao động. B. Bình đẳng vê nghĩa vụ trong kinh doanh.C. Bình đẳng vê quyên tự chủ trong kinhdoanh. D. Bình đẳng vê trach nhiệm phap lýC 15 Thực hiện phap luật bao gồm:A. Tối thiểu là ba hình thức. B. Nhiêu hình thức.C. Bốn hình thức. D. Ba hình thức chính và một hình thức phụ.C 16 Nhà nước ap dụng biện phap cưỡng chế đối với người vi phạm phap luật nhằm:A. Ca đêu đung.B. Buộc họ phai chịu những thiệt hại, hạn chế nhât định.C. Buộc cac chủ thể vi phạm phap luật châm dứt hành vi trai phap luật.D. Giao dục, răn đe những người khac.C 17 Phap luật có vai trò như thế nào đối với công dân?A. Bao vệ quyên và lợi ích hợp phap củacông dân. B. Bao vệ mọi lợi ích của công dân.C. Bao vệ mọi nhu cầu của công dân. D. Bao vệ quyên tự do tuyệt đối của công dân.C 18 Ông tổ chức buôn ma tuy. Hỏi ông phai chịu trach nhiệm phap lý nào?A. Trach nhiệm hình sự. B. Trach nhiệm hành chính.C. Trach nhiệm dân sự. D. Trach nhiệm kỷ luật.C 19 Xac định câu phat biểu sai: Trong một quan hệ phap luậtA. Không có chủ thể nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyên.B. Quyên của ca nhân, tổ chức này không liên quan đến nghĩa vụ của ca nhân, tổ chức khac.C. Không có chủ thể nào chỉ có quyên mà không có nghĩa vụ.D. Quyên và nghĩa vụ của cac chủ thể không tach rời nhau.C 20 Người phai chịu trach nhiệm hình sự vê mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quyđịnh của phap luật là:Trang Ma 111Doc24.vnA. Từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi trở lên.C. Từ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.C 21 Cố đanh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạmA. Dân sự. B. Kỉ luật. C. Hành chính D. Hình sự.C 22 Bât kỳ công dân nào vi phạm phap luật đêu phai chịu trach nhiệm vê hành vi vi phạm củamình và bị xử lí theo quy định của phap luật. Điêu này thể hiện công dân bình đẳng vê A. Trach nhiệm chính trị. B. Trach nhiệm phap lí.C. Trach nhiệm xa hội. D. Trach nhiệm kinh tế.C 23 Người nào tuy có điêu kiện mà không cứu giup người đang tình trạng nguy hiểm đến tínhmạng, dẫn đến hậu qua người đó chết thì:A. Bị xử phạt vi phạm hành chanh. B. Ca A, B, đêu đung.C. Vi phạm phap luật hình sự. D. Vi phạm phap luật hành chanh.C 24 Bình đẳng vê quyên và nghĩa vụ được hiểu là:A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyên bầu cử theo quy định của phap luật.B. Mọi công dân đêu có quyên lựa chọn nghê nghiệp phù hợp với sở thích của mình.C. Mọi công dân đủ từ 21 tuổi trở lên có quyên ứng cử vào đại biểu Quốc hội.D. Những người có cùng mức thu nhập (trên 60 triệu đồng/năm) phai đóng thuế thu nhập nhưnhau.C 25 Học sinh đủ 16 tuổi được phép lai loại xe có dung tích xi lanh bằng bao nhiêu? A. Trên 90 cm 3. B. Từ 50 cm đến 70cm 3. C. 90 cm 3. D. Dưới 50 cm 3.C 26 Cac tổ chức ca nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phai làm) là:A. Thi hành phap luật. B. Áp dụng phap luật.C. Tuân thủ phap luật. D. Sử dụng phap luật.C 27 Khi thuê nhà của ông T, ông đa tự sửa chữa, cai tạo mà không hỏi kiến của ông T. Hànhvi này của ông là hành vi vi phạmA. Hành chính. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Kỉ luật.C 28 Công dân bình đẳng trước phap luật là:A. Công dân có quyên và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giao.B. Công dân nào vi phạm phap luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thểmà họ tham gia.C. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyên, thực hiện nghĩa vụ và chịuTrang Ma 111Doc24.vntrach nhiệm phap lý theo quy định của phap luật.D. Công dân có quyên và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.C 29 Cac tổ chức ca nhân không làm những việc bị câm là:A. Thi hành phap luật. B. Áp dụng phap luật.C. Sử dụng phap luật. D. Tuân thủ phap luật.C 30 Nội dung cơ ban của phap luật bao gồm:A. Cac quy tắc xử sự (việc được làm, việc phai làm, việc không được làm)B. Cac chuẩn mực thuộc vê đời sống tinh thần, tình cam của con người.C. Quy định cac hành vi không được làm.D. Quy định cac bổn phận của công dân.Trang Ma 111Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến