loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-24 13:13:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi giáo dục công dân lớp 12   

1010
Lượt xem
20
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN: GDCD LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọingười đều có quyền lựa chọn: A. iệc làm theo sở thích của mình B. iều kiện làm việc theo nhu cầu của mình C. iệc làm phù họp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử D. hời gian làm việc theo muốn chủ quan của mình Câu 2: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là: A. ợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng B. ợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong giađình C. gười chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình D. gười vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái Câu 3: Tòa án xét xử các vụ án về sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xửlà ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh B. Bình đẳng về trách...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN: GDCD LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọingười đều có quyền lựa chọn: A. iệc làm theo sở thích của mình B. iều kiện làm việc theo nhu cầu của mình C. iệc làm phù họp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử D. hời gian làm việc theo muốn chủ quan của mình Câu 2: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là: A. ợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng B. ợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong giađình C. gười chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình D. gười vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái Câu 3: Tòa án xét xử các vụ án về sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xửlà ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh D. Bình đẳng về quyền lao động Câu 4: kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con? A. Cha mẹ có quyền quyết định mọi thứ cho con khi con chưa đủ 18 tuổi B. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con C. Cha mẹ và con có quyền và nghĩa vụ ngang nhau Doc24.vnDoc24.vnD. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển Câu 5: Hình thức sử dụng PL do: A. Cá nhân có thẩm quyền thực hiện B. Tòa án nhân dân thực hiện C. Cơ quan Nhà nước thực hiện D. Cá nhân, tổ chức thực hiện Câu 6: Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm: A. Trừng trị B. Thuyết phục C. Cưỡng chế D. Giáo dục Câu 7: Lao động là một trong những: A. uyền của công dân B. ghĩa vụ của công dân C. uyền và nghĩa vụ của công dân D. rách nhiệm của công dân Câu 8: Trong hợp đồng lao động, nếu người lao động không thực hiện đúng nội dung đãgiao kết thì đó là vi phạm pháp luật gì? A. Vi phạm hình sự B. Vi phạm dân sự C. Vi phạm hành chính D. Vi phạm kỉ luật Câu 9: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước B. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quyđịnh của pháp luật D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế Câu 10: Đâu là hành vi vi phạm pháp luật không do tham nhũng? A. Cán bộ địa chính nhận tiền và giải quyết cho người dân xây thêm tầng nhà sai quy địnhB. Cán bộ thuế nhà nước nhận tiền và ghi giảm thuế cho công ty C. Đưa tiền hối lộ để được lên chức D. Kê khai thu nhập thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế phải nộp Câu 11: Vì sao nói pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung? A. Vì pháp luật thể hiện chí, quyền lực của Nhà nước B. Vì pháp luật có tính cưỡng chế do Nhà nước thực hiện Doc24.vnDoc24.vnC. Vì pháp luật thể hiện chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện D. Vì pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước Câu 12: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: A. uan hệ xã hội và quan hệ kinh tế B. uan hệ lao động và quan hệ xã hội C. uan hệ nhân thân và quan hệ tài sản D. uan hệ tài sản và quan hệ thừa kế Câu 13: Mục đích của hành vi tham nhũng là: A. Vụ lợi về vật chất hoặc tinh thần B. Chỉ vụ lợi về vật chất C. Không vụ lợi D. Chỉ vụ lợi về tinh thần Câu 14: Anh là người có thu nhập cao, hàng năm anh đều đến cơ quan thuế để nộp thuếthu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, anh đã: A. Áp dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật C. Sử dụng pháp luật D. Tuân thủ pháp luật Câu 15: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì: A. Pháp luật thể hiện chí và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân và đa số nhân dânlao động B. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội C. Pháp luật là những qui tắc chung, được áp dụng nhiều nơi, cho tất cả mọi người trongxã hội D. Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với chí của giai cấp cầm quyền mà Nhànước là đại diện. Câu 16: Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là: A. Cha mẹ không được can thiệp vào cuộc sống riêng của con khi con đủ 18 tuổi B. Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của cả gia đình, dòng họ, trên nói dướiphải nghe C. Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng được đề cao, quyết định toànDoc24.vnDoc24.vnbộ công việc trong gia đình D. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau Câu 17: Pháp luật của nước Việt Nam thể hiện chí, nhu cầu, lợi ích của A. Giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân lao động B. Tất cả mọi người dân Việt Nam C. Mọi tầng lớp nhân dân D. Giai cấp công nhân Câu 18: Đối tượng nào sẽ chịu mọi trách nhiệm hình sự khi vi phạm: A. Từ đủ 14 tuổi trở lên B. Từ đủ 18 tuổi trở lên C. Từ đủ 16 tuổi trở lên D. Từ đủ 12 tuổi trở lên Câu 19: Để tìm việc làm phù hợp, anh có thể căn cứ vào quyền bình đẳng A. rong giao kết hợp đồng lao động B. rong tuyển dụng lao động C. hay đổi nội dung hợp đồng D. do lựa chọn việc làm Câu 20: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi- lanh bằng bao nhiêu? A. Từ 50cm khối đến 70cm khối B. Dưới 50cm khối C. Dưới 90cm khối D. Trên 90cm khối Câu 21: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân: A. ều có quyền như nhau B. ều có quyền và nghĩa vụ giống nhau C. ều có nghĩa vụ như nhau D. ều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Câu 22: Khi thuê nhà của ông T, ông đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi kiến củaông T. Hành vi này của ông là hành vi vi phạm: A. ành chính B. luật C. ân sự D. ình sự Câu 23: Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm gì? Doc24.vnDoc24.vnA. Trách nhiệm hình sự B. Trách nhiệm dân sự C. Trách nhiệm kỉ luật D. Trách nhiệm hành chính Câu 24: Khi tham gia giao thông, bất kì ai cũng phải chấp hành hiệu lệnh của người điềukhiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu…., thuộc đặc trưng nào củapháp luật? A. Tính quyền lực, bắt buộc chung B. Sử dụng pháp luật C. Tính quy phạm phổ biến D. Thi hành pháp luật Câu 25: Thẩm quyền ban hành hiến pháp và luật là của: A. Quốc hội B. Chính phủ C. Cơ quan, công chức nhà nước, cá nhân có thẩm quyền D. Nhà nước Câu 26: Các cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quyđịnh phải làm. Đó là hình thức: A. Áp dụng pháp luật B. Sử dụng pháp luật C. Tuân thủ pháp luật D. Thi hành pháp luật Câu 27: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào? A. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống C. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội D. Quan hệ vợ chồng với họ hàng, dòng họ Câu 28: Trách nhiệm hình sự do ai áp dụng? A. Cơ quan, công chức, cá nhân có thẩm quyền B. Tòa án C. Công chức, cá nhân có thẩm quyền D. Cơ quan, công chức nhà nước Câu 29: Khi yêu cầu vợ nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh đã vi phạm quyền bìnhDoc24.vnDoc24.vnđẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ: A. hân thân B. ài sản C. ình cảm D. hu thê Câu 30: Để giao kết hợp đồng lao động, cần tuân theo nguyên tắc nào? A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ C. Tích cực, chủ động, tự quyết D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm Câu 31: Đàn gà nhà ông thường xuyên qua nhà ông kiếm ăn nên ông tức giận bắtcả đàn gà ăn thịt. Hỏi ông đã vi phạm pháp luật gì? A. Vi phạm kỉ luật B. Vi phạm dân sự C. Vi phạm hình sự D. Vi phạm hành chính Câu 32: Chỉ ra quan niệm không đúng về quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong laođộng? A. Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm B. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động C. Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại D. Lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao sẽ được ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợiđể phát huy tài năng Câu 33: Thực hiện PL bao gồm: A. Tối thiểu là ba hình thức B. Ba hình thức chính và một hình thức phụ C. Bốn hình thức D. Nhiều hình thức Câu 34: Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luậtkhông cấm khi đủ điều kiện kinh doanh. Đây là đặc trưng nào của pháp luật: A. Sử dụng pháp luật B. Tính quy phạm phổ biến C. Thi hành pháp luật D. Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 35: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Doc24.vnDoc24.vnB. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân C. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân D. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân Câu 36: Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào? A. Không vi phạm pháp luật B. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật C. Vi phạm pháp luật D. Vi phạm kỉ luật Câu 37: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có: A. ân chủ và hạnh phúc B. òa bình và dân chủ C. rật tự và ổn định D. ức mạnh và quyền lực Câu 38: Cô lừa chị bằng việc mượn của chị triệu đồng hứa tháng sẽ trả. Nhưngđến ngày hẹn mà cô không chịu trả cho chị số tiền trên. Chị đã làm đơn kiện cô Tra tòa, việc chị kiện cô là hành vi: A. Sử dụng pháp luật B. Tuân thủ pháp luật C. Ap dụng pháp luật D. Thi hành pháp luật Câu 39: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: A. Công dân nào do thiếu hiểu biết về PL mà vi phạm PL thì không phải chịu trách nhiệmpháp lý B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật C. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật D. Công dân bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau Câu 40: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các: A. Quy tắc quản lí của nhà nước B. Qui tắc kỉ luật lao động C. Quy tắc quản lí xã hội D. Nguyên tắc quản lí hành chínhDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến