loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-25 10:00:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi giáo dục công dân lớp 10   

298
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN: GDCD LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútI.Tr ắc nghiệm (6 ,0 điểm Câu 1: Quan điểm nào sau đây là quan điểm siêu hình: a. Sự vật hiện tượng không ngừng thay đổi. b. Sự vật hiện tượng là bất biến, không vận động. c. SVHT thì vận động, có SVHT thì không vận động. d. Sự vật hiện tượng có mối liên hệ với nhau Câu Ví dụ nào sau đây là tri thức triết học. a. Tổng ba góc của tam giác là 180 độ. b. Dòng điện chạy qua làm bóng điện sáng. c. Xu thế của cái mới là phát triển và tiến bộ. d. Ngày 19 tháng là ngày sinh Bác Hồ Câu 3: Bản chất của mỗi trường phái triết học là trả lời các câu hỏi về: a. Vật chất. b. thức. c. Mối quan hệ giữa vật chất và thức. d. Mối quan hệ giữa thức và tư duy Câu 4: Có bao nhiêu hình thức vận động cơ bản? a. b. c. d. Các câu trên đều sai. Câu 5: Đâu là vận động vật lý: a. Sự bay hơi. b. Sự dao động của con lắc. c. Chim bay. d. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT AN GIANGTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2016 2017MÔN: GDCD LỚP 10Thời gian làm bài: 45 phútI.Tr ắc nghiệm (6 ,0 điểm Câu 1: Quan điểm nào sau đây là quan điểm siêu hình: a. Sự vật hiện tượng không ngừng thay đổi. b. Sự vật hiện tượng là bất biến, không vận động. c. SVHT thì vận động, có SVHT thì không vận động. d. Sự vật hiện tượng có mối liên hệ với nhau Câu Ví dụ nào sau đây là tri thức triết học. a. Tổng ba góc của tam giác là 180 độ. b. Dòng điện chạy qua làm bóng điện sáng. c. Xu thế của cái mới là phát triển và tiến bộ. d. Ngày 19 tháng là ngày sinh Bác Hồ Câu 3: Bản chất của mỗi trường phái triết học là trả lời các câu hỏi về: a. Vật chất. b. thức. c. Mối quan hệ giữa vật chất và thức. d. Mối quan hệ giữa thức và tư duy Câu 4: Có bao nhiêu hình thức vận động cơ bản? a. b. c. d. Các câu trên đều sai. Câu 5: Đâu là vận động vật lý: a. Sự bay hơi. b. Sự dao động của con lắc. c. Chim bay. d. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Câu 6: Trong các câu sau đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?Doc24.vna. Nước đổ lá khoai b. Đàn gãi tai trâu c. Gieo gió gặt bão d. Nước chảy đá mòn Câu 7: V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câuđó Lê-nin bàn về: a. Hình thức của sự phát triển. b. Nội dung của sự phát triển. c. Điều kiện của sự phát triển. d. Nguyên nhân của sự phát triển. Câu 8: Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất về …. và vị trí của con ngườitrong thế giới đó a. Thế giới b. Xã hội c. Tự nhiên d. Tư duy Câu 9: Em hãy cho biết kiến nào đúng? a. Vận động vật lý có bao hàm vận động cơ học. b. Vận động hóa học có bao hàm vận động sinh học. c. Vận động xã hội không bao hàm vận động nào khác d. Vận động vật lý bao hàm vận động hóa học Câu 10: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự vận động, phát triển. a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. b. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong mâu thuẫn c. Do mâu thuẫn giữa sự vật này và sự vật khác d. Sự thống nhất giữa chất và lượng Câu 11: Trong mỗi mâu thuẫn, “hai mặt ñoái lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồntaị cho nhau”. Triết học gọi đó là: a. Sự phát triển của sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập. .Sự tác động laãn nhau trở thành mâu thuẫn. d. Sự ràng buộc nhau của các sự vật hiện tượng. Câu 12: Đặc trưng của phương pháp luận biện chứng là: a. Nhìn thế giới trong sự tĩnh tại, vận động và không phát triểnDoc24.vnb. Nhìn thế giới trong sự cô lập, không vận động, không phát triển c. Nhìn thế giới trong một chỉnh thể, luôn vận động và phát triển d. Áp dụng một cách rập khuôn và máy móc Câu 13: “Rượu tan trong nước” là hình thức vận động: a. Cơ học b. Lý học c. Hóa học d. Sinh học Câu 14: Cơ sở để xem xét các mặt đối lập: a. Tính chất của sự vật và hiện tượng b. Đặc điểm của sự vật và hiện tượng c. Các mặt đối lập luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau d. Chiều hướng trái ngược nhau các mặt đối lập Câu 15: Nguyên tắc cơ bản nào để phân chia các trường phái triết học.a. Thời gian ra đời. b. Thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. c. Hai vấn đề cơ bản của triết học. d. Đóng góp cho xã hội Câu 16 Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào? a. Cơ học b. Lý học c. Hóa học d. Sinh học Câu 17: Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là: a. Cái mới ra đời giống như cái cũ b. Cái cũ bao giờ cũng tiến bộ hơn cái mới c. Cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ d. Cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ Câu 18: Vận động nào sau đây không phải là sự phát triển? a. Bé gái thiếu nữ phụ nữ trưởng thành b. Nước bóc hơi mây mưa nước c. Học sinh lớp 10 lớp 11 lớp 12 d. Học lực yếu học lực trung bình học lực khá Câu 19: Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách: a. Quanh co, phức tạp b. Đơn giản, thẳng tắpDoc24.vnc. Từ từ, thận trọng d. Không đồng đều Câu 20 Quan niệm nào sau đây không đúng? a. Cái tiến bộ chưa hẳn là cái mới b. Mọi cái cũ đều lạc hậu c. Cái mới chưa hẳn là tiến bộ d. Không phải cái cũ nào cũng lỗi thời Câu 21: Khẳng định nào sau đây là sai? a. Dòng sông đang vận động b. Xã hội không ngừng vần động c. Cây cầu không vận động d. Trái đất không đứng im Câu 22: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật,hiện tượng gọi là: a. hất b. ượng c. d. iểm nút Câu 23: Giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiệntượng được gọi là: a. hất b. ượng c. d. iểm nút Câu 24: Trong các câu sau đây, câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đếnchất đổi? a. Tích tiểu thành đại b. Nước đổ đầu vịt c. Kiến tha lâu cũng đầy tổ d. Góp gió thành bão II. luận (4 điểm)1/ Th nào là mâu thuẫn Cho ví dụ? (1.0 đ) 2/ Thế nào là phát triển? Cho ví dụ về sự phát triển của bản thân em. (1.0 đ) 3/. Tình huống: Gần đến thi HKII mà Hùng vẫn mải mê đi chơi, không chịu học bài. Thấyvậy, Bình khuyên Hùng hãy tập trung vào việc học ôn thi nhưng Hùng cho rằng việc thicử là do vận may quyết định, không nhất thiết phải chăm học, học giỏi mới thi đậu màhãy nên khấn lễ thường xuyên thì sẽ làm bài được. Bình phản đối và cho rằng nếu khônglo học bài thì cho dù có khấn lễ nhiều đến đâu cũng không làm bài được.Doc24.vna. Vận dụng kiến thức đã học, em hãy cho biết quan điểm của bạn Hùng và bạn Bình làthế giới quan gì? b. Em đồng tình và không đồng tình quan điểm bạn nào? Vì sao?ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ MÔN GDCD LỚP 10I. TRẮC NGHIỆM. Mỗi câu đúng 0,25 điểm1. B2. C3. C4. B5. 6. D7. D8. A9. A10. 11. B12. C13. B14. D15. 16. D17. C18. B19. A20. 21. C22. C23. D24. BII. TỰ LUẬN Câu 1- Khái niệm mâu thuẫn: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thốngnhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau 0,5 Cho ví dụ: Câu 2- Khái niệm phát triển: Dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từthấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện. Cái mới ra đờithay cho cái cũ, cái tiến bộ thay cho cái lạc hậu. 0,5- Cho ví dụ 0,5Câu a. Bạn Hùng theo thế giới quan duy tâm, bạn Bình theo thế giới quan duy vật. b. Đồng tình với quan điểm bạn Bình Vì: Đây là quan điểm đúng đắn, sáng suốt, có thức, tinh thần trong học tập, phù hợp vớithực tế cuộc sống. Phải tự tin vào năng lực bản thân, ra sức học tập rèn luyện. Đừng nêntrông chờ lại vào người khác Còn bạn Hùng mù quáng, tin vào điều mơ hồ, hoangđường, thiếu sáng suốt .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến