loading
back to top

đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-20 16:36:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 8   

177
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8

đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8

đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 8Loading...

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS …………… KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP Bài số Họ và tên:……………….. Ngày kiểm tra: .......tháng.......năm 2016Lớp: 8….. Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ BÀII. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng trong từng câu sau:Câu (0,5 điểm): Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi: A. Electron, proton. B. Electron, nơtron. C. Proton. D. Proton, nơtron. Câu (0,5 điểm): Trong số các câu sau câu có cách diễn đạt sai là:A. Cu: Năm nguyên tử đồng. B. NaCl: Hai phân tử natriclorua.C. CaCO3 Ba phân tử canxi cacbonat. D. H2 Ba nguyên tử hiđro. Câu (0,5 điểm): Hóa trị của trong các hợp chất H2 S, SO3 SO2 lần lượt là: A. II, IV, VI. B. II, VI, IV. C. I, III, II. D. II, VI, VI. Câu (0,5 điểm): Dãy chất nào dưới đây là dãy chất hợp chất A. K2 SO4 SO2 H2 O, NaOH. B. BaCl2 K2 O, Ag, HCl. C. NaCl, MgO, O2 CO2 D. CuCl2 CuO, Ca(OH)2 Na.II. Tự luận (8 điểm):Câu (2 điểm): a, Nguyên tố hóa học là gì b, Phân tử là gì ?Câu (1 điểm): a, Tính hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe2 O3 biết...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG THCS …………… KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP Bài số Họ và tên:……………….. Ngày kiểm tra: .......tháng.......năm 2016Lớp: 8….. Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ BÀII. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng trong từng câu sau:Câu (0,5 điểm): Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi: A. Electron, proton. B. Electron, nơtron. C. Proton. D. Proton, nơtron. Câu (0,5 điểm): Trong số các câu sau câu có cách diễn đạt sai là:A. Cu: Năm nguyên tử đồng. B. NaCl: Hai phân tử natriclorua.C. CaCO3 Ba phân tử canxi cacbonat. D. H2 Ba nguyên tử hiđro. Câu (0,5 điểm): Hóa trị của trong các hợp chất H2 S, SO3 SO2 lần lượt là: A. II, IV, VI. B. II, VI, IV. C. I, III, II. D. II, VI, VI. Câu (0,5 điểm): Dãy chất nào dưới đây là dãy chất hợp chất A. K2 SO4 SO2 H2 O, NaOH. B. BaCl2 K2 O, Ag, HCl. C. NaCl, MgO, O2 CO2 D. CuCl2 CuO, Ca(OH)2 Na.II. Tự luận (8 điểm):Câu (2 điểm): a, Nguyên tố hóa học là gì b, Phân tử là gì ?Câu (1 điểm): a, Tính hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe2 O3 biết hóa trị II. b, Tính hóa trị của nhóm nguyên tử (PO4 trong hợp chất Na3 PO4 biết Na cóhóa trị I.Câu (4 điểm): Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạobởi: a, Al(III) và O(II). b, K(I) và nhóm nguyên tử (SO4 )(II).Câu (1 điểm): Một hợp chất phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố liên kết với ba nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 60% về khối lượng của hợp chất. Tìm nguyên tử khối của X.(Cho biết: Al 27, 39, 32, 16).Bài làm………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………................ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm điểm) :Câu Câu Câu Câu Câu 4Đáp án AĐiểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm II Tự luận điểm ):Câu Đáp Án ĐiểmCâu 1(2 điểm) a, Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.b, Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhauvà thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 1,0 điểm1,0 điểmCâu2(1 điểm) a, Đặt hóa trị của Fe là a.- Ta có: II=> a23 II III- Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2 O3 là III.b, Đặt hóa trị của nhóm (PO4 là b.- Ta có: b=> 13 III- Vậy hóa trị của nhóm nguyên tử (PO4 trong hợp chất Na3 PO4 là III. 0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểmCâu 3(4 điểm) a, Công thức hóa học chung của hợp chất là Alx Cly- III => III 0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm=> 1; 3.Vậy CTHH của hợp chất là: AlCl3 .* Phân tử khối của hợp chất bằng: 27 (3 35,5) 133,5 đvCb, Công thức hóa học chung của hợp chất là Kx (SO4 )y II => 21x II I=> 2; 1.Vậy CTHH của hợp chất là: K2 SO4 ..* Phân tử khối của hợp chất bằng: (2 39) 32 (4 x16) 174 đvC 0,5 điểm0,25 điểm0,5 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,5 điểm0,25 điểm0,5 điểmCâu (1 điểm) Khối lượng bằng đvC của ba nguyên tử 16 48 đvC.- 60% có khối lượng bằng 48đvC, 100% có khối lượng bằng đvC.=> M= 48 100 8060 đvC.=. Nguyên tử khối của 80 48 =32 đvC 0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểmTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến