loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9 năm 2015 - 2016

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-10-06 12:52:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 9   

1020
Lượt xem
28
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Hình học lớp 9 năm 2015 - 2016Loading...

Tóm tắt nội dung
Tuần 09 NS: 16/10/15Tiết 17 KIỂM TRA MỘT TIẾT1) Mục tiêu:_ Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua chương I._ Kỉ năng: HS có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học Để vận dụng giải bài toán hình học._ Thái độ: Nghiêm túc.2) Nội dung kiểm tra :MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRATên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Các khả năngcao hơn CộngHệ thức lượng trong tam giác vuông Biết vận dụng cáchệ thức lượng vàotìm độ dài các cạnh của tam giácvuông Biết vận dụng cáchệ thức lượng vàotìm độ dài các cạnh của tam giácvuôngSố câu Số điểm Tỉ lệ 20% 10% 330% Tỉ số lượng giác của góc nhọn Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc phụ nhau Biết vận dụng các tỉ số lượng giác mở rộng vào tìm GTBTSố câu Số điểm Tỉ lệ 220% 110% 110% 440% Hệ thức về cạnhvà góc trong tam giác vuông Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử...
Nội dung tài liệu
Tuần 09 NS: 16/10/15Tiết 17 KIỂM TRA MỘT TIẾT1) Mục tiêu:_ Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua chương I._ Kỉ năng: HS có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học Để vận dụng giải bài toán hình học._ Thái độ: Nghiêm túc.2) Nội dung kiểm tra :MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRATên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Các khả năngcao hơn CộngHệ thức lượng trong tam giác vuông Biết vận dụng cáchệ thức lượng vàotìm độ dài các cạnh của tam giácvuông Biết vận dụng cáchệ thức lượng vàotìm độ dài các cạnh của tam giácvuôngSố câu Số điểm Tỉ lệ 20% 10% 330% Tỉ số lượng giác của góc nhọn Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc phụ nhau Biết vận dụng các tỉ số lượng giác mở rộng vào tìm GTBTSố câu Số điểm Tỉ lệ 220% 110% 110% 440% Hệ thức về cạnhvà góc trong tam giác vuông Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử dụng các kiến thức đã họcSố câu Số điểm Tỉ lệ 20% 10% 330%Tổng số câu Tổng số điểmTỉ lệ 220% 330% 50% 10 10100%Doc24.vnĐÁP ÁNBÀI KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG LỚP 9NĂM HỌC 2015-2016 Phần trắc nghiệm B: Mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu BII) Phần tự luận: Đề ABài Lời giải BiểuđiểmBài 1: 1đ5) Cos 29°29´; Sin 14°48´ Tan 10°; Cot 32°30´ Cos 20°39´ Tan17°35´ Mỗi tỉ số chấm 0,25đ 1, 5a)b) Bài 2: Vẽ hình ghi GT, KL 7221DHB CA Áp dụng Định lí PiTaGo trong ∆ABC ta có: 2BC AB AC= 21 72 => BC 75 (cm Sin 2175 0,28 TSLG của góc nhọn => góc 16°15´ do đó góc 73°45´ Áp dụng hệ thức lượng trong ∆ABC vuông tại ta có: AH. BC AB. AC đ/lí => .AB ACAHBC= thay số 21.7275 20.16 (cm) 0,25đ0,5đ0,75đ0,25đ0,25đDoc24.vnVà AB BH .BC => BH 2ABBC 22175 định lí ) BH 5,88 Ta lại có: BH HC BC => HC BC BH 75 5,88 69,12 (cm)c) Áp dụng t/c đường phân giác vào ∆ABH có: 20,160, 7521 5, 88AD DH AD DHAB BH AB BH+= =+ +=> AD AB.0,75 15,75 (cm) DH AH AD 4,41 (cm) 0,5đ0,5đ0,75đ0,75đBài 3: k60HACB Kẻ đường cao BH của ∆ABC thì nằm trên tia AC do đó HC AC HC Áp dụng định lí PiTaGo có BC BH HC BH AC HC BH HC +AC 2AC.AH AB +AC 2AC.AH Do góc BAC =60° nên AH Cos60° =2AB => BC 2.BC AB AC AB AC= 0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,250,25đ0.5đ0,25đ_ HS làm cách khác với suy luận hợp lí vẫn cho điểm tối đa._ Đáp án đề chấm tương tự.Bài Đề Lời giải BiểuđiểmDoc24.vnBài 1: 1đ5) Cos 7°25´; Sin 25°48´; Tan 25° Cot 30°23´ Cos 30°49´ Tan26°35´ Mỗi tỉ số chấm 0,25đ 1, 5đa)b) Bài 2: Vẽ hình ghi GT, KL Áp dụng Định lí PiTaGo trong ∆MNPta có: 2NP MN MP= 16 30 => NP 34 (cm Sin P= 1634 0,47 (TSLG của góc nhọn) => góc 28°2´ do đó góc 62°58´ Áp dụng hệ thức lượng trong ∆MNP vuông tại ta có: MH. NP MN. MP (đ/lí => .MN MPMHNP= thay số 16.3034 14,12 (cm) Và MN NH. NP => NH 2MNNP 21634 (định lí 1) NH 7,53 (cm) Ta lại có: NH HP NP => HP NP NH 34 7,53 6,59 (cm)c) Áp dụng t/c đường phân giác vào ∆ABH có: 14,120, 616 7, 53MD DH MD DHMN NH MN NH+= =+ +=> MD= MN.0,6 9,6 (cm) DH MH MD 14,12- 9,6=4,52 (cm) 0,25đ0,5đ0,75đ0,5đ1đ0,25đ0,25đ0,5đ0,5đDoc24.vnBài 3: k60HACB Kẻ đường cao BH của ∆ABC thì nằm trên tia AC do đó HC AC HC Áp dụng định lí PiTaGo có BC BH HC BH AC HC BH HC +AC 2AC.AH AB +AC 2AC.AH Do góc BAC =60° nên AH Cos60° =2AB => BC 2.BC AB AC AB AC= 0,25đ0.5đ0,25đTrường Doc24.vnThứ ngày tháng 10 năm 2015KIỂM TRA MÔN HÌNH LỚP CHƯƠNG HỌC KÌ NĂM 2015- 2016Thời gian 45’ phút ĐỀ ALớp: 9Họ và tên học sinh:Điểm: Lời phê của cô giáo:Đề ra:I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm Học sinh chọn một đúng nhất, bằng cách khoanh vào một trong các chữ cái A, B, C, để trả lời cho mỗi câu hỏi sau: Câu ▲ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH 9cm, BC 25cm, khi đó AB bằng:A. 20cm B. 15cm C. 34cm D. 25/9Câu Giá trị của biểu thức sin 36° cos54° bằng:A. sin 36° B. C. cos54° D. 1Câu DEF vuông tại D, biết DE 25, góc 42° ,thì độ dài của cạnh EF bằng bao nhiêu?A. 18,58 B. 22,51 C. 16,72 D. Một kết quả khác.Câu ▲ABC vuông tại biết AB =5 BC 12 thì số đo của góc bằng bao nhiêu?A. 22°57´ B. 20°48´ C. 24°50´ D. 23°10´ Câu ▲OPQ vuông tại ,đường cao PH Biết OP 8, PQ 15 thì PH bằng khoảng bao nhiêu?A. 7,58 B. 5,78 C. 7,06 D. 6,07Câu Cho 90a b+ =o ta có:A. sin sina =B. 2tan cot2a a= C. 2sin cos 1a b+ =D. costancosbaa=II) PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)Câu 1đ 5) Đổi các tỉ số lượng sau đây thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45° Sin 60°31´ Cos 75°12´ Cot 80° Tan 57°30´ Sin 69°21´ Cot 72°25´ Câu 4đ 5): Cho ABC vuông tại A, AH là đường cao biết AB 21cm, AC=72 cm. a) Giải tam giác vuông Độ dài lấy gần đúng chữ số thập phân, góc làm tròn đến phút b) Tính AH; BH CH. c) Phân giác BD của góc thuộc AH .Tính độ dài AD DH.Câu 1,0 đ): Cho ∆ABC nhọn có góc 60° .Chứng minh rằng 2.BC AB AC AB AC= Bài làmTrường Thứ ngày ,tháng 10 năm 2015KIỂM TRA MÔN HÌNH LỚP 9Lớp: 9Doc24.vnCHƯƠNG HỌC KÌ NĂM 2015 2016Thời gian 45’ phút ĐỀ BHọ và tên học sinh:Điểm: Lời phê của cô giáo:Đề ra:I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm Học sinh chọn một đúng nhất, bằng cách khoanh vào một trong các chữ cái A, B, C, để trả lời cho mỗi câu hỏi sau: Câu ▲ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH 4cm, HC 16cm, khi đó AB bằng:A. 8cmB. cm C. cmD. 5Câu Giá trị của biểu thức sin 30° cos60° bằng:A. sin 30° B. cos60° C. D. 0Câu DEF vuông tại D, biết DE 25, góc 42° ,thì độ dài của cạnh EF bằng bao nhiêu?A. 22,52 B. 27,70 C. 33,65 D. 37,31Câu ▲ABC vuông tại biết AB =6, AC 7,5 thì số đo của góc bằng bao nhiêu?A. 36°52´ B. 38°39´ C. 24°50´ D. 53°07´ Câu ▲MNP vuông tại ,đường cao PH Biết NP 5, PM 12thì PH bằng khoảng bao nhiêu?A. 4,62 B. 6,42 C. 5,42 D. 4,52Câu Cho 90a b+ =o ta có:A. 2tan cot2a a= B.. costancosbaa= C. sin sina =D. sin sina =II) PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)Câu 1đ 5) Đổi các tỉ số lượng sau đây thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45° Sin 52°35´ Cos 64°12´ Cot 75° Tan 59°37´ Sin 59°11´ Cot 63°25´ Câu 4đ 5): Cho MNP vuông tại M, MH là đường cao biết MN =16cm, MP=30cm. a) Giải tam giác vuông Độ dài lấy gần đúng chữ số thập phân, góc làm tròn đến phút b) Tính MH; NH PH. c) Phân giác ND của góc thuộc MH .Tính độ dài MD DH.Câu 1,0 đ): Cho ∆ABC nhọn có góc 60° .Chứng minh rằng 2.BC AB AC AB AC= Bài làmDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến