loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề khảo sát Toán 6 lần 1

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-10-02 08:13:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 6   

148
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề khảo sát Toán 6 lần 1

Đề khảo sát Toán 6 lần 1

Đề khảo sát Toán 6 lần 1Loading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1. SỐ HỌC 6NĂM HỌC 2016-2017 (Thời gian 60 phút)Họ và tên :.......................................................Điểm Nhận xétI-/TRẮC NGHIỆM (4.0đ)Câu1 Viết tập hợp là các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 15A. 14;13;12;11;10x B. {159xNx }C. {9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}; D. Cả A, đều đúngCâu Số tự nhiên liền sau của số 29 làA. 28 B. 30 C. cả A, đều sai D. cả A, đều đúngCâu Viết số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số khác nhau ?A. 11111 B. 12345 C. 01234 D. các số trên đều saiCâu Số phần tử của tập hợp .các số tự nhiên không vượt quá 50 là A. 50 B. 49 C. 51 D. 48Câu Tìm biết (x 29). 59 0A. 59 B. C. 29 D. 30Câu Tìm biết 4x 24 336A. 78 B. 90 C. 88 D. 80Câu 7: Tìm biết 3x 30A. B. 15 C. D. 5Câu Tích 7. bằngA. 21 B. 10 C. 25 21 D. 32 5Câu Tìm số tự nhiên biết 5x 3x 88A. 11 B. C. D. một kết quả khácCâu 10 Tổng 6843 1996 A. Chia hết cho B. Không chia hết cho 2C. Chia cho dư D. Cả A, đều đúng1Câu 11: Số 134825A. Chia hết cho và chia hết cho B.Chia hết cho và không chia hết cho...

Nội dung tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1. SỐ HỌC 6NĂM HỌC 2016-2017 (Thời gian 60 phút)Họ và tên :.......................................................Điểm Nhận xétI-/TRẮC NGHIỆM (4.0đ)Câu1 Viết tập hợp là các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 15A. 14;13;12;11;10x B. {159xNx }C. {9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}; D. Cả A, đều đúngCâu Số tự nhiên liền sau của số 29 làA. 28 B. 30 C. cả A, đều sai D. cả A, đều đúngCâu Viết số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số khác nhau ?A. 11111 B. 12345 C. 01234 D. các số trên đều saiCâu Số phần tử của tập hợp .các số tự nhiên không vượt quá 50 là A. 50 B. 49 C. 51 D. 48Câu Tìm biết (x 29). 59 0A. 59 B. C. 29 D. 30Câu Tìm biết 4x 24 336A. 78 B. 90 C. 88 D. 80Câu 7: Tìm biết 3x 30A. B. 15 C. D. 5Câu Tích 7. bằngA. 21 B. 10 C. 25 21 D. 32 5Câu Tìm số tự nhiên biết 5x 3x 88A. 11 B. C. D. một kết quả khácCâu 10 Tổng 6843 1996 A. Chia hết cho B. Không chia hết cho 2C. Chia cho dư D. Cả A, đều đúng1Câu 11: Số 134825A. Chia hết cho và chia hết cho B.Chia hết cho và không chia hết cho 5C. Không chia hết cho và chia hết cho D.Chia hết cho và là số chẵnCâu 12 Chon câu trả lời sai A. Số 245718 chia hết cho cả 2; và B. Số 51750 Chia hết cho cả 2; và 5B. Số 12350 Chia hết cho cả 2; và D. Số 324000 Chia hết cho cả 2; 3; và 9Câu 13 Các số nguyên tố có một chữ số là :A. 1; 3; 5; B. 3; 5; C. 2; 3; 5; D. 2; 3; 5; Câu 14 BCNN (12; 30) A. 12 B. C. 30 D. 60Câu 15 Cho biết 36 2; 60 5; 72 2. Ta có ƯCLN (36; 60; 72) là:A. B. 2C. D. 5Câu 16 Cho biết 42 7; 70 7; 180 5. BCNN (42; 70; 180) là:A. B. C. D. 2. 7II-/ TỰ LUẬN (6.0đ)Câu 17: 1.0 đ)Cho tập hợp gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 a) Chỉ ra cách viết tập hợp A?b) Tập hợp gồm các số tự nhiên chẵn và 13 20. Tập hợp là tập hợp gìcủa tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2Câu 18: (2.0 đ)Tính bằng cách hợp lí nhất:a) 27. 62 27 38 b) c) 1972 368 972)d) …………. 99....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 19: (3.0 đ)a) (1,0 đ) Tính tổng: 1+ ... 99 b) (1,0 đ) Tìm số tự nhiên biết rằng khi chia 39 cho thì dư 4, còn khi chia 48cho thì dư 6.c) (1,0 đ) Tìm hai số tự nhiên cố tổng 432 và ƯCLN cua chúng bằng 36.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4HƯỚNG DẪN CHẤMI. TRẮC NGHIỆMCâu 10 11 12 13 14 15 16ĐA DII. TỰ LUẬNCâu Nội dung Điểm17 a) Liệt kê các phần tử:A {14; 15; 16; 17; 18; 19}Chỉ ra tính chất đặc trưngA {x N/ 13 20} 0,250,25b) Tập hợp là tập con của tập hợp AKí hiệu 0,518 a) 27. 62 27 38 27.(62 38) 27.100 2700 0,5b) 2.8 4.27 16 108 124 0,5c) 1972 368 972)= 1972 368 972 1972 972 368 1000 368 632 0,5d)1 …………. 99Số các số hạng là: (99 1):2 50Giá trị của tổng là (99 1).50 :2 2500 0,519 a)Tính tổng: 1+ ... 99 1,0b)Chia 39 cho thì dư nên là ước của 39 35 và 4.chia 48 cho thì dư nên là ước của 48 42 và Do đó là ước chung của 35 và 42 dông thồng 6.Ư(35) 1, 5, 7, 35} Ư(42) {1,2,3,6,7,14,21,42}.ƯC(35,42) 1,7}. Vậy 1.0c) Gọi hai số tự nhiên phải tìm là và vì ƯCLN(a,b) 36 nêna 36c và 36d (c,d) 1. theo đề bài tổng của hai số bằng 432nên: 432 hay 36(c d) 432,do đó 12. như vậy ta phải tìm các cặp số c,d có tổng bằng 12 và (c,d) các cặp số đólà và 11 và 7.các số tự nhiên cần tìm là 36 396 và 180 252 hoặc ngược lại. 1.05Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến