loading
back to top

De dap an Lich su chon hoc sinh gioi thanh pho Thanh Hoa 20152016

Chia sẻ: ailaiaiailatoi@gmail.com | Ngày: 2016-11-05 16:25:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

170
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. De dap an Lich su chon hoc sinh gioi thanh pho Thanh Hoa 20152016

De dap an Lich su chon hoc sinh gioi thanh pho Thanh Hoa 20152016

De dap an Lich su chon hoc sinh gioi thanh pho Thanh Hoa 20152016
Tóm tắt nội dung
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐDỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9Đề chính thức NĂM HỌC: 2014 2015 Môn: Lịch Sử Lớp 9Đề thi gồm có: 01 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 06 tháng 01 năm 2015ĐỀ BÀIA. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚIBài (4,0 điểm)Trong những năm 1945, 1949, 1959, 1960 phong trào giải phóng dân tộc ởchâu Á, châu Phi và khu vực Mĩ la tinh đã có những thắng lợi to lớn, cổ vũ cácnước thuộc địa và phụ thuộc đứng lên giành độc lập. Em hãy trình bày nhữngthắng lợi đó và nghĩa của nó.Bài (6,0 điểm)“ Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bảngiàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ bá chủthế giới...”. (Bài SGK Lịch sử 9.tr33). Em hãy:a. Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.b. Chứng minh sự giàu mạnh của nước Mĩ (1945-1950) bằng số liệu cụ thể.c. Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Cho...
Nội dung tài liệu
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐDỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9Đề chính thức NĂM HỌC: 2014 2015 Môn: Lịch Sử Lớp 9Đề thi gồm có: 01 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 06 tháng 01 năm 2015ĐỀ BÀIA. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚIBài (4,0 điểm)Trong những năm 1945, 1949, 1959, 1960 phong trào giải phóng dân tộc ởchâu Á, châu Phi và khu vực Mĩ la tinh đã có những thắng lợi to lớn, cổ vũ cácnước thuộc địa và phụ thuộc đứng lên giành độc lập. Em hãy trình bày nhữngthắng lợi đó và nghĩa của nó.Bài (6,0 điểm)“ Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bảngiàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ bá chủthế giới...”. (Bài SGK Lịch sử 9.tr33). Em hãy:a. Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.b. Chứng minh sự giàu mạnh của nước Mĩ (1945-1950) bằng số liệu cụ thể.c. Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Cho biết nhữngthành công và thất bại của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại.B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAMBài (4,0 điểm)Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất?Hậu quả của nó?Bài (4,0 điểm)Trình bày phong trào công nhân Việt Nam những năm 1919 1925. Cuộc bãicông Ba Son (8/1925) có điểm gì mới?C. PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNGBài (2,0 điểm)Nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và ngườilãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa.(Hết)Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh: .................. Phòng thi: ................http://violet.vn/lemaihoa1301/ 1PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐDỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9NĂM HỌC: 2014 2015 HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN: LỊCH SỬ LỚP 9Bài (4.0 điểm)a. Thắng lợi trong năm 1945: Tháng 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam đã nổi dậygiành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân. Tiêu biểu là thắng lợi của nhânInđônêxia (17 1945) đưa tới sự thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia; ngày 19– 1945, nhân dâ Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nướcViệt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 1945, nhân dân Lào nổi dậy và ngày 12 –10 1945, tuyên bố Lào là một vươn quốc độc lập có chủ quyền. (0,75 điểm)- nghĩa: Mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh thếgiới thứ hai. (0,25 điểm)b. Thắng lợi trong năm 1949:- Ngày 10 1949, chủ tịch Mao Trach Đông tuyên bố trước toàn thế giới sự rađời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. (0,5 điểm)- nghĩa: Thắng lợi đã kết thúc ách nô dịch……............. và hệ thống xã hội chủnghĩa được nối liền…………………………………. 0,5 điểm)c. Thắng lợi trong năm 1959: Ngày 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ cuộc cách mạng của nhân dânCu ba đã giành được thắng lợi. (0,5 điểm)- nghĩa: Là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ la tinh, làm thấtbại mưu đồ thôn tính Cu ba của Mĩ. Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộctrên thế giới…… (0,5 điểm)d. Thắng lợi trong năm 1960:- Năm 1960, 17 nước châu Phi đã tuyên bố độc lập được lịch sử ghi nhận là“Năm châu Phi”. (0,5 điểm)- nghĩa: góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ Châu Phi cũngnhư trên thế giới. (0,5 điểm)Bài 2: (6,0điểm) a. Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nước Mĩ sau chiến tranh.+ Nước Mĩ xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và TháiBình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá. (0,5 điểm)+ Trong chiến tranh do được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hànghóa cho các nước tham chiến, thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tưbản giàu mạnh nhất thế giới. (0,5 điểm)+ Do đất nước không có chiến tranh nên thu hút được nhiều nhân tài, nhiềunhà khoa học trên thế giới về sinh sống và làm việc. Thừa hưởng những thành tựukhoa học-kĩ thuật thế giới. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật vào sản xuất. (0,5 điểm)b. Chứng minh cho sự giàu mạnh của nước Mĩ.http://violet.vn/lemaihoa1301/ 2ĐỀ CHÍNHTHỨC+ Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệptoàn thế giới (56,47% 1948) (0,5 điểm)+ Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp của nướcAnh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. (0,5 điểm)+ Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới (24.6 tỉ USD), là chủ nợ duynhất. (0,25 điểm)+ Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độcquyền vũ khí nguyên tử. (0,25 điểm)c. hính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh Sau cttg2, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” 0,5 điểm)- Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôì kéo, khống chế các nước nhận việntrợ ……(0,5 điểm)- Từ 1991, khi trật tự cực bị phá vỡ, dựa vào sự vượt trội về các mặt kinhtế, khkt, quân sự, giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính sách, biện phápđể xác lập trật tự thế giới đơn cực do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế. (0,5điểm)* Thành công và thất bạì của Mĩ khi thực hiện chính sách đối ngoạì từ 1945đến nay: trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ đã gặp nhiều thất bạì nặngnề như can thiệp vào TQ (1945-1946), Cuba (1959-1960), nhất là thất bạì trongchiến tranh xâm lược VN (1954-1975). (0,5 điểm)Trong việc xác lập trật tự thế giới “đơn cực” nhằm hoàn toàn chi phối vàkhống chế thế giới, Mĩ cũng gặp khó khăn, đó là sự phản đối của các nước đồngminh, của nhân loại tiến bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới.(0,5 điểm)Tuy nhiên, Mĩ cũng đã thực hiện được số mưu đồ như góp phần làm tan rãchế độ XHCN LX và Đông Âu. (0,5 điểm)Bài 3: (4,0 điểm)Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất- Nguyên nhân: Thắng trận nhưng kinh tế kiêt quệ…….. (0,25 điểm)- Tăng cường đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khaimỏ…… (0,5 điểm)- Mở thêm một số cơ sở công nghiệp: nhà máy sợi Hải Phòng…… (0,5 điểm)- Thương nghiệp phát triển hơn trước nhưng bị tư bản Pháp độc quyền……(0,5 điểm)- Giao thông vận tải được đầu tư để phát triển thêm….. (0,5 điểm)- Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế… (0,5 điểm)Hậu quả:- Nền kinh tế VN có biến đổi nhưng vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,mất cân đối, lệ thuộc….. (0,5 điểm)- Các thủ đoạn bóc bóc lột vơ vét được tăng cường với hàng trăm thứ thuếlàm cho đời sống nhân dân ta cơ cực. (0,5 điểm)- Chương trình khai thác cùng với các thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục đãlàm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc. (0,25 điểm)Bài 4. (4,0 điểm)Phong trào công nhân Việt Nam trong thời kì 1919 1925http://violet.vn/lemaihoa1301/ 3- Sau CTTG1, phong trào cách mạng thế giới đặc biệt là sự thành công củaCMT10 Nga đã cổ vũ động viên công nhân Việt Nam đứng dậy đấu tranh (0,5 điểm)- Năm 1920 công nhân Sài Gòn Chợ Lớn thành lập Công hội bí mật doTôn Đức Thắng đứng đầu… (0,5 điểm)- Năm 1922 công nhân viên chức Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày Chủ nhậtcó lương. (0,5 điểm)- Năm 1924, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy dệt, nhà máyrượu, nhà máy xay xát gạo đã diễn ra Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (0,5 điểm)- Tháng 8/1925 thợ máy xưởng Ba Son Sài Gòn bãi công với mục đíchngăn chặn tàu chiến Pháp chở lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc. (0,5 điểm)Nhận xét: PTCN giai đoạn này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng đã tạo cơ sở chocác tổ chức và phong trào chính trị cao hơn về sau. (0,5 điểm)Điểm mới của cuộc bãi công Ba Son (8/1925)- Cuộc bãi công có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng.Chứng tỏ giaicấp công nhân đã bước đầu thức được tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.(0,5 điểm)- Đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân chuyển dần từ đấutranh tự phát sang đấu tranh tự giác. (0,5 điểm)Bài 5: (2,0 điểm) Khởi nghĩa Lam Sơn: (1,0 điểm)- Nổ ra vào năm 1418, tại Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa……- Kéo dài trong 10 năm, từ 1418 đến 1427…..- Lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập cho đất nước…..Lê Lợi: (1,0 điểm)- Quê Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ông là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn….- Ông đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Minh…..- Lập ra nhà Hậu Lê……http://violet.vn/lemaihoa1301/ 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến