loading
back to top

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII _ Môn Hóa học)

Chia sẻ: 216677315380696 | Ngày: 2016-05-31 10:35:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: hóa học lớp 11   

372
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII _ Môn Hóa học)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII _ Môn Hóa học)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII _ Môn Hóa học)
Tóm tắt nội dung

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học)A. NỘI DUNG KIẾN THỨCNội dung: Đại cương hóa hữu cơ– Phần hiđrocacon: ANKAN ANKEN ANKINTrọng tâm: Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo– Xác định CTPT từ phương trình đốt cháy– Viết CTCT và gọi tên các đồng phân ankan, anken, ankin– Tính chất hóa học đặc trưng, viết phương trình phản ứng chứng minh– Phản ứng điều chế– Bài tập xác định CTPT, CTCT, tính khối lượng, thể tích, %m, %V B. BÀI TẬP TỰ LUẬNDẠNG 1: Viết phương trình hóa họcCâu 1: Viết các phương trình phản ứng hoá học sau1. Metan tác dụng với Cl2 /as (1:1)2. Điều chế Metan trong PTN3. Propen tác dụng với HBr4. Etilen tác dụng với dd Br2 5. Trùng hợp etilen6. Điều chế etilen trong phòng TN7. Axetilen tác dụng với H2 /PbCO3 8. Axetilen tác dụng với H2 O9. trime hóa axetilen10. Axetilen tác dụng với AgNO3 /NH311. Điều chế axetilen từ metan12. Đime hóa axetlien13. Axetilen tác dụng với HCl (xt HgCl2 )14. Crackinh propanDẠNG Viết đồng phân cấu tạo và gọi tênCâu 2: Viết CTCT và gọi tên các đồng...

Nội dung tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học)A. NỘI DUNG KIẾN THỨCNội dung: Đại cương hóa hữu cơ– Phần hiđrocacon: ANKAN ANKEN ANKINTrọng tâm: Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo– Xác định CTPT từ phương trình đốt cháy– Viết CTCT và gọi tên các đồng phân ankan, anken, ankin– Tính chất hóa học đặc trưng, viết phương trình phản ứng chứng minh– Phản ứng điều chế– Bài tập xác định CTPT, CTCT, tính khối lượng, thể tích, %m, %V B. BÀI TẬP TỰ LUẬNDẠNG 1: Viết phương trình hóa họcCâu 1: Viết các phương trình phản ứng hoá học sau1. Metan tác dụng với Cl2 /as (1:1)2. Điều chế Metan trong PTN3. Propen tác dụng với HBr4. Etilen tác dụng với dd Br2 5. Trùng hợp etilen6. Điều chế etilen trong phòng TN7. Axetilen tác dụng với H2 /PbCO3 8. Axetilen tác dụng với H2 O9. trime hóa axetilen10. Axetilen tác dụng với AgNO3 /NH311. Điều chế axetilen từ metan12. Đime hóa axetlien13. Axetilen tác dụng với HCl (xt HgCl2 )14. Crackinh propanDẠNG Viết đồng phân cấu tạo và gọi tênCâu 2: Viết CTCT và gọi tên các đồng phân cấu tạo saua. Ankan có CTPT C4 H10, và C5 H12b. Anken có CTPT C4 H8c. Ankin có CTPT C4 H6 và C5 H8DẠNG 3: Xác định công thức phân tửCâu 1: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam hợp chất hữư cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2 O. Tìm CTPT của biết MA 60Câu 2: Oxi hoá hoàn toàn 8,8 gam chất hữu cơ sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 đktc và 7,2 gam H2 O.Xác định công thức phân tử của biết có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2Câu 3: Đốt cháy 0,1mol một hiđrocacbon thu được 22 gam CO2 và 7,2 gam H2 O. Xác định CTPT của hiđrocacbonCâu 4: Đốt cháy hoàn toàn gam ankan thu được 11,2 lít khí CO2 đktc và 10,8 gam H2 O.a. Xác định CTPT của X, tính ab. Viết CTCT và gọi tên của biết khi cho tác dụng với Cl2 (1:1) thu được sản phẩm duy nhấtCâu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 11,2 lít khí CO2 đo đktc.a. Xác định CTPT của hai ankanb. Tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp đầuCâu Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí anken sau phản ứng thu được 4,48 lit khí CO2 Các khí đo đktc Tìm CTPT của ankenCâu 7: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X. sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 đktc và 5,4 gam H2 Oa. Xác định CTPT của Xb.Viết CTCT và gọi tên của biết cho tác dụng với AgNO3 /NH3Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam ankin Thu được 5,6 lit khí CO2 (đo đktc) .Tìm CTPT viết CTCT và gọi tên ?DẠNG 4: ĐỒNG ĐẲNG LIÊN TIẾPCâu 1: và là hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng Cho 13,44 lít (đo đktc) hỗn hợp trên qua một bình đựng dung dịch brôm dư thấy bình tăng 28 .Xác định công thức phân tử hai ankenCâu 2: và là hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng Cho 13,44 lít (đo đktc) hỗn hợp trên qua một bình đựng dung dịch brôm dư thấy bình tăng 28 .Xác định công thức phân tử hai ankenDẠNG 5: Tính khối lượng thể tích của hỗn hợp khíCâu 1: Dẫn từ từ 3,36 lít khí anken qua dung dịch nước Brom đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch Brom tăng 8,4 gama. Xác định CTPT của Ab. Viết CTCT và gọi tên của biết có đồng phân hình họcCâu Cho 3,36 lit (đo đktc) hỗn hợp gồm propan và propen qua dung dịch Brom, thấy có gam Brom tham gia phản ứng Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu ?Câu 3: Cho 5,6 lít hỗn hợp C2 H6 và C2 H4 vào dung dịch KMnO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 2,24 lít khí đo đktc. Tính %thể tích của C2 H4Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankin B( đo đktc) thu được 3,6 gam H2 O. Cho toàn bộ ankin tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư.a. Xác định CTPT của Bb. Tính khối lượng kết tủa thu được.Câu 5: Dẫn 2,24 lit khí hỗn hợp gồm axetlien và etlien qua dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 12 gam kết tủa màu vàng Các khí đo đktc. Tính thể tích mỗi khí trong ?Câu Dẫn 3,36 lit khí propin qua dd AgNO3 1M trong môi trường NH3 sau phản ứng thu được gam chất kết tủa Tính khối lượng chất kết tủa sau phản ứng ?C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chất nào sau đây là hợp chất hữuA. NH4 NO3 B. CH4 C. CaC2 D. Na2 CO3Câu 2: Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là:A. Liên kết ion B. Liên kết hiđrôC. Liên kết cộng hoá trị D. Liên kết kim loạiCâu 3: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tốA. Hiđro. B. Oxi. C. Cacbon. D. NitơCâu 4: Các chất CH3 -CH=CH2 và CH2 =CH-CH2 -CH3 là hai chấtA. đồng phân của nhau. B. đồng đẳng của nhau.C. đồng vị của nhau. D. Thù hình của nhau.Câu 5: Liên kết giữa nguyên tử trong hợp chất hữu cơ được tổ hợp từ:A. liên kết σ, liên kết B. liên kết σC. liên kết D. liên kết π, liên kết σTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến