loading
back to top

Đề cương ôn tập Toán lớp 8 HKII trường THCS Nguyễn Trãi

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-27 17:48:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 8   

154
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề cương ôn tập Toán lớp 8 HKII trường THCS Nguyễn Trãi

Đề cương ôn tập Toán lớp 8 HKII trường THCS Nguyễn Trãi

Đề cương ôn tập Toán lớp 8 HKII trường THCS Nguyễn Trãi
Tóm tắt nội dung

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 8TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃIA. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau:1. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn.A. B. (x 1)(x 2) 0C. ax D. 2x 3x 52. Phương trình 3x có nghiệm là: A. 32 B. -2 C. D. 32 3. Phương trình 2x có nghiệm là:A. 12 B. 12 C. D. 24. Phương trình 4A. Có một nghiệm -2 B. Có một nghiệm 2C. Có hai nghiệm là -2 và D. Vô nghiệm5. là nghiệm của phưong trình:A. 3x 2x B. (x 1) 1C. -4x -5x D. (x 7)6. Phương trình 0,5x -3 có nghiệm là:A. B. C. D. 27. Phưong trình 2x 44 5= có nghiệm là:A. 14 B. 12 C. D. 8. Phương trình 2111xx=+ có nghiệm là:A. -1 B. C. 0,5 D. -29. Phương trình 2x nhận là nghiệm khi:A. B. C. D. 110. Phương trình mx nhận là nghiệm khi:A. B. C. D. m= 211. Phương trình 1x= có tập nghiệm là:A. {1} B. {-1} C. {-1 1} D. Æ12. Phương trình 2x= có tập nghiệm là:A. {2} B. {-2} C. {-2 2} D. Æ13. Hai biểu thức (x 1)(x 1) và 2x(x 1) có giá trị bằng nhau...

Nội dung tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN TOÁN LỚP 8TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃIA. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau:1. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn.A. B. (x 1)(x 2) 0C. ax D. 2x 3x 52. Phương trình 3x có nghiệm là: A. 32 B. -2 C. D. 32 3. Phương trình 2x có nghiệm là:A. 12 B. 12 C. D. 24. Phương trình 4A. Có một nghiệm -2 B. Có một nghiệm 2C. Có hai nghiệm là -2 và D. Vô nghiệm5. là nghiệm của phưong trình:A. 3x 2x B. (x 1) 1C. -4x -5x D. (x 7)6. Phương trình 0,5x -3 có nghiệm là:A. B. C. D. 27. Phưong trình 2x 44 5= có nghiệm là:A. 14 B. 12 C. D. 8. Phương trình 2111xx=+ có nghiệm là:A. -1 B. C. 0,5 D. -29. Phương trình 2x nhận là nghiệm khi:A. B. C. D. 110. Phương trình mx nhận là nghiệm khi:A. B. C. D. m= 211. Phương trình 1x= có tập nghiệm là:A. {1} B. {-1} C. {-1 1} D. Æ12. Phương trình 2x= có tập nghiệm là:A. {2} B. {-2} C. {-2 2} D. Æ13. Hai biểu thức (x 1)(x 1) và 2x(x 1) có giá trị bằng nhau khi:A. 12 B. 12 C. D. 114. Phương trình (x 3)(5 2x) có tập nghiệm là:A. {3} B. 52ì üí ýî C. 5; 32ì üí ýî D. 50; 32ì üí ýî þ15. Phương trình 4x 9(x- 2) có tập nghiệm là:A. {2} B. {-2 2} C. {-2} D. khác ba trường hợp trên.16. Điều kiện xác định của phương trình ()()5 213 2x xx x+ + là:A. ¹3 B. ¹- C. ¹3 và ¹-2 D. ¹017. Điều kiện xác định của phương trình ()213 6( 3) 9x x+ = là:A. ¹3 B. 3,5 C. ¹3 và ¹-3 D. và ¹-3,518. Cho Phương trình )1)(1(11442+=+xxxxx Điều kiện xác định của phương trình là:A. ¹ B. và ¹ C. x¹ -1 D. .19. Khẳng định nào dưới đây là đúng.A. (-3) B. 12 2.(-6) C. (-3)+5 5+(-4) D. 5+(-7) 9+(-7)20. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?A. B. 0122+x C. 11 04x D. 0.x 21. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?A. 0.x+1 B. 0112+xx C. 031+x D. 0261x22. Giá trị là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?A. 2x +1 B. –5x 4x+1 C. 2x <-2x D. 23. Phương trình 42=x có tập nghiệm là:A. {-2} B. {6} C. {-2; 2} D. {-2; 6}24. Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? Hình 1A. 10 B. 10 C. 10 D. 1025. Khi kết quả rút gọn của biểu thức -4x 3x 13 là:A. –7x 13 B. 13 C. 13 D. 7x 1326. Phép biến đổi nào dưới đây là đúng?A. –3x+4 -4 B. –3x 1C. –3x 34 D. –3x +4 3427. Nếu và thì:A. ac bc B. ac bc C. ac bc D. ac bc28. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?a. Số là số âm nếu 4a 5a b. Số là số dương nếu 4a 5ac. Số là số dương nếu 4a 3a d. Số là số âm nếu 4a 3a29. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Phương trình có một nghiệm duy nhất được gọi là phưong trình bậc nhất một ẩn. b) Phương trình bậc nhất một ẩn sẽ có dạng ax (a, là hai số đã cho).c) Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có một nghiệm duy nhất.30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) và x(x 1) là hai phương trình tưong đươngb) 3x và 6x 2x 16 là hai phương trình tương đươngc) và 2x là hai phương trình tương đương;d) 21xx và là hai phương trình tương đương31. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) và 3x là hai phương trình tương đương;b) 2x và (2x 1)x là hai phương trình tương đương;c) 3x và là hai phương trình tương đương;d) 2x- 342 2x x=  và 2x là hai phương trình tương đương;B. TỰ LUẬN:1/ Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số: a/ 3x b/ (x-3)(x+3) (x+2) c/ 12345214327xxx2/ Tìm để giá trị của biểu thức 5x nhỏ hơn giá trị của biểu thức –3(x +1)3/ Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức: 3x khi 31 4/ Giải phương trình: 52x 135/ Giải các phương trình sau:a. (2x -1) (2x +1) 4(x 3) b. )2)(1(1132112+=+xxxxx6/ Một người đi xe đạp từ đến với vận tốc là 25 km/h. Lúc về người đó đi với vậntốc là 30 km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.7/ Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức laođộng hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp đã sảnxuất không những vượt mức dự định 255 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn.Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bao nhiêu ngày?8/ Trong phong trào thi đua “Xanh Sạch -Đẹp” hai lớp và trồng được 2800 cây.Tính số cây mỗi lớp trồng được nếu lớp bớt đi 156 cây và lớp thêm vào 248 cây thìsố cây của hai lớp bằng nhau.9/ Theo kế hoạch một đội máy cày cày mỗi ngày 18 ha. Do áp dụng sáng kiến kỹ thuậtnên mỗi ngày cày được 20 ha. Vì thế đã hoàn thành sớm hơn dự định ngày. Tính diệntích mà đội dự định cày.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến