loading
back to top

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 7 2017-2018

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2018-07-06 14:55:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề cương ôn tập địa lí 7   

104
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 7 2017-2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 7 2017-2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 7 2017-2018
Tóm tắt nội dung
NG ÔN HKIỀ ƯƠ ẬMÔN LÍ 7ỊCâu Nêu đi khí môi tr ng nh thích nghi th t, ng ườ ộv môi tr ng nh nh th nào ườ ế* Khí uậ nh kh nghi mùa ng ng ủ* thích nghi th t, ng môi tr ng nh là:ự ườ ạ- Th t: Cây gi chi cao tán lá kính, các lo rêu, ra hoa ịlá th gian mùa ạ- ng t: Có lông dày ho lông không th c. Di ho ng đôngộ ướ ủCâu Trình bày đi khí Châu Phi? Gi thích xu hi ủhoang Xahara ạ-Đ đi khí Châu Phi:ặ ậ- Ph lãnh th Châu Phi gi chí tuy nên Châu Phi có khí ậnóng Anh ng bi không ăn sâu vào li nên Châu Phi là khô ưở ị- ng châu phi phân không uượ ề* xu hi hoang Xahara: ạ- Có Chí tuy đi qua: Kh khí chí tuy nóng khô, không ư- Có dòng bi nh Canari: Không ư- Anh ng hình Dãy Atlat ngăn gió bi ĐTH th vàoưở ổCâu Nh ng nguyên nhân nào gây nhi ôn hòa? Là sinh ướ ọem có nh ng bi pháp gì gi cho ngu trong ch ướ ượ ạ+ th công nghi và sinh ho t. ướ ạ+ ng phân hóa c, thu tr sâu. ừ+ tàu và tai tàu ch u.ử ầ-Bi pháp: lý các lo th tr khi ra sông, bi nệ ướ ướ ểCâu Tây Ninh có nh ng ngu nào phát tri ngành thu ảNh ng...
Nội dung tài liệu
NG ÔN HKIỀ ƯƠ ẬMÔN LÍ 7ỊCâu Nêu đi khí môi tr ng nh thích nghi th t, ng ườ ộv môi tr ng nh nh th nào ườ ế* Khí uậ nh kh nghi mùa ng ng ủ* thích nghi th t, ng môi tr ng nh là:ự ườ ạ- Th t: Cây gi chi cao tán lá kính, các lo rêu, ra hoa ịlá th gian mùa ạ- ng t: Có lông dày ho lông không th c. Di ho ng đôngộ ướ ủCâu Trình bày đi khí Châu Phi? Gi thích xu hi ủhoang Xahara ạ-Đ đi khí Châu Phi:ặ ậ- Ph lãnh th Châu Phi gi chí tuy nên Châu Phi có khí ậnóng Anh ng bi không ăn sâu vào li nên Châu Phi là khô ưở ị- ng châu phi phân không uượ ề* xu hi hoang Xahara: ạ- Có Chí tuy đi qua: Kh khí chí tuy nóng khô, không ư- Có dòng bi nh Canari: Không ư- Anh ng hình Dãy Atlat ngăn gió bi ĐTH th vàoưở ổCâu Nh ng nguyên nhân nào gây nhi ôn hòa? Là sinh ướ ọem có nh ng bi pháp gì gi cho ngu trong ch ướ ượ ạ+ th công nghi và sinh ho t. ướ ạ+ ng phân hóa c, thu tr sâu. ừ+ tàu và tai tàu ch u.ử ầ-Bi pháp: lý các lo th tr khi ra sông, bi nệ ướ ướ ểCâu Tây Ninh có nh ng ngu nào phát tri ngành thu ảNh ng ngu phát tri th Tây ninh:ữ ở-Di tích ướ Ngu th Ngu lao ngồ xu cá gi ngả ốCâu Môi tr ng Hoang có nh ng ho ng truy nàoườ Nguyên nhân nào làm cho hoang trên th gi ngày càng ngạ -Ho ng kinh truy n:ạ ề+ Tr ng tr t: trong các o- ch hàng hóa qua hoang c. ạ+ Chăn nuôi du là ch và quan tr ng nh t.ụ ấ- Do cát và do con ng khai thác cây xanh quá ườ ứCâu Nêu đi khí môi tr ng nhi gió mùa ườ ớ* đi khí môi tr ng nhi gió mùa: ườ ớ- Có hai mùa gió có ng trái ng nhau ướ ượ+ Mùa gió ng th vào gây nhi ươ ề+ Mùa đông: gió th ra nên ít ư- Nhi ng thay theo mùa th ti di bi th th ng ượ ườCâu 7: Trình bày đi xu nông nghi nóng? ớ- đi xu nông nghi nóng: ớ- Cây tr ng ti hành quanh năm có th xen nhi lo cây và ụ- Khí nóng, nhi trung theo mùa thì trôi, xói mònậ ửCâu 8: sao nói di dân nóng đa ng và ph p? ạ* Di dân nóng do nhi nguyên nhân khác nhau ề- Di dân do tiêu ): Do thiên tai, chi tranh, kinh ch phát tri n, nghèo đói ểthi vi làm Di dân có ho ch Nh phát tri kinh vi làm cho ng dân ườCâu Nêu hi tr ng nguyên nhân, qu nhi không khí môi ởtr ng ôn hòa?ườ ớ- Hi tr ng: khí quy nhi ng nệ ề- Nguyên nhân: +Do khói các nhà máy, ph ng ti giao thôngụ ươ ệ+Do khi ng năng ng nguyên tấ ượ ử- qu :ậ ả+T ra nh ng tr xít làm ch cây i, ăn mòn các công trình công ngạ ộ+Làm tăng hi ng nhà kính, khi Trái nóng lên băng tan ch y, ảm trên các bi và ng dâng cao.ự ướ ươ+Làm th ng ng zônủ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến