loading
back to top

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 9-45 lần 1

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:02:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 485    ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 9-   

75
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 9-45 lần 1

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 9-45 lần 1

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÓA 9-45 lần 1
Tóm tắt nội dung
ĐÁP ÁN KI TRA HÓA 45 PHÚT (l 1)Ể ầPh tr nghi m:ầ 5đM câu tr đúng: 0,5đỗ MĐCâu 135 212 357-1 488 132 209 357 4851 D2 A3 C4 A5 A6 B7 B8 B9 D10 CPh luân:ầ 5đ (Các mã 135, 212, 357-1, 488)ềCâu :1,5đ a. CaO ướ PT CaO H2 Ca(OH)2 b. dd H2 SO4 CaO, Fe2 O3 PT: H2 SO4 CaO CaSO4 H2 3H2 SO4 Fe2 O3 Fe2 (SO4 )3 3H2 OCâu 2đ Hoàn thành dãy bi hóa (1) O2 to SO2 (2) SO2 O2 t« SO3 (3) SO3 H2 H2 SO4 (4) H2 SO4 BaCl2 BaSO4 HClCâu 1,5đ Gi nH2 22.4 3,36 22,4 0,15mol PT Fe H2 SO4 FeSO4 H2 0,5đTheo PT nFe nH nH 2SO 0,15mol mFe n.M 0,15.56 8,6g 0,5đ CM(H 2SO 4) dd 0,15 0,8 0,1875M 0,5đ Ph lu n: 5đ (Các mã 132, 209, 357, 485)ềCâu (1,5đ) PTHH vi đúng 0,5đỗ ượ PT K2 H2 2KOH K2 H2 SO4 K2 SO4 H2 Fe2 O3 H2 SO4 Fe 2(SO4 )3 H2 Câu (2đ) Vi đúng PTHH 0,5đ ượ (1) O2 to SO2 (2) SO2 H2 t« H2 SO3 (3) H2 SO3 Na2 Na2 SO3 (4) Na2 SO3 2HCl 2NaCl H2 SO2 Câu (1,5đ) Gi Hi ng: Viên tan n, có khí không bay lên 0,5đệ ượ nH 22,4 2,24 22,4 0,1mol PT Zn H2 SO4 ZnSO4 H2 Theo PT nZn nH2 nH 2SO 0,1mol mZn n.M 0,1.65 6,5g...
Nội dung tài liệu
ĐÁP ÁN KI TRA HÓA 45 PHÚT (l 1)Ể ầPh tr nghi m:ầ 5đM câu tr đúng: 0,5đỗ MĐCâu 135 212 357-1 488 132 209 357 4851 D2 A3 C4 A5 A6 B7 B8 B9 D10 CPh luân:ầ 5đ (Các mã 135, 212, 357-1, 488)ềCâu :1,5đ a. CaO ướ PT CaO H2 Ca(OH)2 b. dd H2 SO4 CaO, Fe2 O3 PT: H2 SO4 CaO CaSO4 H2 3H2 SO4 Fe2 O3 Fe2 (SO4 )3 3H2 OCâu 2đ Hoàn thành dãy bi hóa (1) O2 to SO2 (2) SO2 O2 t« SO3 (3) SO3 H2 H2 SO4 (4) H2 SO4 BaCl2 BaSO4 HClCâu 1,5đ Gi nH2 22.4 3,36 22,4 0,15mol PT Fe H2 SO4 FeSO4 H2 0,5đTheo PT nFe nH nH 2SO 0,15mol mFe n.M 0,15.56 8,6g 0,5đ CM(H 2SO 4) dd 0,15 0,8 0,1875M 0,5đ Ph lu n: 5đ (Các mã 132, 209, 357, 485)ềCâu (1,5đ) PTHH vi đúng 0,5đỗ ượ PT K2 H2 2KOH K2 H2 SO4 K2 SO4 H2 Fe2 O3 H2 SO4 Fe 2(SO4 )3 H2 Câu (2đ) Vi đúng PTHH 0,5đ ượ (1) O2 to SO2 (2) SO2 H2 t« H2 SO3 (3) H2 SO3 Na2 Na2 SO3 (4) Na2 SO3 2HCl 2NaCl H2 SO2 Câu (1,5đ) Gi Hi ng: Viên tan n, có khí không bay lên 0,5đệ ượ nH 22,4 2,24 22,4 0,1mol PT Zn H2 SO4 ZnSO4 H2 Theo PT nZn nH2 nH 2SO 0,1mol mZn n.M 0,1.65 6,5g 0,5đ mH 2SO n.M 0,1 .98 9,8gC% mct dd ).100% (9,8: 200).100 4,9% 0,5đ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến