loading
back to top

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 20:56:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571    đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571   

49
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571
Tóm tắt nội dung
ĐÁP ÁN Ph Lu (2đ)ầ Bài 1: Cho ợ[](]2; B= 6; 2A= Tìm ;A BÇ È[ 2; 2]A BÇ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.5 6; 6]A BÈ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.5 Bài 2: Bi Parabol 2(P) :y ax bx c= có nh ỉ()2;10I và đi qua ()0; 2A- .Tìm a,b,c.()20; (P) 2A ax bx c- =-Î ------------------------------------------------------------- 0.25 ()22;10 (P) 12a 24I bx cbx= +++ =Î------------------------------------------------------------ 0.25 42a0abb-= =+------------------------------------------------------------------------------------------ 0.25 Gi tìm ệ12; 3b a= =- ----------------------------------------------------------------------------------- 0.25 Trang Mã thi 132ề
Nội dung tài liệu
ĐÁP ÁN Ph Lu (2đ)ầ Bài 1: Cho ợ[](]2; B= 6; 2A= Tìm ;A BÇ È[ 2; 2]A BÇ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.5 6; 6]A BÈ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.5 Bài 2: Bi Parabol 2(P) :y ax bx c= có nh ỉ()2;10I và đi qua ()0; 2A- .Tìm a,b,c.()20; (P) 2A ax bx c- =-Î ------------------------------------------------------------- 0.25 ()22;10 (P) 12a 24I bx cbx= +++ =Î------------------------------------------------------------ 0.25 42a0abb-= =+------------------------------------------------------------------------------------------ 0.25 Gi tìm ệ12; 3b a= =- ----------------------------------------------------------------------------------- 0.25 Trang Mã thi 132ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến