loading
back to top

Đáp án chi tiết đề minh họa vào lớp 10 Sở GD và ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 - Môn Sinh học

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-11-02 15:10:55 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề minh họa vào 10 môn sinh    đề thi vào 10 môn sinh   

93
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đáp án chi tiết đề minh họa vào lớp 10 Sở GD và ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 - Môn Sinh học

Đáp án chi tiết đề minh họa vào lớp 10 Sở GD và ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 - Môn Sinh học

Đáp án chi tiết đề minh họa vào lớp 10 Sở GD và ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 - Môn Sinh học
Tóm tắt nội dung
HOC24.VN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 10 20 30 40 Câu 1: Đáp án Enzym amilaza trong nước bọt xúc tác cho quá trình biến đổi tinh bột trong thức ăn thành mantose và dextrin Câu 2: Đáp án Phế nang là cấu trúc thực hiện trao đổi khí Các đáp án phế quản, khí quản đều là đường dẫn khí Thanh quản là bộ phận phát âm Câu 3: Đáp án Đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng gây ra tật cận thị ở mắt Câu 4: Đáp án Cơ thể dị hợp cặp gen Aabb giảm phân cho loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau Câu 5: Đáp án Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của tính trạng trội. Câu 6: Đáp án Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon Câu 7: Đáp án Thoi vô sắc đính vào NST ở tâm động: vị trí số Câu 8: Đáp án...
Nội dung tài liệu
HOC24.VN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 10 20 30 40 Câu 1: Đáp án Enzym amilaza trong nước bọt xúc tác cho quá trình biến đổi tinh bột trong thức ăn thành mantose và dextrin Câu 2: Đáp án Phế nang là cấu trúc thực hiện trao đổi khí Các đáp án phế quản, khí quản đều là đường dẫn khí Thanh quản là bộ phận phát âm Câu 3: Đáp án Đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng gây ra tật cận thị ở mắt Câu 4: Đáp án Cơ thể dị hợp cặp gen Aabb giảm phân cho loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau Câu 5: Đáp án Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen của tính trạng trội. Câu 6: Đáp án Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon Câu 7: Đáp án Thoi vô sắc đính vào NST ở tâm động: vị trí số Câu 8: Đáp án DHOC24.VN 2n suy ra Ta thấy trong tế bào có NST đơn đang phân ly về cực của tế bào nên tế bào đang ở kì sau của giảm phân II. Câu 9: Đáp án Đơn phân của ADN là nucleotit. Câu 10: Đáp án Hội chứng Đao có NST số 21 nên bộ NST của loài kí hiệu là 2n 47 NST Câu 11: Đáo án 2n 24 suy ra thể tứ bội 4n 48 Câu 12: Đáp án Cây trồng biến đổi gen là ứng dụng của công nghệ gen Câu 13: Đáp án Câu 14: Đáp án Cá sấu là động vật biến nhiệt Câu 15: Đáp án Do cạnh tranh về ánh sáng gây ra hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật Câu 16: Đáp án Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng chung sống trong sinh cảnh, các cá thể có khả năng giao phối với nhau tạo ra đời con là quần thể B, C, là gồm nhiều cá thể khác loài Câu 17: Đáp án Thực vật là sinh vật sản xuất Câu 18: Đáp án Sơ đồ đúng là: lúa sâu ăn lúa chim sâu diều hâu Câu 19: Đáp án Tài nguyên sinh vật là tài nguyên tái sinhHOC24.VN B: là tài nguyên vĩnh cửu C, là tài nguyên hữu hạn Câu 20: Đáp án Câu 21: Đáp án Câu 22: Đáp án Các vị trí có máu giàu oxi là: tâm nhĩ trái (nhận máu từ phổi về) và động mạch chủ (mang máu đi nuôi cơ thể). Tâm nhĩ phải, động mạch phổi, tâm thất phải chứa máu ít oxi. Câu 23: Đáp án Tâm thất phải tống máu vào động mạch phổi tới phổi trao đổi khí rồi theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái, máu từ tâm nhĩ trái đổ xuống tâm thất trái theo động mạch chủ tới các cơ quan đi nuôi cơ thể, sau đó máu nghèo oxi đổ vào tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ phải. Câu 24: Đáp án Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào cả yếu tố. Câu 25: Đáp án Quy ước gen: A: đỏ, a: trắng Sơ đồ lai P: AA aa F1: 100% Aa đỏ F1 F1: Aa Aa F2: KG: 1AA 2Aa 1aa KH: 75% đỏ 25% trắng Câu 26: Đáp án Giao tử có bộ NST đơn bội Câu 27: Đáp án Ptc: thân xám, cánh dài thân đen, cánh ngắn AB/AB ab/abHOC24.VN F1: 100% AB/ab: thân xám, cánh dài F1 thân đen, cánh ngắn AB/ab ab/ab F2: 1AB/ab 1ab/ab KH: thân xám, cánh dài thân đen, cánh cụt Câu 28: Đáp án Tế bào lưỡng bội: 2n có hàm lượng ADN là 6,6 10-12 Tế bào giao tử: có hàm lượng ADN là 3,3 10-12 Câu 29: Đáp án Protein không có chức năng truyền đạt thông tin di truyền: III sai Có ý đúng Câu 30: Đáp án Số nu của phân tử gen là: 2L/3,4 3000 nu 30% 30% 3000 900 nu %G %X 50% %A 20% 20% 3000 600 nu Câu 31: Đáp án Loại biến dị xuất hiện do ảnh hưởng của môi trường, xuất hiện đồng loạt, không di truyền được là thường biến. Câu 32: Đáp án sai: đột biến gen xảy ra trong cấu trúc của gen sai: có thể không làm thay đổi cấu trúc của protein đúng sai: đột biến gen có thể xảy ra do sự sai trong quá trình nhân đôi ADN Câu 33: Đáp án Con trai có bộ NST là 22AA XY nên tạo được loại tinh trùng là 22A và 22A Câu 34: Đáp án AHOC24.VN Công nghệ tế bào có thể giữ lại các đặc tính tốt của giống cây (nuôi cấy mô tế bào) Câu 35: Đáp án Ví dụ là cạnh tranh cùng loài A, B, là ví dụ về hỗ trợ cùng loài Câu 36: Đáp án A: hội sinh B: kí sinh C: sinh vật ăn sinh vật D: cạnh tranh khác loài Câu 37: Đáp án Câu 38: Đáp án A: quả đỏ, a: quả vàng B: quả tròn, b: quả bầu dục F1 dị hợp quả đỏ, tròn có KG là AaBb F1 F1: AaBb AaBb F2: 9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1aabb KH: đỏ, tròn đỏ, bầu dục vàng, tròn vàng, bầu dục đúng: F1 có loại giao tử là AB, Ab, aB, ab II đúng: số kiểu gen III đúng: quả vàng, bầu dục 1/16 6.25% IV đúng: A, phân độc lập nên chúng nằm trên cặp NST tương đồng khác nhau Câu 39: Đáp án Câu 40: Đáp án DHOC24.VN Những người bị bệnh có KG aa là: 4, 6, 8, 10, 13 Những người có bố, mẹ, con bị bênh có KG Aa là: 1, 2, 3, 9, 11, 12 Người số 5, chưa xác định được kiểu gen đúng: vì bố mẹ bình thường mà sinh ra con bị bệnh II sai: vì bố bình thường mà sinh con bị bệnh III đúng vì: Aa (1, 3, 9, 12), aa (6, 13) IV sai: vì 5, chưa biết rõ kiểu gen

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến