loading
back to top

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 1

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-21 15:42:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm địa lý lớp 11   

407
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 1Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11Bài SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘICỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHIỆN ĐẠII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPCâu 1. Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạiđến nền kinh tế xã hội thế giới.Câu 2. Chứng minh cuộc cách mạng khoa học công nghệ là điều kiện cần thiết để chuyểnnền kinh tế xã hội thế giới từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.Câu 3. Kết hợp bảng 1.1, bảng 1.2, bảng 1.3 và hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thànhbảng kiến thức sau:Bảng 1.1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của nhóm nước pháttriển và nhóm nước đang phát triểnCác chỉ số Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triểnGDP/ngườiCơ cấu GDP theokhu vực kinh tếHDICâu 4. Cho bảng số liệu:Bảng 1.2. Tổng nợ nước ngoài của các nước đang phát triểnNăm 1990 1998 2000 2004Tổng nợ 1310 2465 2498 2724Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11Bài SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘICỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHIỆN ĐẠII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPCâu 1. Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạiđến nền kinh tế xã hội thế giới.Câu 2. Chứng minh cuộc cách mạng khoa học công nghệ là điều kiện cần thiết để chuyểnnền kinh tế xã hội thế giới từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.Câu 3. Kết hợp bảng 1.1, bảng 1.2, bảng 1.3 và hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thànhbảng kiến thức sau:Bảng 1.1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của nhóm nước pháttriển và nhóm nước đang phát triểnCác chỉ số Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triểnGDP/ngườiCơ cấu GDP theokhu vực kinh tếHDICâu 4. Cho bảng số liệu:Bảng 1.2. Tổng nợ nước ngoài của các nước đang phát triểnNăm 1990 1998 2000 2004Tổng nợ 1310 2465 2498 2724Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang pháttriển qua các năm. Rút ra nhận xét.Câu 5. Xu hướng thay đổi cơ cấu công nghiệp của nước đang phát triển là:a. Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.b. Tạo ra khối lượng sản phẩm công nghiệp lớn.c. Tạo ra khối lượng sản phẩm công nghiệp với chất lượng cao.d. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn hướng ra xuất khẩu.Câu 6. Hãy xếp theo thứ tự từ thấp đến cao mức GDP/người của các nướca. Đan Mạch b. Ấn ĐộDoc24.vnc. Ca-na-đa d. An-ba-niCâu 7. Nhân tố ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế trithức là:a. Tài nguyên thiên nhiên.b. Nguồn lao động.c. Công nghệ thông tin và truyền thông.d. Nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội.Câu 8. Thực hành:Hình 1.1. Lược đồ thế giớiKhu vực có GDP/người cao nhất thế giới nằm vị trí có kí hiệu chữ:a. D, E, c. B, E, Fb. C, D, d. A, D, GCâu 9. Ưu thế lớn nhất của việc áp dụng công nghệ thông tin là:a. Tiết kiệm được nguồn năng lượng trong sản xuất.b. Hạn chế được sự nhiễm môi trường.c. Rút ngắn thời gian và không gian xử lí thông tin.d. Chi phí lao động sản xuất rẻ nhất.II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜIDoc24.vnCâu 1. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là làm xuất hiện vàphát triển nhanh chóng công nghiệp cao với hàm lượng tri thức cao. Bốn công nghệ trụcột có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế xã hội là: công nghệ sinh học,công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngànhmới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơcấu kinh tế mạnh mẽ.* Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là làm cho kinh tếthế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang loại hình kinh tế mới dựa trên trithức, kĩ thuật, công nghệ cao (kinh tế tri thức).Câu 2. Chứng minh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là điều kiện cần thiết để chuyểnnền kinh tế xã hội thế giới từ phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là một quá trình làm thay đổi căn bản của hệthống kiến thức về khoa học kĩ thuật diễn ra trong mối quan hệ khăng khít với quá trìnhphát triển của xã hội loài người. Sự phát triển của các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và tác động của cuộc cáchmạng KHKT đến sự phát triển nền kinh tế xã hội: Cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII là giai đoạnquá độ từ nền sản xuất thủ công sang nền sang nền sản xuất cơ khí. Đặc trưng của cuộccách mạng này là quá trình đổi mới công nghệ.+ Cuộc cách mạng KHKT lần hai diễn ra cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Đặc trưngcủa cuộc cách mạng này là đưa nền sản xuất cơ khí chuyển sang nền sản xuất đại cơ khívà tự động cục bộ. Nền kinh tế thế giới phát triển theo chiều rộng, tập trung vào cácngành công nghiệp nặng, đòi hỏi nhiều nguyên liệu, năng lượng, lao động, quy mô sảnxuất theo không gian rộng lớn. Kết quả: tạo ra một khối lượng của cải vật chất lớn cho xãhội và đời sống của con người được cải thiện nhiều.+ Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra vào cuối thế kỉ XX đầuthế kỉ XXI. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là làm xuấthiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựuDoc24.vnkhoa học mới nhất với hàm lượng tri thức, hàm lượng khoa học, sáng tạo cao nhất. Vìvậy, khoa học và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất nòng cốt và trực tiếpcủa xã hội, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội như: tìm ra cácnguồn nguyên liệu và nhiên liệu mới, tự động hóa trong sản xuất, sản xuất ra các sảnphẩm “mỏng ngắn nhỏ nhẹ” có khả năng cạnh tranh trên thị trường (đặc trưng củanền kinh tế phát triển theo chiều sâu). Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã và đang tập trung vào cáclĩnh vực sau: công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu và năng lượng mới, công nghệ sinhhọc, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ biển,... Kết luận: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là điều kiện cần thiết để chuyển nềnkinh tế xã hội thế giới từ phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.Câu 3. SỰ TƯƠNG PHẢNCác chỉ số Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang pháttriển GDP/người Thu nhập bình quân đầungười của các nước cao,cao hơn nhiều lần so vớitrung bình chung của thếgiới (Đan Mach: lần,Thụy Điển:6 lần...). Thu nhập bình quân đầungười thấp, thấp hơn mứctrung bình chung của thếgiới (Êtiôpia: 0,018 lần, ẤnĐộ: 0,099 lần...).Cơ cấu GDP phântheo khu vực kinh tế Khu vực III chiếm tỉ lệ cao(71%) và có xu hướngtăng, khu vực và II chiếmtỉ lệ thấp, đặc biệt khu vựcI chỉ chiếm 2% tổng GDP. Khu vực còn chiếm tỉ lệcao (25%), cơ cấu GDP phântheo khu vực kinh tế đangchuyển biến theo xu hướnggiảm tỉ trọng của khu vựcsản xuất vật chất và tăng tỉtrọng của khu vực sản xuấtphi vật chất.Chỉ số HDI Chỉ số HDI cao và tăng Chỉ số HDI thấp và tăngDoc24.vnnhanh (từ 0,814 năm 2000lên 0,855 năm 2003) chậm (từ 0,654 năm 2000lên 0,694 năm 2003).Câu 4. Vẽ biểu đồ đường.Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng lên qua cácnăm, tuy nhiên giai đoạn từ 1998 2004 (trung bình tăng 43,2 tỉ USD/năm) tăng chậmhơn rất nhiều giai đoạn 1990 1998 (trung bình tăng 144,4 tỉ USD/năm). Điều đó chứngtỏ nền kinh tế của các nước đang phát triển đã đạt được những thành tựu nhất định trongquá trình phát triển kinh tế xã hội.Đáp án phần trắc nghiệm khách quan: 5c (b-d-c-a), 7c, 8b, 9c.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến