loading
back to top

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-07-14 10:52:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 5   

3672
Lượt xem
19
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúngLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnCác bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng1. Cách giải chungBước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhauBước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại) Số bé (Tổng số phần bằng nhau) số phần của số bé (Hoặc Tổng số lớn) Số lớn (Tổng: số phần bằng nhau) số phần của số lớn (Hoặc tổng số bé)Bước 4. Kết luận đáp số(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)2. Trường hợp đặc biệtĐề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữkiện như sau:- Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)- Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)- Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bàitoán cơ bản.3. Bài tậpBài 1: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là4/5. Tìm hai số đó.Bài 2: Một hình chữ nhật có chu...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnCác bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng1. Cách giải chungBước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhauBước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại) Số bé (Tổng số phần bằng nhau) số phần của số bé (Hoặc Tổng số lớn) Số lớn (Tổng: số phần bằng nhau) số phần của số lớn (Hoặc tổng số bé)Bước 4. Kết luận đáp số(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)2. Trường hợp đặc biệtĐề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữkiện như sau:- Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)- Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)- Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bàitoán cơ bản.3. Bài tậpBài 1: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là4/5. Tìm hai số đó.Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiềudài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?Bài 3. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp lần đoạndây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?Doc24.vnBài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm lần thì được sốbé.Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?Bài Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏimỗi bạn có bao nhiêu quyển vởBài Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.Bài Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc kho thứ 2.Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?Bài Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp lần chiềurộng. Tính diện tích miếng vườn?Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tínhdiện tích hình chữ nhật đó.Bài 11 Tìm số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì đượcthương là 3.Bài 12: Tìm số, biết tổng của chúng bằng số bé nhất có chữ số. Nếu lấy số này chiacho số kia ta được thương là 4.Bài 13: Tổng số bằng số lớn nhất có chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta đượcthương là 10. Tìm số đó.Bài 14 Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với học sinh nam thì có2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinhnữ?Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó chữ số thì tađược số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.Bài 16: Trung bình cộng của số là 440. Nếu ta thêm chữ số vào bên phải số béthì ta được số lớn. Tìm số đó.Doc24.vnBài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số thìta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.Bài 18 Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của sốlớn ta được số bé.Bài 19 Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được sốmới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.Bài 20 Trung bình cộng của số là 85. Nếu thêm chữ số vào bên phải số thứ haithì được số thứ nhất, nếu gấp lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm số đó.Bài 21: Tổng số bằng 385. Một trong hai số có số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóachữ số đó thì ta được số bằng nhau. Tìm hai số đó.Bài 22 Hai số có tổng là 1/4 và thương cũng là 1/4. Tìm số đó.Bài 23: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích của hai thửa ruộng đó là 780m 2. Nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích của hai thửasẽ bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.Bài 24 Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích là 1560 m2.Nếu lấy 1/4 diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diệntích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.Bài 25 Hai hầm đông lạnh chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượngtôm hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm hai hầm bằng nhau. Hỏimỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?Bài 26 Đội tuyển bóng đá mi ni của huyện tham dự hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnhgồm các bạn học sinh lớp và lớp 5. Dự định số bạn tham gia đội tuyển bóng đá đanghọc lớp chiếm 1/5 của cả đội. Nhưng do một bạn đang học lớp không tham giađược mà thay bởi một bạn đang học lớp 5, khi đó số bạn đang học lớp tham gia chỉbằng 1/10 số thành viên của cả đội. Tính tổng số thành viên của cả đôi bóng đá mi ni?Bài 27: Đội tuyển của trường tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạnhọc sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuyển chiếm 1/4 số namDoc24.vnnhưng do điều kiện thay bởi một bạn nữ bằng một bạn nam. Khi đó số bạn nữ chiếm1/5 số nam. Tính xem đội tuyển của trường đi dự hội thao bao nhiêu học sinh?Bài 28 Đội tuyển trường em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, ban đầu số nữbằng 2/3 số nam. Sau khi xét theo yêu cầu thay thế một bạn nữ bằng một bạn nam vìthế số nữ lúc này bằng 3/4 số nam. Hỏi đội tuyển trường em có bao nhiêu bạn?Bài 29: Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ngăn dưới gấp lần số sách ngăn trên. Nếuchuyển 10 quyển sách ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp lầnngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.Bài 30: Lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp lần số vịt trên bờ. Nhưng sau khi có convịt từ trên bờ nhảy xuống ao bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp lần số vịt trên bờ.Hỏi cả đàn có bao nhiêu con?Bài 31: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng4 và đồng thời bớt chiều dài thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diệntích của hình chữ nhật đó.Bài 32: Cuối học kì lớp 5A có số học sinh giỏi bằng 3/7 số học sinh còn lại của lớp.Cuối năm học sinh lớp 5A có thêm học sinh giỏi nên tổng số học sinh giỏi bằng 2/3số học sinh còn lại của lớp. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?Bài 33: Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên.Nếu xếp 15 quyển sách mới mua vào ngăn trên thì lúc đó số sách ngăn dưới bằng12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?Bài 34 Số gà mái nhiều gấp lần số gà trống. Sau đó mua thêm con gà trống nữanên bây giờ số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gàtrống?Bài 35 Một cửa hàng nhập về một số xe máy. Người bán hàng lấy ra trưng bày để bán1/8 số xe nhập về, số xe còn lại bỏ trong kho. Sau khi bán chiếc xe quầy trưng bàythì người chủ quầy nhận thấy số xe trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn lại quầytrưng bày xe. Hỏi cửa hàng lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?Doc24.vnBài 36: Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã thành lập độituyển tham dự trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được bổ sung 20 nữ và 15nam nên lúc này số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hộikhỏe Phù đổng cấp tỉnh có tất cả bao nhiêu bận động viên tham gia?Bài 37 Trong đợt thi tuyển chọn học sinh đi tham dự giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứTư của tỉnh A, trong đó số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Nếu có thêm 10 họcsinh nam tham gia dự thi thì số nữ lúc này bằng 3/5 số học sinh nam. Hỏi có bao nhiêuhọc sinh tham gia thi tuyển?Bài 38: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 sốsách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì sốsách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi ngăn tủ có baonhiêu cuốn sách?Bài 39: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp lần số bi xanh.Nếu Tí có thêm viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí cómấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?Bài 40 Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước,tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi củabố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu?Bài 41: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp lần hiệu của chúng và tích củachúng là 4008. Tìm hiệu của chúng.Bài 42 Một hình bình hành có diện tích 216 cm2 và chiều cao là 12cm. Nếu tăngchiều cao gấp lần và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích hình mới sẽ thay đổi như thếnào so với diện tích hình bình hành ban đầu?Bài 43 Người bán hàng có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo cònlại thì còn 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?Bài 44 Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi cha sẽ gấp3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?Doc24.vnBài 45 Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện.Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi bộ đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3tuổi tôi thế mà đến bây giờ tổng số tuổi của hai anh em tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lanđúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi bộ đội.” Bạn tính xem cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi?Bài 46 Nhân dịp tết cửa hàng có nhận về một số hộp mứt. Vì quầy chật nên người bánhàng chỉ để 1/10 số hộp mứt quầy, số còn lại đem cất vào trong. Sau khi bán hộpở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn lại ngoài quầy. Hỏi lúc đầu cửa hàngnhận về bao nhiêu hộp mứt?Bài 47 Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảyđược 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?Bài 48: Hiện nay tuổi bố gấp lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp lần tuổicon. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 49 Một chiều mùa hè hai cha con dạo chơi trên bãi biển. Trong cuộc dạo chơi đócó 997 lần bước chân hai cha con ngang hàng nhau. Hỏi quãng đường hai cha con đãđi dài bao nhiêu mét? (Biết trung bình một bước của con là 4dm, của cha là 5dm)Bài 50 Bố hơn con 30 tuổi, biết 1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông.Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 51 Trước đây năm tuổi mẹ gấp lần tuổi con, sau 10 năm nữa thì tỉ số tuổi giữahai mẹ con là 8/3. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 52 Hiện nay tuổi anh gấp lần tuổi em. Sau 14 năm nữa tỉ số tuổi giữa hai anhem là 5/4. Tính tuổi mỗi người hiện nay.Bài 53 Tết trồng cây, ba bạn Hạ, Thu, Đông cùng đi trồng cây. Số cây của bạn Đôngtrồng được ít hơn số cây của bạn Hạ và bạn Thu là cây, số cây của bạn Hạ trồngđược bằng 3/5 số cây của bạn Thu. Biết số cây của ba bạn, Hạ, Thu, Đông trồng đượclà 40 cây. Tính số cây của mỗi bạn đã trồng.Bài 54 Tháng 9, số học sinh trường tiểu học Kim Đồng được điểm 10 bằng 1/6 số họcsinh còn lại của trường. Tháng 10 số học sinh đạt điểm 10 bằng 1/3 số học sinh còn lạiDoc24.vncủa trường. Biết rằng tháng 10 số học sinh đạt điểm 10 nhiều hơn số học sinh tháng 9đạt điểm 10 là 60 bạn. Hỏi toàn trường có bao hiêu học sinh?Bài 55: Có hai tấm bia hình vuông, Tấm bìa nhỏ có số đo cạnh bằng nửa số đo cạnhcủa tấm bia hình vuông lớn. Người ta cắt tấm bia có số đo cạnh lớn hơn thành cáchình vuông nhỏ. Rồi người ta ghép tất cả các hình lại với nhau thành một hình vuông,thì hình vuông mới có diện tích là 180 cm 2. Tính số đo cạnh của mỗi hình ban đầu.Bài 56 Cho phân số có tổng của tử số và mẫu số là 3345. Biết lần mẫu số bằng lầntử số. Tìm phân số đó?Bài 57 Một cửa hàng đã bán được 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ.Hỏi cửa hàng đó đã bắn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Bài 58 Tỉ của hai số là 3/4. Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đóBài 59 Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài,chiều rộng của hình đó.Bài 60 Buổi sáng và buồi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sánggấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi buổi mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?Bài 61: Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏimỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Bài 62: Hình vuông có cạnh 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 5m. Tìmtỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.Bài 63 Tổng của hai số là 40. Tỉ của hai số là 3/5. Tìm hai số đóBài 64: Có tất cả 35 con gà. Trong đó số gà trống bằng 2/3 số gà mái. Hỏi số gà trốngvà số gà mái là bao nhiêu?Bài 65: Tổng hai số là 888. Tỉ hai số đó là 5/3. Tìm hai số đóBài 66 Hai kho gạo chứa 121 tấn gạo, trong đó số gạo kho thứ nhất bằng 3/8 số gạoở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho gạo chứa bao nhiêu tấn gạo?Doc24.vnBài 67 Lớp 4A có 30 học sinh. Lớp 4B có 35 học sinh. Nhà trường phát cho cả hai lớp260 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu cuốn vở? (Mỗi học sinh được số vở nhưnhau)Bài 68 Cả đàn trâu, bò có 24 con. Số trâu nhiều gấp lần số bò. Tính số trâu, số bò.Bài 69 Có tất cả 18kg gạo. Trong đó số gạo tẻ bằng một nửa số gạo nếp. Hỏi số gạomỗi loại?Bài 70 Thời gian từ đầu tháng đến ngày sinh của mẹ gấp ba lần khoảng thời gian từsau ngày sinh của mẹ đến cuối tháng. Hỏi mẹ sinh ngày nào, tháng nào?Bài 71 Chu vi hình bình hành ABCD bằng 20cm. Biết rằng cạnh AB dài gấp rưỡicạnh BC. Hãy tính độ dài các cạnh của hình bình hành.Bài 72 Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ bằng một nửa thời gian bây giờ đến cuốingày. Hỏi bây giờ là mấy giờ?Bài 73 Tổng của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 5/4 Tìm số lớn.Bài 74: Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam.Tính số học sinh nữ của lớp đó.Bài 75 Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài.Tính chiều rộng mảnh đất đó.Bài 76 Tổng của hai số là 135. Nếu số lớn thêm đơn vị và giữ nguyên số bé thì số bébằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn ban đầu.Bài 77 Tổng của hai số là 84. Nếu số bé giảm đơn vị và giữ nguyên số lớn thì đượcsố bé mới bằng 3/4 số lớn. Tìm số bé ban đầu.Bài 78 Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Tỉ của hai số là 5/4. Tìm số lớn, sốbé.Bài 79 Hai thùng đựng tất cả 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùngthứ hai lít thì số mắm thùng thứ hai bằng 5/3 số mắm thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầuthùng thứ nhất có bao nhiêu lít nước mắm.Doc24.vnBài 80: Bác An và bác Bình làm được tất cả 108 sản phầm. Trong đó bác An làm việctrong giờ, bác Bình làm việc trong giờ và mức làm việc của mỗi người như nhau.Hỏi mỗi bác làm được bao nhiêu sản phẩm?Bài 81 Hiện nay tổng tuổi của mẹ con là 35 tuổi. Tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Tínhtuổi con cách đây năm.Bài 82: Hiện nay tổng tuổi của bố con là 50 tuổi. Tuổi bố gấp lần tuổi con. Tínhtuổi bố sau năm.Bài 83 Hiện nay tổng tuổi của mẹ con là 36 tuổi. Sau năm nữa tuổi con bằng 1/5tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.Bài 84 Hiện nay tổng tuổi của hai chị em là 16 tuổi. Trước đây năm tuổi chị gấp 3lần tuổi em. Tính tuổi em trước đây năm.Bài 85: Chu vi của cái chiếu hoa hình chữ nhật là 7m 2dm. Tính diện tích của cáichiều đó. (Biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài)Bài 86 Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai sốđóBài 87 Cho một số tự nhiên có hàng đơn vị là 9. Nếu xóa đi chữ số đó thì được sốmới mà tổng số mới và số ban đầu là 34 362. Tìm số tự nhiên đã cho.Bài 88 Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn.Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng 4/7 số giấy vụn của lớp 4A bằng 8/11 số giấyvụn của lớp 4B.Bài 89 Tìm số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số vào bên phải số đó thì tađược số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13 591.Bài 90 Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cmthì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiềurộng hình chữ nhật ban đầu.Doc24.vnBài 91 Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút chạy nhanh phú. Lúc giờ sáng người ta lấylại giờ nhưng không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ chỉ16giờ 40phút thì khi đó là mấy giờ đúng?Bài 92 Chu vi của một hình chữ nhật là 84 m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìmdiện tích của hình chữ nhật đó.Bài 93 Một người có tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếpvà 35kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có baonhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?Bài 94 Trung bình cộng của số là 75. Nếu thêm chữ số vào bên phải số thứ haithì được số thứ nhất. Tính số thứ biết rằng số đó kém số thứ ba lần.Bài 95 Cho phân số 9/11. Tìm một số tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫusố thì được phân số có giá trị là 5/6.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến