loading
back to top

Các bài toán tính tuổi

Chia sẻ: nguyenthinguyenhtvcu | Ngày: 2016-05-31 09:20:42 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Các bài toán tính tuổi   

363
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Các bài toán tính tuổi

Các bài toán tính tuổi

Các bài toán tính tuổiLoading...

Tóm tắt nội dung
Các bài toán tính tuổiI. Phương phápCác bài toán tính tuổi thường được đưa về thành các bài toán: Tìm hai số biết tổng và hiệu Tìm hai số biết tổng và tỉ Tìm hai số biết hiệu và tỉ Giải bằng vẽ sơ đồ Một điều đặc biệt lưu là theo thời gian, tuổi của tất cả mọi người đều tăng lên như nhau nên hiệu số tuổi giữa hai người là một số không đổi.II. Ví dụBài toán (đưa về bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu)Hiện nay anh hơn em tuổi. Biết rằng năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?Giải :Hiện nay anh hơn em tuổi thì sau năm nữa anh vẫn hơn em tuổi. Ta có sơ đồ số tuổi sau năm nữa như sau: EmAnh2552 lần tuổi em 25 5Theo sơ đồ, lần tuổi em (sau năm nữa) là: 25 20 (tuổi)=> tuổi em (sau năm nữa) là: 20 10 (tuổi)=> Tuổi em hiện nay là: 10 (tuổi)=> Tuổi anh hiện nay là: 10 (tuổi)Chú ý: Hiệu số tuổi là đại lượng không thay đổi, mà chúng ta đã biết tổng số tuổi sau năm nữa, vậy nên ta sẽ qui về tính tuổi tại thời điểm sau năm nữa (bài toán tìm hai số...
Nội dung tài liệu
Các bài toán tính tuổiI. Phương phápCác bài toán tính tuổi thường được đưa về thành các bài toán: Tìm hai số biết tổng và hiệu Tìm hai số biết tổng và tỉ Tìm hai số biết hiệu và tỉ Giải bằng vẽ sơ đồ Một điều đặc biệt lưu là theo thời gian, tuổi của tất cả mọi người đều tăng lên như nhau nên hiệu số tuổi giữa hai người là một số không đổi.II. Ví dụBài toán (đưa về bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu)Hiện nay anh hơn em tuổi. Biết rằng năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?Giải :Hiện nay anh hơn em tuổi thì sau năm nữa anh vẫn hơn em tuổi. Ta có sơ đồ số tuổi sau năm nữa như sau: EmAnh2552 lần tuổi em 25 5Theo sơ đồ, lần tuổi em (sau năm nữa) là: 25 20 (tuổi)=> tuổi em (sau năm nữa) là: 20 10 (tuổi)=> Tuổi em hiện nay là: 10 (tuổi)=> Tuổi anh hiện nay là: 10 (tuổi)Chú ý: Hiệu số tuổi là đại lượng không thay đổi, mà chúng ta đã biết tổng số tuổi sau năm nữa, vậy nên ta sẽ qui về tính tuổi tại thời điểm sau năm nữa (bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu), rồi mới suy ra tuổi hiện nay.------------------------Bài toán (đưa về bài toán tìm hai số biết tổng/hiệu và tỉ)Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 32 tuổi. Tìm tuổi mỗi người, biết rằng cách đây năm tuổi anh gấp lần tuổi em.Giải :Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 32 tuổi => Cách đây năm tổng số tuổi của hai anh em là (bớt mỗi người tuổi): 32 28 (tuổi)Ta có sơ đồ số tuổi hai anh em cách đây năm:EmAnh281 phầnNếu gọi tuổi em (cách đây năm) là phần thì tuổi anh (cách đây năm) là phần.=> Tổng: phầnVậy phần tương ứng với 28 tuổi => phần là: 28 (tuổi)=> Tuổii em (cách đây năm) là: tuổi Tuổii anh (cách đây năm) là: 21 tuổi=> Tuổi em hiện nay là: tuổi Tuổi anh hiện nay là: 21 23 tuổiChú ý: Đối với bài toán tính tuổi mà biết tổng/hiệu số tuổi một thời điểm và tỉ lệ số tuổi một thời điểm khác thì nên tìm số tuổi tại thời điểm biết tỉ lệ số tuổi (bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ).------------------------Bài toán (Đưa về bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ lệ)Hiện nay, anh 13 tuổi và em tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm thì tuổi anh gấp lần tuổiem?Giải :Anh luôn luôn hơn em: 13 -3 10 (tuổi).Khi anh gấp lần tuổi em, ta có sơ đồ sau:EmAnh10 tuổiSố phần bằng nhau ứng với 10 tuổi là: (phấn)Tuổi của em lúc đó là: 10 (tuổi)Vậy số năm sau là: (năm)Chú ý: Tương tự Bài toán 2, bài này nên tìm số tuổi tại thời điểm biết tỉ lệ số tuổi (bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ).------------------------Bài toán Cách đây năm, tuổi ông gấp lần tuổi cháu. Hiện nay tuổi ông chỉ còn gấp lần tuổi cháu. Tính tuổi mỗi người hiện nay?Giải :Hiệu số tuổi của hai người luôn không thay đổi.Cách đây năm: tuổi ông phần thì tuổi cháu phần => Hiệu là phần=> Tuổi cháu cách đây năm bằng 1/4 hiệu số tuổi hai người.Tương tự, hiện nay tuổi ông phần thì cháu là phần => Hiệu là phần=> Tuổi cháu hiện nay bằng 1/3 hiệu số tuổi hai ngườiChênh lệch giữa tuổi cháu hiện nay và tuổi cháu cách đây năm là tuổi=> 1/3 1/4 1/12 hiệu số tuổi hai người sẽ tưưong ứng với tuổi=> Hiệu số tuổi hai người bằng 12 60 tuổi=> tuổi cháu hiện nay 1/3 hiệu số tuổi hai người 1/3 60 20 tuổi.=> Tuổi Ông là: 20 80 tuổi.Đáp số: Ông: 80 tuổi, Cháu: 20 tuổiChú ý: Bài toán tìm tuổi biết tỉ lệ tuổi giữa hai người hai thời điểm khác nhau thì đầu tiên tìm hiệu số tuổi trước (hiệu số tuổi luôn là hằng số).------------------------Bài toán :Trước đây, vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em. Biết rằng tổngsố tuổi của cả hai anh em hiện nay là 60 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.Giải :Coi tuổi em trước đây là phần, ta có sơ đồ:Tuổi em trước đâyTuổi anh trước đâyTuổi em hiện nayTuổi anh hiện nay60 tuổiTừ sơ đồ, ta có tuổi em hiện nay là phần, tuổi của anh hiện nay là phần.Do đó, phần ứng với: 60 (2+3) 12 (tuổi)Tuổi của em hiện nay là: 12 24 (tuổi)Tuổi của anh hiện nay là 12 36 (tuổi)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến