loading
back to top

Các bài toán có nội dung hình học

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-04 14:14:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 3   

217
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Các bài toán có nội dung hình học

Các bài toán có nội dung hình học

Các bài toán có nội dung hình học
Tóm tắt nội dung
Toán chuyên đề hình học lớp 3- 4********************************************************************************************************* to dung nh cA. GHI NHỚ;1. Hình vuông:Diện tích hình vuông: Biết DT tìm cạnh bằng cách nhẩm.Chu vi hình vuông: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy chu vi chia 4.- Tăng cạnh lên lần thì chu vi tăng lần, diện tích tăng lần.- Nếu một cạnh tăng đơn vị thì chu vi tăng đơn vị.2. Hình chữ nhật:Diện tích: b. Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.Chu vi: b) 2. Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.- Nếu số đo một cạnh tăng lần và giữ nguyên cạnh kia thì DT tăng lần DT ban đầu.- Nếu một cạnh gấp lên lần, cạnh kia gấp lần thì DT tăng lên (n m) lần DT ban đầu.- Nếu một cạnh tăng đơn vị và giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng đơn vị.- Nếu một cạnh tăng đơn vị, cạnh kia tăng đơn vị thì chu vi tăng (n m) đơn vị.- Nếu một cạnh tăng đơn vị, cạnh kia giảm đơn vị thì:+ Nếu thì chu vi tăng (n m) đơn vị .+ Nếu thì chu vi giảm...
Nội dung tài liệu
Toán chuyên đề hình học lớp 3- 4********************************************************************************************************* to dung nh cA. GHI NHỚ;1. Hình vuông:Diện tích hình vuông: Biết DT tìm cạnh bằng cách nhẩm.Chu vi hình vuông: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy chu vi chia 4.- Tăng cạnh lên lần thì chu vi tăng lần, diện tích tăng lần.- Nếu một cạnh tăng đơn vị thì chu vi tăng đơn vị.2. Hình chữ nhật:Diện tích: b. Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.Chu vi: b) 2. Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.- Nếu số đo một cạnh tăng lần và giữ nguyên cạnh kia thì DT tăng lần DT ban đầu.- Nếu một cạnh gấp lên lần, cạnh kia gấp lần thì DT tăng lên (n m) lần DT ban đầu.- Nếu một cạnh tăng đơn vị và giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng đơn vị.- Nếu một cạnh tăng đơn vị, cạnh kia tăng đơn vị thì chu vi tăng (n m) đơn vị.- Nếu một cạnh tăng đơn vị, cạnh kia giảm đơn vị thì:+ Nếu thì chu vi tăng (n m) đơn vị .+ Nếu thì chu vi giảm (m- đơn vị.3. Hình thoi:S (a ): (a và là số đo độ dài hai đường chéo).P Tổng độ dài hai cạnh nhân 2.4. Hình bình hành:S (a là độ dài cạnh đáy, là độ dài đường cao tương ứng).P Tổng độ dài hai cạnh nhân 2.* Các dạng bài: Tính chu vi diện tích khi biết các số đo.+ Thêm bớt số đo các chiều của hình, từ chu vi tính diện tích. Tính cạnh dựa vào dạng toántổng hiệu, tổng tỉ rồi tính diện tích.Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************+ Biết DT và tỉ số cạnh, tính chu vi.+ Tìm DT bằng cách cắt ghép hình.B. CÁC DẠNG BÀI TẬPBài Tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh:a) 9cm b) 15 dm c) 45cm d) 67cmBài Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm. b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.c) chiều dài 35dm, chiều rộng 26dm. d) chiều dài 5dm3cm, chiều rộng 3dm4cm. Bài 3: Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 15cm, chiều dài hơn chiều rộng15cm .Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. a) Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó.b) Chu vi gấp mấy lần chiều rộng. Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp lần chiều rộng.Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa vườn đó (có cửa ra vào, mỗi cửa rộng3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?Bài 6: Một hình chữ nhật có chiếu rộng 12cm, biết chu vi gấp lần chiều rộng. Tính diện tíchhình đó.Bài 7: a) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiềurộng?b) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiềurộng?c) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiềurộng?d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiềurộng?Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************Bài 8: a) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 16cm 2b) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 36cm 2c) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 64cm 2d) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 81cm 2e) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 121cm 2Bài 9: a) Tính DT hình vuông biết chu vi hình vuông là 36cm.b) Tính DT hình vuông biết chu vi hình vuông là 88cm.c) Tính DT hình vuông biết chu vi hình vuông là 96cm.d) Tính DT hình vuông biết chu vi hình vuông là 116cm.e) Tính DT hình vuông biết chu vi hình vuông là 224cm.Bài 10: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 9cm. Người ta cắt miếngbìa (dọc theo chiều rộng để được hai phần, một phần hình vuông và một phần hình chữ nhật).a) Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình vuông.b) Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật.Bài 11: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm. người ta cắt thành hình tam giác bằng nhaurồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá là bao nhiêu?Bài 12: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều dài 15cm. Bạn Bình cắt đi ởmỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn lại của tấm bìa.Bài 13 a) Một hình chữ nhật có chu vi 28cm, chiều dài 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.b) Một hình chữ nhật có chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.c) Một hình chữ nhật có chu vi 228cm, chiều rộng 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.d) Một hình chữ nhật có chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Bài 14: An có một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Trên 1cm của mảnhgiấy An đặt hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt bao nhiêu hạt đậu?Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************Bài 15: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng đómỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô- gam rau?Bài 16: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Người ta dùng gỗ để látsàn mỗi mét vuông hết 450 nghìn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết bao nhiêutiền gỗ?Bài 17: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó5m 2thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?Bài 18: Một hình vuông chu vi 20cm, một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuôngvà có chu vi 26cm. Tính diện tích hình chữ nhật.Bài 19: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài 24cm. Tính diện tích hình vuông cóchu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.Bài 20: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng 36cm.Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.Bài 21 Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp lần chiều rộng. Diện tíchhình chữ nhật là bao nhiêu?Bài 22: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hìnhchữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?Bài 23: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tínhchu vi và diện tích của mảnh đất.Bài 24 Một hình chữ nhật có chiều rộng 25cm, chiều dài bằng cạnh hình vuông có chu vi160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.Bài 25: Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông. Biết cạnh hình vuông bằng chiều rộngcủa hình chữ nhật có chu vi 6dm8cm, chiều dài là một số bằng số tự nhiên lớn nhất có mộtchữ số nhân với 3.Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************Bài 26: Người ta ghép viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằngcạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích hình chữnhật.Bài 27: a) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 32cm 2.b) Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hìnhchữ nhật đó biết diện tích là 27cm 2.c) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đóbiết diện tích là 180cm 2.d) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 7lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 567cm 2.e) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 384cm 2.g) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 240cm 2.h) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 500cm 2.i) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/5 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 1715cm 2.k) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 270cm 2.n) Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/3 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biếtdiện tích là 3024cm 2.Bài 28: a) Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông có chu vi 36cm. Tính diện tíchhình chữ nhật.Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************b) Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông có chu vi 88cm. Tính diệntích hình chữ nhật.c) Cho một hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 5cm, tăng chiều rộng 5cm thì được một hìnhvuông có chu vi 36cm. Tìm diện tích hình chữ nhật.d) Cho một hình chữ nhật có chu vi 38cm, nếu tăng chiều rộng 8cm, tăng chiều dài thêm 3cmthì được một hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật.Bài 29: a) Cho hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữnhật đó. b) Cho hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều dài hơn chiều rộng 12cm. Tìm diện tích hìnhchữ nhật đó.c) Cho hình chữ nhật có chu vi 225cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích hìnhchữ nhật đó.Bài 30: a) Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm. Nếu tăng chiều rộng lên 4cm thìdiện tích tăng lên 60cm 2. Tính diện tích thực của băng giấy.b) Tính diện tích một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữnguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm 48cm 2.c) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài lên 2m thì diệntích tăng thêm 16m 2.Tìm diện tích của hình đó.c) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài lên 6m thì diệntích tăng thêm 48m 2. Tìm diện tích của hình đó.d) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3cm. Nếu giảm chiều dài 2cm thìdiện tích miếng bìa giảm 18cm 2. Tính diện tích miếng bìa.Bài 31 a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 30cm, chiều dài gấp lần chiều rộng.Tính diệntích mảnh vườn.Doc24.vnToán chuyên đề hình học lớp 3- 4*********************************************************************************************************b) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 246 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diệntích. c) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh 28m. Tính diệntích mảnh đất biết chiều dài gấp lần chiều rộng.d) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 490m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diệntích mảnh vườn.Bài 32 a) Một hình chữ nhật có diện tích 76cm 2. Nếu giữ nguyên chiều rộng tăng chiều dài lên lầnthì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?b) Một hình chữ nhật có diện tích 135cm 2. Nếu giữ nguyên chiều rộng giảm chiều dài lầnthì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?c) Một hình chữ nhật có diện tích 486 cm 2. Nếu giảm chiều rộng xuống lần, giảm chiều dàixuống lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?d) Một hình chữ nhật có diện tích 486 cm 2. Nếu giảm chiều rộng xuống lần, giảm chiều dàixuống lần thì được một hình vuông. Tìm chu vi hình chữ nhật.Bài 33 a) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2mthì diện tích tăng thêm 436m 2. Tính chu vi, diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó.b) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng. Tăng chiều rộng lên 2m, giảm chiềudài 2m thì diện tích tăng thêm 76m 2. Tính chu vi, diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến