loading
back to top

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh - Số 6

Chia sẻ: administrator | Ngày: 2016-02-01 00:16:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đáp án đề thi tiếng anh    đề thi tiếng anh   

895
Lượt xem
15
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh - Số 6

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh - Số 6

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Anh - Số 6Loading...

Tóm tắt nội dung

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions: 4.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions: 1.

He was not bright enough to solve all the math problems.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He is able to do this although he does not want to.

Nội dung tài liệu

SỞ GD - ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Môn thi: TIẾNG ANH, khối A1, D1 (Lần 1) (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 123 I/.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions: 1.

A.

home B.

honest C.

honor D.

hour 2.

A.

cook B.

hook C.

foot D.

food 3.

A.

arranged B.

naked C.

cleaned D.

repaired II/.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions: 4.

A.

aviation B.

particular C.

considerable D.

environment 5.

A.

preferential B.

international C.

invaluable D.

unidentified III/.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

6.

There’s no point in persuading him to do this.

A.

He is able to do this although he does not want to.

B.

It would be useful to persuade him.

C.

It is useless to persuade him to do this.

D.

I enjoy persuading him to do this.

7.

He was such a bright student that he could solve all the math problems.

A.

He was not bright enough to solve all the math problems.

B.

He was so intelligent that he could solve all the math problems.

C.

The math problems were too difficult for him to solve.

D.

All the math problems were so bright that he could solve them.

8.

It would be a waste of time if you ask Jack to lend money.

A.

It is not worth asking Jack to lend money.

B.

There is no point in asking Jack to lend money.

C.

It is no good asking Jack to lend money.

D.

It is not good when asking Jack to lend money.

9.

he/ not/ rich/ means/ never/ turn/ anyone/ need/ help.

A.

He is not rich means he never turns away anyone needing help.

B.

He wasn’t rich by any means, but he never turned away anyone who needed help.

C.

He wasn’t rich by no means, but he never turned away anyone who needed help.

D.

He was not rich by means of turning off anyone who needed help.

10/.

regard/ your application/ regret/ inform/ vacancy/ already/ fill.

A.

As regards your application, I regret to inform you that the vacancy has already been filled.

B.

As regards your application, I regret informing you that the vacancy has already been filled.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến