loading
back to top

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-12 05:37:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi toán lớp 10   

221
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án)
Tóm tắt nội dung
VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO THANH HÓA Tr ườ ng THPT Đà Duy ĐỀ KI TRA CH ƯỢ NG GI KÌ II 2014 2015 thi: To Kh i: 10 Th gian i: 90 ph (kh ng th gian giao đề I. (2,0 m). Cho ph ươ ng tr nh: mx mx (1) 1. Gi ph ươ ng tr nh (1) 2. để ph ươ ng tr nh (1) nghi đú ng II. (3,0 m). Gi ph ươ ng tr nh ph ươ ng tr nh sau: 1. 2. 3. 12 III. (1,0 m). Gi ph ươ ng tr nh sau: IV. (2,0 m) Trong ph ng độ Oxy cho M(2; -3) hai đườ ng th ng x+y+1 1. ph ươ ng tr nh ng qu đườ ng th ng qua vu ng 2. độ thu đườ ng th ng sao cho kho ng ch đế đườ ng th ng ng V. (1,0 m). Trong ph ng độ Oxy, cho đườ ng th ng (d): độ hai A, thu đườ ng th ng sao cho tam gi MAB vu ng 60 MAB bi ng ho nh độ nh B. VI. (1,0 m). Cho a, b, ba th ươ ng th abc 1. Ch ng minh ng: --- --- coi thi kh ng gi th ch th m. th sinh: ……………… ........... ………… danh ……………………VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph ĐÁ THANG Đá 02 trang) U, DUNG (2,0 m= 1, (1): 5x +4 1.0 m= 0, (1) *m 0, (1) nghi đú ng 25 16 25 16 16 25 25 16 0.5 0.5 II (3,0 )(...
Nội dung tài liệu
VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO THANH HÓA Tr ườ ng THPT Đà Duy ĐỀ KI TRA CH ƯỢ NG GI KÌ II 2014 2015 thi: To Kh i: 10 Th gian i: 90 ph (kh ng th gian giao đề I. (2,0 m). Cho ph ươ ng tr nh: mx mx (1) 1. Gi ph ươ ng tr nh (1) 2. để ph ươ ng tr nh (1) nghi đú ng II. (3,0 m). Gi ph ươ ng tr nh ph ươ ng tr nh sau: 1. 2. 3. 12 III. (1,0 m). Gi ph ươ ng tr nh sau: IV. (2,0 m) Trong ph ng độ Oxy cho M(2; -3) hai đườ ng th ng x+y+1 1. ph ươ ng tr nh ng qu đườ ng th ng qua vu ng 2. độ thu đườ ng th ng sao cho kho ng ch đế đườ ng th ng ng V. (1,0 m). Trong ph ng độ Oxy, cho đườ ng th ng (d): độ hai A, thu đườ ng th ng sao cho tam gi MAB vu ng 60 MAB bi ng ho nh độ nh B. VI. (1,0 m). Cho a, b, ba th ươ ng th abc 1. Ch ng minh ng: --- --- coi thi kh ng gi th ch th m. th sinh: ……………… ........... ………… danh ……………………VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph ĐÁ THANG Đá 02 trang) U, DUNG (2,0 m= 1, (1): 5x +4 1.0 m= 0, (1) *m 0, (1) nghi đú ng 25 16 25 16 16 25 25 16 0.5 0.5 II (3,0 )( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đặ )( PT tr th nh loai t=3 suy ra: 37 37 )( 1.0 1.0 13 61 13 61 12 12 12 ho ăo 1.0 III (1.0 k: Đặ tr th nh 1.0 vtpt qua đi ph ươ ng nh 1(x-2) -1(y+3) Hay 0,5 0,5VnDoc li u, ph lu t, bi mi ph IVb (2,0 0.5 0.5 (1,0 MH d(M;d) sin MAH MH MA MA Ta đư ph ươ ng tr nh 2a 3a ), ), MB MA đó đượ ), ), MB MA đó đượ lo i). A(0; 1), B( 0) 0,5 0,5 VI (1,0 Ta +b +abc (a+b)(a ab abc (a b)ab abc ab(a c) (1) (1), ta abc ab ươ ng Suy ra: 0,5 0,5 Ch th sinh gi ng ch kh đú ng thi cho a.TR ƯỜ NG THPT PH ĐỀ KI TRA 10 2014-2015 n: To -------- --------- (Th gian: 45 ph t) (6,0 m). Gi ph ươ ng tr nh sau: a. b. c. (2,0 m). Cho 2(1 a. gi tr tham để ph ươ ng tr nh hai nghi tr u. b. gi tr tham để đị nh (2,0 m). a. Gi ph ươ ng tr nh sau: b. Cho gi tr nh nh bi th c: (1 )(1 ------------------- ---------------------TR ƯỜ NG THPT PH ĐÁ KI TRA TI 2014-2015 N: TO 10 -------------- ------------- Th gian: 45 ph Ch sinh đú ng, ch gi kh (l lu đú ng, đủ cho đủ gi vi chia theo ướ ươ ng ng. 1) a) (2 b) (2 Gi ph ươ ng tr nh sau: 0,75 0,25 0,5 0.5 0,5 0,5 Đặ Tam th hai nghi ph bi t: 4; nghi ph ươ ng tr nh 4; nghi ph ươ ng tr nh   K: c) (2 0,5 0,5 Đặ Ta ng u:   || nghi ph ươ ng tr nh a). (1,0 Để ph ươ ng tr nh hai nghi tr th 4.( 1) th th ycbt. 0,25 0,5 0,25 b). (1,0 Để đị nh th 2(1 ' (1 4( 1) 10 3;   0,25 0,25V 3;   th th ycbt. 0,5 a) (1,0 b) (1 ki n: ki tr n, ph ươ ng tr nh ươ ng đươ ng: 2) 2) 2) (3 1)( 2) 2) (v 11  ki n, nghi ph ươ ng tr nh  Ta (1 )(1 ab ab 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Á ng đẳ ng th si cho hai ươ ng ta ab Min khi 0,25 0,5 0,25KIỂM TRA: 60 PHÚT MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN) Đề 1: Câu (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) (-3x+1) (x +x-6) Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: a) x b) c) Câu (2.0 điểm): Cho phương trình -3x +2(m-1)x+4m -5m-6=0 (1). Tìm các giá trị của tham số để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu. ---------------------------------Hết-------------------------------- KIỂM TRA 60 PHÚT MÔN: TOÁN (10 CƠ BẢN) Đề Câu (2.0 điểm): Xét dấu biểu thức f(x) (4x-3) (-x +3x+10) Câu 2: (6.0 điểm): Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: a) x b) c) Câu (2.0 điểm): Cho phương trình 3x -2(m-1)x-4m +5m+6=0 (1). Tìm các giá trị của tham số để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu. ---------------------------------Hết--------------------------------ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Đề Đề Nội dung Điểm Nội dung Câu 2.0đ Nghiệm nhị thức: -3x+1 là Nghiệm tam thức +x-6 là -3 ;2 BXD -∞ -3 +∞ -3x+1 2+x-6 f(x) Vậy f(x) (-∞ ;-3) 2) f(x) (-3 ;) (x) khi -3 0,25 0,25 Xét dấu mỗi dòng 0,25 0,25 0,25 0,25 Nghiệm nhị thức: 4x-3 là Nghiệm tam thức -x +3x+10 là -2 ;5 BXD -∞ -2 +∞ 4x-3 -x 2+3x+10 f(x) Vậy f(x) >0 (-∞ ;-2) 5) f(x) (-2 ;) +) f(x) khi -2 2a 1.0đ x    1; , (LB??B ,I* ,I* ,I* ,I* F      1; , (LB??B  I*5  +G,    1,0 2x 5x   )   *  *x x Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến