loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-08 14:00:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi toán lớp 4   

184
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4Loading...

Tóm tắt nội dung
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 4ĐỀ 11/ Giá trị của chữ số trong số: 571638 là:2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 7256933/ tạ 60 kg …… kg. Số thích hợp cần điền vào ch chấm là:4/ giờ 30 phút …… phút. Số thích hợp cần điền vào ch chấm là:5/ Trung bình cộng của các số 10; 30; 50; 70 là:a. 40 b. 30 c. 20 d. 10Phần II:Câu 1: điểm) Đặt tính rồi tính. a) 514626 8236 b) 987864...
Nội dung tài liệu
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LỚP 4ĐỀ 11/ Giá trị của chữ số trong số: 571638 là:2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 7256933/ tạ 60 kg …… kg. Số thích hợp cần điền vào ch chấm là:4/ giờ 30 phút …… phút. Số thích hợp cần điền vào ch chấm là:5/ Trung bình cộng của các số 10; 30; 50; 70 là:a. 40 b. 30 c. 20 d. 10Phần II:Câu 1: điểm) Đặt tính rồi tính. a) 514626 8236 b) 987864 783251............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Cho hình tứ giác ABCDa/ Cặp cạnh song song là: ………………………………b/ Các cặp cạnh vuông góc là: ……………………………………………………………………………………c/ Góc tù là góc: ………………………………………d/ Góc nhọn là góc: …………………………………Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 4: Hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con và tuổi mẹ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doc24.vn AD BC...............................................................................................................................................................................................................................................................................ĐỀ 2Câu Viết các số sau đây:a) Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm: ……………………b) Chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười: .............................Câu Viết mỗi số thành tổng:a) 75 485 …………………………………………………………………………b) 855 036 =…………………………………………………………………Câu Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) phút =………..giây21 phút …………giây b) thế kỉ =………..năm41 thế kỉ =…………nămCâu Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) yến ………..kg tạ 5kg =………..kgb) tạ =…………kg tấn 65kg =………..kgCâu Đặt tính rồi tính:150287 4995 50505 950909 65102 13859 80000 48765........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu Trong vườn nhà Nam có 120 cây cam và cây bưởi, trong đó số cây camnhiều hơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam,bao nhiêu cây bưởi?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doc24.vn....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐỀ 3Bài1: Khoanh vào câu trả lời đúng A. 6kg5g ........................g. Số điền vào chỗ chấm là:a, 6005 b, 605 c, 65B. phút giây ............................giây. Số điền vào chỗ chấm là:a, 650 b, 65 c, 56C. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh Diện tích hình vuông là:a, 32m b, 64m c, 16m 2D. Trung bình cộng của số: 45, 55, 65 là:a, 45 b, 55 c, 50Bài 2: Đọc các số sau:- 46 307:..............................................................................................................- 125 317: ...........................................................................................................Viết các số sau:- Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: ...........................................................................- Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:89 999...................90 000 89 800 ...................89 786Bài 4: Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.6750, 7650, 6507, 7560........................................................................................................................... Phần 2: Tự luậnBài1: Đặt tính rồi tính.a, 235 789 121 021 b, 89 743 11 599.............................................. ....................................................................................... ....................................................................................... .........................................Bài 2: Một lớp học có 36 học sinh trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số sinh nam em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?Doc24.vn........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ĐỀ 4Phần I: Hãy khoanh vào chỗ đặt trước các câu trả lời đúng. Bài 1: a) Số Ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn viết là:A 300028604 30028604 3028604 30286040b) Số lớn nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570A 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570 Bài 2: (1điểm)a) Cho biết 56031 50000 +...... 30+1. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào?A. XVIII XVI C. XXI D. XX Bài 3: a) tấn 29 kg =..........kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 429 kg B. 4029 kg C. 4290kg D. 40029 kgb) ngày 18 giờ =.............giờ A. 62 giờ B. 48 giờ C. 56 giờ D. 66 giờPhần II: 1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 45619 b) 13058 8769 c) 2057 d) 65840 5……………….... ………………. …………......... ……………....………………… ………………. …………......... ….………………… ………………. …………........ ……………....2) Tìm x: a) 363 975 b) 815 207 …………………….......... ……………………………. …………………….......... ……………………………. …………………….......... …………………………….3) Tìm bằng cách thuận tiện nhất. a) 37 24 b) 742 99 1Doc24.vn…………………….......... ……………………………. …………………….......... ………………………......... …………………….......... …………………………….Phần III: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m.Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tínhdiện tích hình chữ nhật đó. ĐỀ 5I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.Bài 1: a. Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm hai mươi A. 18 003 620 B. 10083 620 C. 10 803 620 D. 10 620 803b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi mốt. A. 045 731 B. 450 731 C. 504 731 D. 450 317c. Giá trị của chữ số trong số 35 161 là: A. 000 B. 500 C. 50000 D. 50Bài 2: a) tấn 5kg. Số điền vào chỗ …..là: A. 350kg B. 3050kg C. 3005kg D. 30050kgb) giờ 15 phút =………. Số điền vào chỗ ……..là:A. 215 B. 17 C. 35 D. 135 c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 và 636 là: A. 430 B. 463 C. 327 D. 360II. Phần tự luận: Bài 3: Đặt tính rồi tính: 48765 26592 368517 74639…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 4: Điền tên gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây: ……………… ………………. …………………….Doc24.vnBài 5: Bài toán: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐỀ 6I Trắc nghiệm: Đánh dấu nhân vào trống em cho là đúng:1) Chu vi hình vuông có cạnh cm là: a. 10cm b. 15 cm c. 20 cm d. 25 cm2) Số gồm 10 nghìn 5chục đơn vị là: a. 1053 b. 10503 c. 10053 100053 3) Số thích hợp điền vào chỗ (…): tạ kg kg là:a. 53 kg b. 503 kg c. 5003 kg d. 50003 kg4) thế kỉ 70 năm là:a. 97 năm b. 970 năm c. 907 năm5)Tổng hai số là và hiệu hai số là vậy số bé là:a. b. c. II. Tự luận: 1) Đặt tính rồi tính: 63723 59875 43697 1987……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….2) Tính x: 987 437 9625 9700………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….3) Một xí nghiệp tuần đầu mỗi tuần sản xuất được 1250 sản phẩm, tuần sau mỗi tuần sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Doc24.vn…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………ĐỀ 7Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.1. Số bảy mươi hai triệu viết là:A. 200 B. 72 000 000 C. 200 000 D. 72 0002. Trong số 056 900, chữ số có giá trị là:A. 500 000 B. 50 000 C. 5000 D. 5003. phút 36 giây .......... giây.A. 360 B. 376 C. 380 D. 3964. Trung bình cộng của: 220; 240; 260 và 280 là: A. 250 B. 260 C. 270 D. 280Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi vào trống:1) Giá trị của biểu thức: 130 19708 20610 2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 cm.Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song song với nhau.Trả lời :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 4: Tìm X:a) 537 5250 b) 90532 26735Bài 5: 1) Đặt tính rồi tính: 6346 352; 74328 5942; 5034 8; 14100 6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Doc24.vn 25 cm35 cm48 cmA BC D………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Bài 3: Một trường Tiểu học có 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinhgái 27 em. Hỏi trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………ĐỀ 8PHẦN I: Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng chomỗi bài tập dưới đây:Bài “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai” viết là:A. 515 042 B. 515 420 C. 155 042 D. 515 024Bài Chữ số của số 52 816 103 thuộc hàng nào? A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng triệu D. Hàng trăm nghìn Bài 3: Số 176 715 638 có mấy lớp?A. lớp B. lớp C. lớp D. lớpBài 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của yến kg …..kg là: A. 107 B. 17 C. 170 D. 1700Bài 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của giờ 40 phút ……phút là:A. 70 B. 340 C. 100 D. 220Bài Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được tổ chức vào thế kỉ nào?A. B. XXI C. 15 XIX D. XXBài Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là:A. 36cm B. 24cm C. 36cm D. 24cm 2Bài Cho hình bên: ACạnh AD song song với cạnh nào dưới đây BA. BC B. AB C. CD D. DA CPHẦN II: Tự luận: Bài Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính): (2điểm)Doc24.vn569564 310652 5000 21306 2570 41272 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng- ti mét.…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Bài 3: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến