loading
back to top

bộ đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 7

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-20 15:52:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vật lý lớp 7   

319
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bộ đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 7

bộ đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 7

bộ đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ 1Câu 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?A. Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta. D. Cả A, và đều đúng.Câu 2: Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?A. Theo nhiều đường khác nhau B. Theo đường thẳngC. Theo đường gấp khúc. D. Theo đường cong.Câu 3: Quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào ?A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ. B. Góc tới lớn hón góc phản xạ.C. Góc phản xạ bằng góc tới. D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng thế nào ?A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật.Câu 5: ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thế nào ?A. Nhỏ hơn vật. B. Lớn hơn vật. C. Bằng vật. D. Cả A, và đều đúng.Câu 6: nguồn sáng có đắc điểm gì ?A. Truyền ánh sáng đến mắt ta. B. Tự nó phát sáng.C. Phản chiếu ánh sáng. D. Cả A, và đều đúng.Câu 7: Góc tạo bởi tia phản xạ nằm trong mặt phẳng với:A. Tia tới và...

Nội dung tài liệu

ĐỀ 1Câu 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?A. Khi mắt ta hướng vào vật. B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta. D. Cả A, và đều đúng.Câu 2: Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?A. Theo nhiều đường khác nhau B. Theo đường thẳngC. Theo đường gấp khúc. D. Theo đường cong.Câu 3: Quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào ?A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ. B. Góc tới lớn hón góc phản xạ.C. Góc phản xạ bằng góc tới. D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng thế nào ?A. Lớn hơn vật. B. Bằng vật. C. Nhỏ hơn vật D. Gấp đôi vật.Câu 5: ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thế nào ?A. Nhỏ hơn vật. B. Lớn hơn vật. C. Bằng vật. D. Cả A, và đều đúng.Câu 6: nguồn sáng có đắc điểm gì ?A. Truyền ánh sáng đến mắt ta. B. Tự nó phát sáng.C. Phản chiếu ánh sáng. D. Cả A, và đều đúng.Câu 7: Góc tạo bởi tia phản xạ nằm trong mặt phẳng với:A. Tia tới và pháp tuyến của gương.B. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.C. Tia tới và đường vuông góc với gương tạ điểm tới.D. Pháp tuyến với gương và đường phân giác của góc tới.Câu 8: Khi có nguyệt thực tức là:A. Trái đất bị mặt trăng che khuất. B. Mặt trăng bị trái đất che khuất ánh sáng mặt trời.C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa. D. Mặt trời không chiếu sáng mặt trăng.Câu 9: Một vật đặt trước gương: phẳng, cầu lồi, cầu lõm thì gương nào tạo ảnh ảo lớn nhất ?A. Gương phẳng. B. Gương cầu lồi. C. Gương cầu lõm. D. Không gương nào.Câu 10: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?Gương ……………………… có thể cho ảnh …………… lớn hơn vật, không hứng được trên màn chắn.I. Phần tự luận: (5 đ)Câu 1: Trên hình vẽ, một tia sáng SI chiếu lên gương phẳng, góc tạo bởi tia SI với mặt phẳng gương bằng 30 o. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ?Câu 2: Cho một mũi tên AB đặt vuông góc với mặt một gương phẳng.a) Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng ?b) Vẽ một tia tới AI trên gương và tia phản xạ IR tương ứng ?AB 30 IĐề 2Câu 1: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?A. Gương cầu lồi. Gương cầu lõm. Gương phẳng. Gương phẳng và cầu lồi.Câu 2: Ta nhìn thấy một vật khi:A. có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta .C vật đó là nguồn phát ra ánh sáng vật đó đặt trong vùng có ánh sángCâu 3: Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tiaphản xạ của ánh sáng?nn nnSS SSRRRIII IRAB CDCâu Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?A Theo nhiều đường khác nhau Theo đường thẳngC Theo đường cong Theo đường gấp khúcCâu 5: Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo vớipháp tuy ến một góc 60 0. Góc tới có giá trị là:A 10 0B 20 0C 30 0D 60 0Câu 6: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:A. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Trái Đất.B. Mặt Trời nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng.S60 060 0C. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trời.D. Trái Đất nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trời.NB. Tự luận (7.0 điểm)Câu 1: (2.0 đ) Nêu nội dung của định luật phản xạ ánh sáng ?Hãy vẽ tiếp tia phản xạICâu 2: (3,0 đ) Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hãy vẽ ảnh của điểmsáng và vật sáng AB đặt trước gương phẳng?A BSCâu 3: (2.0đ) Ảnh của một vật tạo bởi gươ an )g cầu lồi là ảnh gì b)Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn. Gương đó giúp ích gì cho người lái xe Tại sao không đặt một gương phẳng cùng kích thước ?ĐỀ 03Câu 1: (2đ) a. Nguồn sáng là gì?b. Mặt Trời, Mặt Trăng vật nào là nguồn sáng? Vì sao?Câu 2: (2đ) So sánh đặc điểm về ảnh của một vật sáng AB tạo bởi gương phẳng và ảnh ảocủa vật AB này được tạo bởi gương cầu lõm?Câu 3: (2đ) a. Nguyệt thực xảy ra khi nào?b. Trong các lần nguyệt thực, có lần ta hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng,có lần ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trăng? Tại sao?Câu 4: (4đ) Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngangmột góc 60 như hình vẽ. Tia phản xạ IR có phương thẳng đứngcó chiều truyền từ dưới lên trên.Ia. Vẽ tia phản xạ và xác định vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).b. Tính góc phản xạ và góc tới.c. Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.ĐỀ 4Câu 1: (2đ) a. Vật sáng là gì?b. Mặt Trời, Mặt Trăng vật nào là vật sáng? Vì sao?Câu 2: (2đ) So sánh đặc điểm về ảnh của một vật sáng AB tạo bởi gương phẳng và ảnhcủa vật AB này được tạo bởi gương cầu lồi?Câu 3: (2đ) a. Nhật thực xảy ra khi nào?b. Khi xảy ra hiện tượng nhật thực có phải tất cả mọi người đứng trên Trái Đấtđều có thể quan sát được không? Hãy giải thích? SCâu 4: (4đ) Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngangmột góc 60 như hình vẽ. Tia phản xạ IR nằm thẳng đứngcó chiều truyền từ trên xuống dưới.Ia. Vẽ tia phản xạ và xác định vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).b. Tính góc phản xạ và góc tới.c. Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới.KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: Vật Lý 7Họ và tên:............................Lớp: 7ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ 05Câu 1: (2đ)a. Thế nào là bóng tối ?b. Tại sao Việt Nam ngày 5/5/2004 có lúc ta hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng?Câu 2: (2đ)Để quan sát các phần bị che khuất của răng, các nha sĩ thường dùng một dụng cụ hình tròn bằng kim loại. Theo em đó là loại gương gì? Vì sao?Câu 3: (2đ)a. Muốn biết hàng của tổ mình đã thẳng hay chưa thì bạn tổ trưởng phải làm thế nào ?b. Bạn tổ trưởng đã áp dụng định luật nào? Phát biểu định luật ?Câu 4: (4đ) Cho hình bêna. Em hãy vẽ tia tới xuất phát từ đến gặp gương phẳngvà phản xạ lại tại (trình bày cách vẽ). Rb. hình trên, giả sử cho góc hợp bởi tia tới Svà mặt gương là 60 0. Em hãy tính góc tới, góc phản xạ ?c. Tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.BÀI LÀM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: Vật Lý 7Họ và tên:............................Lớp: 7ĐỀ 06Câu 1: (2đ)a. Thế nào là bóng nữa tối ?b. Tại sao Việt Nam ta vào ngày 11/6/2002 có lúc ta chỉ thầy một phần của MặtTrời ?Câu 2: (2đ)Trên tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quansát phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm thế có lợi gì?Câu 3: (2đ)a. Bác thợ mộc bào gỗ, thỉnh thoảng đưa thước lên ngắm, bác làm vậy có tác dụng gì?b. Bác đã áp dụng định luật nào? Phát biểu định luật ?Câu 4: (4đ)a. Cho hình bên, em hãy vẽ tia tới xuất phát từ đến gặp gương phẳng vàphản xạ lại tạiR.(Trình bày cách vẽ)Rb. hình trên ,giả sử cho góc hợp bởi tia tớivà mặt gươngSlà 60 0.Em hãy tính góc tới, góc phản xạ ?c. Tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ ?BÀI LÀM............................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 1: (2đ)a. Khi nào ta nhìn thấy một vật ?b. Vì sao ban ngày ta nhìn thấy quyển sách để trên bàn, còn ban đêm nếu không bật đèn ta không thể nhìn thấy quyển sách đó?Câu 2: (2đ)a. Gương cầu lõm là gì ?b. Nêu một số ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống?Câu 3: (2đ)Tại sao trong lớp học người ta lắp nhiều bóng đèn các vị trí khác nhau mà không lắp tập trung một chỗ?Câu 4: (4đ)Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngang một góc 60 (như hình vẽ). Tia phản xạIR có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.Sa. Vẽ tia phản xạ vị trí đặt gương (trình bày cách vẽ).b. Tính góc tới, góc phản xạ.c. Tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.ĐỀ 7A. TRẮC NGHIỆM:Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng theo yêu cầu của đề bài:1/ Khi nào ta nhìn thấy một vật ?A. Khi vật được chiếu sáng.B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.C. Khi vật phát ra ánh sáng.D. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta.2/ Trong trường hợp nào dưới dây ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?A. Trong môi trường trong suốt.B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.C. Trong môi trường đồng tính.D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.3/ Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực ?A. Mặt trời ngừng phát ra ánh sáng.B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặtđất.D. Người quan sát đứng nửa sau Trái đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.4/ Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tiatới một góc 40 0. Góc tới có giá trị nào sau đây ?A. 20 0B. 80 0C.40 0D.60 05/Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặtphẳng nào?A. Mặt gương.B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương.C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới.D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương điểm tới.6/ Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn ?A. Tăng dần.B. Giảm đi.C. Không thay dổi.D. Lúc đầu tăng, lúc sau giảm.7/ Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?A. Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.D. Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.8/ Ảnh của một gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây ?A. Ảnh ảo, bằng vật.B. Ảnh thật, bằng vật.C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.D. Không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.9/ Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây ?A. Song song.B. Hội tụ.C. Phân kì.D. Không truyền theo đường thẳng.10/ Một điểm sáng đặt trước một gương phẳng một khoảng cho một ảnh S' cách gương một khoảng d'. So sánh và d':A. d'.B. d'.C. d'.D. Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.B. TỰ LUẬN:1/ Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương có phải là nguồn sáng không Tại Sao? (1đ)2/ Chiếu một tia sáng SI (như hình vẽ). Vẽ vị tríSđặt gương để thu được tia phản xạ theo phươngnằm ngang, chiều từ trái sang phải.I3/ Đặt một vật trước một gương phẳng như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngượcso với vật? Vẽ hình.4/ Cho một điểm sáng đặt trước gương cầu lồi tâm bán kính R. Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ vùng nhìn thấy ảnh của điểm S. (hình tự vẽ theo bán kính tùyýTHCS NGUYỄN VĂN TRỖI60 0I Đề 8Câu :(2,0điểm)Trình bày nội dung định luật truyền thắng ánh sáng?Câu :(2,0điểm)Giải thích tại sao vào đêm tối khi không có ánh sáng ta lại không nhìn thấy hầu như các vật còn vào banngày khi có ánh sáng mặt trời ta lại nhìn thấy mọi vật xung quanh ta?Câu :(2,0điểm)Đặt một vật gần trước lần lượt ba gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm) và cách cácgương một khoảng bằng nhau sao cho đều nhìn thấy ảnh trong gương. Hãy so sánh điểm giống nhau vàkhác nhau của ảnh của vật cho bởi các gương trên?Câu :(4,0điểm)Chiếu đến gương phẳng một tia sáng SI hợp với gương một góc 60 như hình vẽ:Sa) Trình bày cách vẽ tia phản xạ cho bởi tia tới SI bằng hai cách?b) Tính góc phản xạ?c) Giữ nguyên tia tới SI, muốn có tia phản xạ hướng thẳng đứng từ dưới lên thì phải quaygương một góc so với vị trí ban đầu của nó. Nêu cách vẽ và vẽ vị trí mới của gương. Tínhgóc quay của gương?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến