loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-11-15 14:15:15 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi vật lý lớp 6   

351
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnĐỀ SỐ 1Câu 1: Cho hình sau:a) Quan sát hai hình chia độ hình bên và cho biết giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của mỗibình.b) Người ta đổ cùng một lượng chất lỏng vào bình. Em hãy ghi lại kết quả thể tích chấtlỏng đo được mỗi bình.c) Theo em thì bình nào đo chính xác hơn?Câu 2: a) Thế nào là hai lực cân bằng?b) Kết quả tác dụng của lực lên một vật như thế nào? Câu 3: Một lò xo có độ dài tự nhiên là l0 10cm. Treo lò xo thẳng đứng, một đầu lò xo móc trêngiá, móc vào đầu dưới của lò xo một quả nặng có khối lượng m1 100 thì lò xo dãn rađến khi nó có độ dài là l1 12cm thì dừng lại.a) Vật nặng chịu tác dụng của những lực nào?b) Hãy tính độ biến thiên Δl1 của lò xo khi treo vật m1 .c) Thay quả nặng 100g bằng quả nặng 50g. Tính độ lài l2 của lò xo khi treo quả nặng này.Câu 4: Đổi các đơn vị sau:Doc24.vn BỘ 12 ĐỀ THI HỌC KỲ VẬT LÝ 6Doc24.vna) 2l ……………… dm 3c) 0,05dm ……………… cm b) 3kg ……………… d) 200g ……………… kgCâu 5: Một học sinh thực hiện một bài thực hành xác định khối lượng riêng của đá...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnĐỀ SỐ 1Câu 1: Cho hình sau:a) Quan sát hai hình chia độ hình bên và cho biết giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của mỗibình.b) Người ta đổ cùng một lượng chất lỏng vào bình. Em hãy ghi lại kết quả thể tích chấtlỏng đo được mỗi bình.c) Theo em thì bình nào đo chính xác hơn?Câu 2: a) Thế nào là hai lực cân bằng?b) Kết quả tác dụng của lực lên một vật như thế nào? Câu 3: Một lò xo có độ dài tự nhiên là l0 10cm. Treo lò xo thẳng đứng, một đầu lò xo móc trêngiá, móc vào đầu dưới của lò xo một quả nặng có khối lượng m1 100 thì lò xo dãn rađến khi nó có độ dài là l1 12cm thì dừng lại.a) Vật nặng chịu tác dụng của những lực nào?b) Hãy tính độ biến thiên Δl1 của lò xo khi treo vật m1 .c) Thay quả nặng 100g bằng quả nặng 50g. Tính độ lài l2 của lò xo khi treo quả nặng này.Câu 4: Đổi các đơn vị sau:Doc24.vn BỘ 12 ĐỀ THI HỌC KỲ VẬT LÝ 6Doc24.vna) 2l ……………… dm 3c) 0,05dm ……………… cm b) 3kg ……………… d) 200g ……………… kgCâu 5: Một học sinh thực hiện một bài thực hành xác định khối lượng riêng của đá gồm các bướcsau:Bước 1: Đặt một vài hòn đá lên đĩa cân bên trái.- Đặt lên đĩa cân bên phải quả cân 100g, quả cân 20g, quả cân 10g thì thấy đòn cânnằm cân bằng.Bước 2:- Đổ nước vào bình chia độ cho đến vạch 60cm 3.- Thả các hòn đá đã cân vào nước trong bình chia độ thì thấy nước dâng đến vạch 100cm 3.Biết rằng các hòn đá là không thấm nước.a) Tính khối lượng của các hòn đá.b) Tính thể tích của các hòn đá.c) Tính khối lượng riêng của đá ra đơn vị kg/m 3.ĐỀ SỐ 2Câu 1: a) Lò xo là vật có tính chất gì?b) Hãy mô tả lực kế lò xo đơn giản.Câu 2: Một bình có dung dịch 1800cm đang chứa nước mức 1/3 thể tích của bình. Khi thả hònđá vào, mức nước trong bình dâng lên thể tích 1200cm của bình. Hãy xác định thể tíchhòn đá.Câu 3: Em hãy cho biết mối liên quan giữa độ biến dạng và lực đàn hồi là gì?Câu 4: Tại sao đi lên mốc càng thoai thoải (độ nghiêng ít) càng dễ đi hơn?Câu 5: Một cái cột bằng sắt có trọng lượng là 39N và thể tích là 0,5dm 3. Hãy tính trọng lượngriêng của cột sắt.Câu 6: Treo vật có khối lượng là 100g thì lò xo giãn ra 2cm. Hỏi treo vật có trọng lượng là1,5N lò xo giãn ra bao nhiêu cm?ĐỀ SỐ 3Câu 1: Khối lượng riêng một chất được xác định như thế nào? Ghi công thức tính khối lượngriêng, chú thích và ghi đơn vị các đại lượng trong công thức.Câu 2: Em hãy chọn ra câu đúng, sai trong các câu sau:a) 1,2 tạ 12000g. b) 0,5ml 0,000005m 3.c) Độ lớn lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật là như nhau.d) Trên một cây thước từ vạch số đến vạch số 1cm được chia thành đoạn bằng nhau.Vậy độ chia nhỏ nhất của thước là 0,2cm.e) Một học sinh tính trọng lượng của vật có khối lượng là 5kg và ghi kết quả như sau: 5kg= 50N.f) Dụng cụ đo trọng lượng của một vật là lực kế.g) Móc vật vào lò xo treo thẳng đứng, khi vật nằm yên nếu trọng lượng vật treo tăng baonhiêu lần thì chiều dài lò xo tăng bấy nhiêu lần.h) Để đo khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước và bỏ lọt vào bình chia độ thì tacó thể dùng bình chia độ và dùng cân.Câu 3: Nêu ví dụ về máy cơ đơn giản mà em đã học. Dùng máy này có lợi ích gì?Doc24.vnDoc24.vnCâu 4: Một vật có khối lượng 500g được treo đứng yên trên một sợi dây như hình sau. Em hãyso sánh các lực tác dụng lên vật treo trên sợi dây về phương, chiều. Tính độ lớn của cáclực.Câu 5: Tại sao người đứng trên mặt đất nửa mặt cầu bên kia trái đất só với người lại khôngbị rơi ra khỏi trái đất?Câu 6: Một khối sắt có khối lượng là 390000g.a) Tính thể tích của khối sắt.b) Một khối thủy tinh có thể tinh lớn gấp lần thể tích khối sắt. Hỏi khối nào có khối lượnglớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m và khối lượng riêng của khối thủy tinh là2500kg/m 3.ĐỀ SỐ 4Câu 1: Trọng lực của một vật là gì? Trọng lượng có phương, chiều như thế nào?Câu 2: Lực là gì? Nếu các kết quả tác dụng của lực mà em đã học? Hãy cho ví dụ về kết quảtác dụng của lực.Câu 3: Đổi các đơn vị sau:a) 2,5km ……………… mb) 720g ……………… kgc) 4,5dm ……………… cm 3Câu 4: Độ chia nhỏ nhất của thước là gì? Xác định độ chia nhỏ nhất của thước bên dưới. Thanhkim loại hình vẽ bên dưới có độ dài bao nhiêu cm?Câu 5: Một thỏi nhôm có khối lượng 8,1kg, có thể tích 3dm 3.a) Tìm trọng lượng của thỏi nhôm.b) Tính khối lượng riêng của nhôm theo đơn vị kg/m 3.Câu 6: Nếu cách đo thể tích vật rắn nhỏ, có hình dạng không nhất định, không thấm nước bằngbình chia độ.Áp dụng: Một bình chia độ có chứa 80ml nước. Thả chìm hoàn toàn một viên bi sắt vàobình chia độ thì nước trong bình dâng lên đến vạch 135ml. Tính thể tích viên bi sắt trên.ĐỀ SỐ 5Câu 1:Doc24.vnDoc24.vna) Đơn vị đo thể tích nước ta là đơn vị gì?b) Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn.Câu 2: Đổi đơn vị:a) 0,8m ……………… dm c) 245g ……………… kgb) 730cm ……………… lít d) 87kg thì ……………… NCâu 3: a) Thế nào là khối lượng riêng?b) Nêu công thức liên hệ khối lượng riêng với khối lượng và thể tích của vật? Cho biết têngọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.Câu 4:a) Hãy kể tên loại máy cơ đơn giản.b) Máy cơ đơn giản có tác dụng gì?Câu 5: Một quả cầu có khối lượng 300g được thả chìm trong bình chia độ có khối lượng, mứcnước dâng lên từ vạch 120cm đến vạch 180cm 3.a) Tính thể tích của quả cầu.b) Tính khối lượng riêng của quả cầu.c) Quả cầu thứ hai có cùng khối lượng với quả cầu thứ nhất và có thể tích là 5dm 3. Tínhkhối lượng của quả cầu thứ hai.ĐỀ SỐ 6A Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau :Câu 1. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330mlB. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.C. một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.D. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kgDoc24.vnDoc24.vnCâu 2. Lực nào trong các lực dưới đây là lực đàn hồi?A. Lực mà cần cẩu đã tác dụng vào thùng hàng để đưa thùng hàng lên cao.B. Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm.C. Lực mà nam châm tác dụng lên vật bằng sắt.D. Lực của khung tên làm mũi tên bay vào không trung.Câu 3. Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?A. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ.B. Đưa thùng hàng lên xe tô.C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng.Câu 4. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.C. Chông làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.D. Vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.Câu 5. Một quả nặng có trọng lượng 0,1N. Khối lượng của quả nặng làA. 1000g B.100g C. 10g D. 1gCâu 6. Đơn vị của khối lượng riêng làA. kg/m 2. B. kg/m. C. kg/m 3. D. kg.m 3.B. TỰ LUẬN: Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sauCâu 7. Mô tả hiện tượng xảy ra khi treo một vật vào đầu dưới của một lò xo được gắn cố định vào giá thí nghiệm?Câu 8. Phát biểu và viết công thức tính khối lượng riêng? nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đạilượng có trong công thức.Câu 9. Cho bảng khối lượng riêng của một số chất như sauChất Khối lượng riêng (kg/m 3) Chất Khối lượng riêng (kg/m 3)Doc24.vnDoc24.vnNhôm 2700 Thủy ngân 13600Sắt 7800 Nước 1000Chì 11300 Xăng 700Hãy tính:a. Khối lượng và trọng lượng của một khối nhôm có thể tích 60dm 3?b. Khối lượng của 0,5 lít xăng?Câu 10. Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? ấy ví dụ minh họaĐỀ SỐ 7A. Trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau :Câu 1. Giới hạn đo của bình chia độ là A. giá trị lớn nhất ghi trên bình.B. giá trị giữa hai vạch chia trên bình.C. thể tích chất lỏng mà bình đo được.D. giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình.Câu 2. Lực nào trong các lực dưới đây là lực đàn hồi?A. Lực mà cần cẩu đã tác dụng vào thùng hàng để đưa thùng hàng lên cao.B. Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm.C. Lực mà nam châm tác dụng lên vật bằng sắt.D. Lực của ung tên làm mũi tên bay vào không trung.Doc24.vnDoc24.vnCâu 3. Cho bình chia độ như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất củabình lần lượt làA. 200 cm và cm 3B. 100 cm và cm 3C. 200 cm và 10 cm 3D. 100 cm và cm 3Câu 4. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm chứa 45cm nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 92cm 3. Thể tích của hòn đá làA. 92cm B. 27cm C. 47cm D. 187cm 3.Câu 5. Một quả nặng có trọng lượng 0,1N. Khối lượng của quả nặng làA. 1000g B.100g C. 10g D. 1gCâu 6. Trọng lượng của một vật là A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái đất.B. lực hút của Trái đất tác dụng lên vật.C. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.D. lực đẩy của Trái đất tác dụng lên vật. .B. TỰ LUẬN Câu Mô tả hiện tượng xảy ra khi treo một vật vào đầu dưới của một lò xo được gắn cố định vào giá thí nghiệm?Câu Phát biểu và viết công thức tính khối lượng riêng? nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đạilượng có trong công thức.Câu Cho bảng khối lượng riêng của một số chất như sauChất Khối lượng riêng (kg/m 3) Chất Khối lượng riêng (kg/m 3)Nhôm 2700 Thủy ngân 13600Sắt 7800 Nước 1000Chì 11300 Xăng 700Doc24.vn Hình 100 cm 30 cm 3200 cm 3Doc24.vnHãy tính:a. Khối lượng của một khối nhôm có thể tích 60dm 3?b. Trọng lượng của một khối nhôm?Câu Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? ấy ví dụ minh họaĐỀ SỐ 8Câu (2 điểm) a) Khi dùng thước đo cần biết những yếu tố nào? Nêu rỏ từng yếu tố?b) Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:Câu (1,5 điểm)Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động của vậttrong mỗi trường hợp sau: nhanh dần, chậm dần?Câu (1 điểm)Trọng lực là gì? Đơn vị trọng lực?Câu (2 điểm) Một vật có khối lượng 100g treo vào một sợi dây cố định.a) Giải thích vì sao vật đứng yên?b) Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao?Câu (2 điểm)Phát biểu và viết công thức tính khối lượng riêng? Nêu rõ ký hiệu, đơn vịcủa các đại lượng có trong công thức.Câu (1,5 điểm)Doc24.vn cm1 10 11 1213 14 15Doc24.vnTính khối lượng và trọng lượng của một cột đồng có thể tích 80 dm 3.ĐỀ SỐ 9Câu (2,0đ) Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Trọng lượng là gì? Đơn vị của lực gì? Câu (2,0đ) Định nghĩa khối lượng riêng một chất? Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng Câu (2,0đ) a) Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản mà em biết? Cho biết công dụng của các loại máy cơ đơn giản đó b) Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ hơn? Câu (2,0đ) a) Lực kế dùng để làm gì? Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong hệ thức. b) Một vật có khối lượng 50kg. Sẽ có trọng lượng bằng bao nhiêu Niutơn? Câu 2,0đ) Một thanh nhôm có thể tích là 20dm 3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m 3. Hãy tính: a) Tính khối lượng của thanh nhôm. b) Tính trọng lượng của thanh nhôm. Doc24.vnDoc24.vnĐỀ SỐ 10A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).Câu 1. (3 điểm) Hãy chọn những đáp án đúng trong các câu sau:1. Đơn vị đo thể tích là gì?A. Mét (m) B. Kilôgam (kg) C. Mét vuông (m 2) D. Lít (l)2. Dụng cụ dùng để đo lực là:A. Cân đòn B. Bình chia độ C. Lực kế D. Cân đồng hồ3. Một bạn dùng thước có ĐCNN là 0.5 dm để đo chiều dài lớp học. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng:A. 50,1 dm B. 50,2 dm C. 50,4 dm D. 50,5 dm4. Biến dạng của vật nào sau đây không phải là biến dạng đàn hồi?A. Lò xo bị nén lại. B. Dây cao su được kéo căng ra.C. Quả bóng đá đập vào cột dọc cầu môn. D. Sợi dây nhôm bị uốn cong.5. Phương nào sau đây không phải là phương của trọng lực?A. Phương thẳng đứng. B. Phương nằm ngang.C. Phương của dây dọi. D. Phương theo đó các vật nặng đang rơi.6. Muốn giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng để giảm độ lớn của lực kéo vật thì phải làm thế nào?A. Tăng chiều dài, giảm chiều cao. B. Giảm chiều dài, giữ nguyên chiều cao.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến