loading
back to top

BỘ 100 CHUYÊN ĐỀ 3 KHỐI MÔN TOÁN

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-10 09:32:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: BỘ 100 CHUYÊN ĐỀ 3 KHỐI MÔN TOÁN   

134
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BỘ 100 CHUYÊN ĐỀ 3 KHỐI MÔN TOÁN

BỘ 100 CHUYÊN ĐỀ 3 KHỐI MÔN TOÁN

BỘ 100 CHUYÊN ĐỀ 3 KHỐI MÔN TOÁN
Tóm tắt nội dung
ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ảSiêu khuyến mại áp dụng duy nhất năm lần- Chỉ với 500.000đ bạn sẽ có KH 10Ố :1. Sách File Word Nguy Phú Khánh- Huỳnh Khánhộ ứ2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề4. Sách File Word Bài Lu Lê ng cộ ứ5. Sách File Word Hình Oxy Đoàn Trí Dũngộ ọ6. Word Luy Thi HSGộ ệ7. Word 120 Thi HSG Gi Chi Ti tộ ếKH 11Ố :1. Sách File Word Công Phá Toán Ng Huy LBộ ề2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Sách File Word Nguy Phú Khánh- Huỳnh Khánhộ ứ4. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề5. Word ng HSG Lê Hoành Phòộ ưỡKH 12Ố :1. Sách File Word Tr Qu Nghĩa (Toán c-Trung-Nam)ộ ắ2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Sách File Word Nguy Phú Khánh-Huỳnh Khánhộ ứ4. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề5. Sách File Word Tích Phân Huy Th ngộ ưở6. Sách File Word ng HSG Lê Hoành Phòộ ưỡVÀ: 229 Thi Th Gi Chi Ti THPTQG 2018ề ếLIÊN SĐT 937.351.1 7File Word liên 0937351107 Trang 1ST và BS:...
Nội dung tài liệu
ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ảSiêu khuyến mại áp dụng duy nhất năm lần- Chỉ với 500.000đ bạn sẽ có KH 10Ố :1. Sách File Word Nguy Phú Khánh- Huỳnh Khánhộ ứ2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề4. Sách File Word Bài Lu Lê ng cộ ứ5. Sách File Word Hình Oxy Đoàn Trí Dũngộ ọ6. Word Luy Thi HSGộ ệ7. Word 120 Thi HSG Gi Chi Ti tộ ếKH 11Ố :1. Sách File Word Công Phá Toán Ng Huy LBộ ề2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Sách File Word Nguy Phú Khánh- Huỳnh Khánhộ ứ4. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề5. Word ng HSG Lê Hoành Phòộ ưỡKH 12Ố :1. Sách File Word Tr Qu Nghĩa (Toán c-Trung-Nam)ộ ắ2. Sách File Word ThS ng Vi Đôngộ ệ3. Sách File Word Nguy Phú Khánh-Huỳnh Khánhộ ứ4. Word Th ng BT Tr Nghi Phân Lo Theo ng Ch ủĐề5. Sách File Word Tích Phân Huy Th ngộ ưở6. Sách File Word ng HSG Lê Hoành Phòộ ưỡVÀ: 229 Thi Th Gi Chi Ti THPTQG 2018ề ếLIÊN SĐT 937.351.1 7File Word liên 0937351107 Trang 1ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ảFile Word liên 0937351107 Trang 2ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ảĐ TH HÀM ỐA KI TH CHUNGẾ Ứ1. nh hình hàm 3: ậ3 2y ax bx cx d= +a>0 a<0' 0=y có hainghi phânệbi hayệ/0D >y' 0=y có hainghi képệhay /0D =y' 0=y vônghi hayệ/0D >y2. th hàm trùng ph ng: ươ4 2= +y ax bx c+) hàm: ạ()3 2' 2= +y ax bx ax 20' 02 0=é= Ûê+ =ëxyax b+) hàm có tr ị0ìí<î hàm có và ti uố ể- ế00<ìí>îab hàm có và ti uố ể+) hàm có tr ị0³abFile Word liên 0937351107 Trang 3ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ả- ế00>ìí³îab hàm có ti và không có ạ- ế00<ìí£îab hàm có và không có ti uố ểa>0 a<0' 0=y có 3nghi phânệbi hay ệ0ab<' 0=y có đúng1 nghi hayệ0³ab3. th hàm ố+=+ax bycx d+) xác nh: ịì ü= -í ýî þdD Rc+) hàm: ạ()2-=+ad bcycx ế0- >ad bc hàm ng bi trên ng kho ng xác nh. th góc ph ưvà 4.- ế0- ad bc0- D. Hàm có giá tr ng ằ2- .x- -2 +¥'y +¥- 3Câu 19. Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ()();1 1;- +¥ và có ng bi thiên :.ả ế1+-1- -yy'x- +.kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ ịA. Hàm ngh ch bi trên ế()1;+¥ B. Hàm có giá tr ti ng ằ1 .C. Hàm có giá tr nh nh ng ằ1 D. Hàm có đúng tr .ố ịCâu 20. Cho hàm ố( )y x= xác nh, liên trên ụ¡ và có ng bi thiên..ả ếFile Word liên 0937351107 Trang 9ST và BS: Th.S ng Vi Đông Tr ng THPT Nho Quan Ph Hàm Gi tích 12ặ ườ ảKh ng nh nào sau đây là sai ?A. (0;1)M là đi ti hàm .ượ ốB. 01x=- là đi hàm .ượ ốC. 1) 2f± là giá tr nh hàm .ượ ốD. (1) 2f= là giá tr hàm .ượ ốCâu 21. Cho hàm ố()y x= liên trên đo ạ2; ,é ù-ê úë có ng bi thiên nh hình :.ả ẽ.Kh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ ịA. Giá tr ti hàm là ố0 B. Hàm đi ể1x= .C. Hàm ti đi ể1x= D. Giá tr hàm là ố5 .Câu 22. Cho hàm ố( )y x= có ng bi thiên nh hình Kh ng nh nào sau đây là kh ng ẳđ nh sai ?A. Hàm ngh ch bi trên ế¡ B. Hàm ti ạ1.x=C. Hàm không có tr .ố D. lim lim .x xy y®- ®+¥=+¥ =- ¥Câu 23. Cho hàm ố()f liên trên kho ng xác nh và có ng bi thiên nh sau:.ụ ư.Xét các nh sau:.ệ ề1. Ph ng trình ươ()f m= có nghi khi và ch khi ỉ2m³ .File Word liên 0937351107 Trang 10–∞ +∞ +0–0+0–

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến