loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bảng từ loại Tiếng Anh

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-05 13:06:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

706
Lượt xem
44
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bảng từ loại Tiếng Anh

Bảng từ loại Tiếng Anh

Bảng từ loại Tiếng AnhLoading...

Tóm tắt nội dung
01 Đây là danh sách những từ phát sinh phổ biến theo đúng luật biến đổi của tiếng Anh. Khi làm bài tập của người Việt cho đề, học sinh có thể gặp khó khăn vì họ thường chế ra những phát sinh rất hóc hiểm. Nouns ability, disability, inability acceptance accident accuracy, inaccuracy accusation, the accused, accuser achievement, achiever act, action, inaction, interaction, reaction, transaction activity, inactivity addition admiration, admirer advantage, disadvantage advertisement, advertiser, advertising advice, adviser agreement, disagreement aim amazement anger announcement, announcer appearance, disappearance, reappearance applicant, application appreciation approval, disapproval approximation argument arrangement art, artist, artistry shame attachment attack, counter-attack, attacker attention attraction, attractiveness Adjectives able, unable, disabled acceptable, unacceptable, accepted accidental accurate, inaccurate accusing achievable acting Verbs enable, disable accept...
Nội dung tài liệu
01 Đây là danh sách những từ phát sinh phổ biến theo đúng luật biến đổi của tiếng Anh. Khi làm bài tập của người Việt cho đề, học sinh có thể gặp khó khăn vì họ thường chế ra những phát sinh rất hóc hiểm. Nouns ability, disability, inability acceptance accident accuracy, inaccuracy accusation, the accused, accuser achievement, achiever act, action, inaction, interaction, reaction, transaction activity, inactivity addition admiration, admirer advantage, disadvantage advertisement, advertiser, advertising advice, adviser agreement, disagreement aim amazement anger announcement, announcer appearance, disappearance, reappearance applicant, application appreciation approval, disapproval approximation argument arrangement art, artist, artistry shame attachment attack, counter-attack, attacker attention attraction, attractiveness Adjectives able, unable, disabled acceptable, unacceptable, accepted accidental accurate, inaccurate accusing achievable acting Verbs enable, disable accept Adverbs ably acceptably, unacceptably accidentally accurately, inaccurately accusingly accuse achieve act active, inactive, interactive, proactive activate additional add admirable admire advantageous, disadvantaged advertise advisable, inadvisable, advisory agreeable aimless amazed, amazing angry unannounced advise agree, disagree aim amaze anger announce appear, disappear, reappear apply appreciate approve, disapprove approximate argue arrange, rearrange shame attach, detach attack, counter-attack attend attract actively additionally admirably advantageously agreeably aimlessly amazingly angrily unannounced applicable, applied appreciable, appreciative approving, disapproving approximate arguable, argumentative artistic ashamed, unashamed, shameful, shameless attached, unattached, detachable, detached attentive, inattentive attractive, unattractive appreciatively approvingly approximately arguably artistically shamefully, shamelessly attentively attractively02 Nouns authority, authorization availability avoidance awareness base, the basics, basis bearer beat, beating beauty, beautician beginner, beginning behaviour/US behavior, misbehaviour/US misbehavior belief, disbelief block, blockage blood, bleeding the boil, boiler bore, boredom break, outbreak, breakage breath, breather, breathing brother, brotherhood build, builder, building burn, burner burial calculation, calculator calm, calmness capability care, carer celebration, celebrity centre/US center, centralization, decentralization certainty, uncertainty challenge, challenger change character, characteristic, characterization chemical, chemist, chemistry circle, semicircle, circulation cleaner, cleaning, cleanliness clarity, clearance, clearing close, closure closeness clothes, clothing collection, collector colour/US color, colouring/US coloring FA Verbs authorize Adjectives authoritarian, authoritative, unauthorized available, unavailable avoidable, unavoidable aware, unaware baseless, basic bearable, unbearable unbeatable, unbeaten beautiful behavioural/US behavioral believable, unbelievable blocked, unblocked bloodless, bloody boiling bored, boring unbreakable, broken, unbroken breathless brotherly burning, burnt buried incalculable, calculated, calculating calm capable, incapable careful, careless, caring, uncaring celebrated, celebratory central, centralized certain, uncertain challenging changeable, interchangeable, unchanged, changing characteristic, uncharacteristic chemical circular clean, unclean clear, unclear closed, closing close clothed, unclothed collected, collective coloured/US colored, discoloured/US discolored, colourful/US colorful, colourless/US colorless combined comfortable, uncomfortable, comforting noncommittal, committed communicative, uncommunicative comparable, incomparable, comparative competitive, uncompetitive complete, incomplete complicated, uncomplicated Adverbs avoid base bear beat begin behave, misbehave believe, disbelieve block, unblock bleed boil bore break breathe build, rebuild burn bury calculate calm care celebrate centre/US center, centralize, decentralize challenge change characterize characteristically chemically circle, circulate clean clear close clothe collect colour/US color cleanly clear, clearly close, closely collectively colourfully/US colorfully unbelievably unawares basically beautifully boringly breathlessly calmly capably carefully, carelessly centrally certainly, uncertainly combination comfort, discomfort commitment communication, communicator comparison competition, competitor completion, incompleteness complication computer, computing, computerization concentration concern conclusion condition, precondition, conditioner, conditioning confidence confirmation confusion connection subconscious, unconscious, consciousness, unconsciousness combine comfort commit communicate compare compete complete complicate computerize concentrate concern conclude condition confide confirm confuse connect, disconnect comfortably comparatively competitively completely, incompletely concentrated concerned, unconcerned concluding, conclusive, inconclusive conditional, unconditional confident, confidential confirmed, unconfirmed confused, confusing connected, disconnected, unconnected conscious, subconscious, unconscious conclusively conditionally, unconditionally confidently, confidentially confusingly consciously, unconsciouslyW FA Nouns consequence consideration continent continuation, continuity contribution, contributor control, controller convenience, inconvenience cook, cooker, cookery, cooking cool, coolness correction, correctness count, recount cover, coverage, covering creation, creativity, creator crime, criminal, criminologist critic, criticism crowd, overcrowding cruelty cry, outcry culture, subculture cure custom, customer, customs cut, cutting damage, damages danger dare, daring dark, darkness date day, midday dead, death deal, dealer, dealings deceit, deceiver, deception decision, indecision decoration, decorator deep, depth defeat, defeatism, defeatist defence/US defense, defendant, defender definition demand, demands democracy, democrat demonstration, demonstrator denial dependant, dependence, independence, dependency description desire destroyer, destruction determination, determiner developer, development, redevelopment difference, indifference, differentiation directness, direction, directions, director disagreement disappointment disaster disciplinarian, discipline discoverer, discovery distance disturbance divide, division, subdivision divorce, divorcee do, doing doubt, doubter dream, dreamer 03 Adjectives consequent, inconsequential considerable, considerate, inconsiderate, considered continental, intercontinental continual, continued, continuous contributory controlling, uncontrollable convenient, inconvenient convinced, convincing, unconvincing cooked, uncooked cool correct, incorrect, corrective countable, uncountable, countless undercover, uncovered creative, uncreative criminal, incriminating critical, uncritical crowded, overcrowded cruel crying cultural, cultured cured, incurable customary cutting damaging, undamaged endangered, dangerous daring dark, darkened, darkening dated, outdated daily dead, deadly, deathly deceitful, deceptive decided, undecided, decisive, indecisive decorative deep, deepening undefeated, defeatist defenceless/US defenseless, indefensible, defensive definite, indefinite demanding, undemanding democratic, undemocratic demonstrable, demonstrative undeniable dependable, dependent, independent describable, indescribable, nondescript, descriptive desirable, undesirable, desired, undesired indestructible, destructive determined, predetermined, indeterminate developed, undeveloped, developing different, indifferent direct, indirect disagreeable disappointed, disappointing disastrous disciplinary, disciplined, undisciplined distant disturbed, undisturbed, disturbing divided, undivided, divisible, divisive divorced done, overdone, undone undoubted, doubtful, doubtless dream, dreamless, dreamy Verbs consider, reconsider Adverbs consequently considerably, considerately continually, continuously uncontrollably conveniently convincingly coolly correctly, incorrectly undercover creatively criminally critically cruelly continue, discontinue contribute control inconvenience convince cook cool correct count, recount cover, uncover create, recreate incriminate criticize crowd cry culturally cure accustom cut, undercut damage endanger dare darken date, predate deaden deal deceive decide decorate deepen defeat defend define demand demonstrate deny depend describe desire destroy determine develop, redevelop differ, differentiate direct, redirect disagree disappoint discipline discover distance disturb divide, subdivide divorce do, outdo, overdo, redo, undo doubt dream differently directly, indirectly disagreeably disappointingly disastrously destructively determinedly customarily dangerously daringly darkly daily deadly, deathly deceptively decidedly, decisively, indecisively decoratively deeply defensively definitely, indefinitely democratically demonstrably undeniably dependably, independently descriptively distantly disturbingly undoubtedly, doubtfully dreamily04 Nouns dress, dresser, dressing drink, drinker, drinking, drunk, drunkenness drive, driver, driving due, dues earner, earnings earth ease, unease, easiness east, easterner economics, economist, economy education effect, effectiveness, ineffectiveness effort election, re-election, elector, electorate electrician, electricity electronics embarrassment emotion emphasis employee, employer, employment, unemployment encouragement, discouragement end, ending energy enjoyment enormity entrance, entrant, entry entertainer, entertainment enthusiasm, enthusiast unenthusiastically environment, environmentalist equality, inequality escape, escapism essence, essentials estimate, estimation FA Verbs dress, redress, undress drink drive due, duly, unduly earn unearth ease east, eastward(s) economically educate effect elect, re-elect electrify embarrass emphasize employ encourage, discourage end energize enjoy enormously enter entertain enthuse electrically electronically embarrassingly emotionally emphatically Adjectives dressed, undressed, dressy drunk, drunken driving due, undue earthy, earthly, unearthly easy, uneasy east, easterly, eastern economic, economical, economize uneconomic(al) educated, uneducated, educational effective, ineffective, ineffectual effortless unelected, electoral electric, electrical electronic embarrassed, embarrassing emotional, emotive emphatic unemployed encouraged, encouraging, discouraging unending, endless energetic enjoyable enormous entertaining enthusiastic, unenthusiastic environmental equal, unequal escaped, inescapable essential estimated Adverbs dressily drunkenly easily, uneasily, easy educationally effectively, ineffectively effortlessly encouragingly endlessly energetically enjoyably entertainingly enthusiastically, environmentally equally, unequally inescapably equalize escape essentially estimate, overestimate, underestimate event, non-event eventful, uneventful, eventual exam, examination, cross-examination, examiner excellence excellent excitement excitable, excited, exciting, unexciting excuse excusable, inexcusable existence non-existent, existing, pre-existing expectancy, expectation expectant, unexpected expenditure, expense, expenses expensive, inexpensive experience, inexperience experienced, inexperienced experiment experimental expert, expertise expert, inexpert explaining, explanation unexplained, explanatory, explicable, inexplicable explosion, explosive exploding, explosive exploration, explorer exploratory expression expressive extreme, extremism, extremist, extreme, extremist extremity fact factual fail, failure unfailing fairness fair, unfair faith, faithfulness faithful, unfaithful familiarity, family familiar, unfamiliar fame famed, famous, infamous fashion fashionable, unfashionable fat fastener fault fear feel, feeling, feelings fat, fattening, fatty faultless, faulty fearful, fearless, fearsome unfeeling eventfully, eventually examine, cross-examine excel excite excuse exist, coexist expect expend experience experiment explain explode explore express excellently excitedly, excitingly inexcusably expectantly, unexpectedly expensively, inexpensively experimentally expertly inexplicably explosively expressively extremely factually unfailingly fairly, unfairly faithfully familiarly famously, infamously fashionably, unfashionably fail familiarize fashion fatten fasten, unfasten fault fear feel faultlessly fearfully, fearlesslyW FA Nouns fiction, nonfiction fill, refill, filling final, semifinal, finalist finish firmness, infirmity fish, fishing fit, fittings fix, fixation, fixture flat flower fold, folder follower, following force forest, deforestation, forestry forgetfulness forgiveness form, formation, transformation, reformer, transformer formality fortune freebie, freedom freeze, freezer, freezing frequency, infrequency freshness, refreshments friend, friendliness fright fruit, fruition fund, refund, funding furnishings, furniture garden, gardener, gardening generalization generosity gentleness gladness glass, glasses good, goodies, goodness, goods government, governor gratitude, ingratitude greatness green, greenery, greens ground, underground, grounding, grounds grower, growth, undergrowth guilt, guiltiness habit hair, hairiness hand, handful handle, handler, handling hanger happiness, unhappiness hardship harm, harmfulness head, heading, overheads health hearing heart heat, heater, heating height, heights help, helper, helpfulness, helping highness historian, history hold, holder, holding home honesty, dishonesty hope, hopefulness, hopelessness human, humanism, humanity, hunger hurry hurt 05 Adjectives fictional filling final finished, unfinished firm, infirm fishy fitted, fitting fixed, transfixed, unfixed flat flowered/flowery, flowering folded, folding following forceful, forcible forested forgetful, unforgettable forgiving, unforgiving reformed formal, informal fortunate, unfortunate free freezing, frozen frequent, infrequent fresh, refreshing friendly, unfriendly frightened, frightening, frightful fruitful, fruitless, fruity funded furnished, unfurnished general generous gentle glad glassy good governmental, governing grateful, ungrateful great green groundless, underground growing, grown, overgrown guilty habitual hairless, hairy underhand, handy hanging happy, unhappy hard unharmed, harmful, harmless overhead, heady healthy, unhealthy unheard, unheard of heartened, heartening, heartless, hearty heated, unheated heightened helpful, unhelpful, helpless high historic, prehistoric, historical homeless, homely honest, dishonest hopeful, hopeless human, inhuman, superhuman, humane hungry hurried, unhurried unhurt, hurtful Verbs fill, refill finalize finish fish fit fix flatten flower fold, unfold follow force forget forgive form, reform, transform formalize Adverbs finally firmly fishily fittingly flat, flatly forcefully, forcibly forgetfully free freeze frequent freshen, refresh befriend frighten fund, refund furnish garden generalize formally, informally fortunately, unfortunately free, freely frequently, infrequently freshly, refreshingly frighteningly, frightfully fruitfully, fruitlessly gladden generally generously gently gladly govern governmentally gratefully greatly underground ground grow, outgrow guiltily habitually hand handle hang, overhang harden harm head, behead hear, overhear heartily, heartlessly heat, overheat heighten help heatedly helpfully, helplessly high, highly historically home honestly, dishonestly hopefully, hopelessly inhumanity hungrily hurriedly hurtfully happily, unhappily hard, hardly harmlessly overhead healthily, unhealthily hold home hope humanly, humanely hurry hurt06 Nouns ice, icicle, icing identification, identity imagination FA Verbs ice identify imagine Adjectives Adverbs icily unimaginably, imaginatively importantly impressively increasingly incredibly, incredulously independently industrially, industriously infectiously icy identifiable, unidentified imaginable, unimaginable, imaginary, imaginative importance important, unimportant impression impressionable, impressive improvement improved increase increased credibility, incredulity incredible, credible, incredulous independence, independent independent industrialist, industrialization, industry industrial, industrialized, industrious infection, disinfectant infectious inflation inflatable, inflated, inflationary informant, information, informer informative, uninformative, informed, uninformed injury injured, uninjured innocence innocent insistence insistent instance, instant instant, instantaneous instruction, instructor instructive intelligence intelligent, unintelligent, intelligible, unintelligible intent, intention intended, unintended, intentional, unintentional interest interested, disinterested, uninterested, interesting interruption uninterrupted interview, interviewee introduction introductory invention, inventiveness, inventor inventive invitation, invite uninvited, inviting involvement involved, uninvolved item itemized joke, joker journal, journalism, journalist journalistic judge, judg(e)ment judgmental juice, juices juicy keenness keen keep, keeper, keeping kept kill, overkill, killer, killing kindness, unkindness kind, unkind knowledge knowing, knowledgeable, known, unknown enlargement large laugh, laughter laughable law, lawyer, outlaw lawful, unlawful laziness lazy lead, leader, leadership lead, leading learner, learning learned, unlearned legality, illegality, legalization legal, illegal length lengthy, lengthening liar, lie lying life lifeless, lifelike, lifelong light, lighter, lighting, lightness light dislike, liking likeable likelihood likely, unlikely limit, limitation, limitations limited, unlimited literature, literacy literary, literate, illiterate liveliness, living live, lively, living local, location, relocation local loser, loss lost loud love, lover lovable, unlovable, loveless, lovely, loving low low, lower, lowly luck lucky, unlucky machine, machinery, mechanic, mechanical, mechanized mechanics, mechanism, machinist magic, magician magic, magical make, remake, maker, making unmade man, manhood, mankind, manliness, manly, manned, unmanned, mannishness mannish impress improve increase infect, disinfect inflate, deflate inform, misinform injure insist instruct intelligently intend interest interrupt interview introduce invent, reinvent invite involve itemize joke judge innocently insistently instantly, instantaneously instructively intentionally, unintentionally interestingly inventively invitingly jokingly keenly keep kill know enlarge laugh outlaw lead learn legalize lengthen lie light, lighten like, dislike limit live, outlive, relive dislocate, relocate lose love lower live locally aloud, loud/loudly lovingly low luckily, unluckily mechanically magically make, remake man mannishly, manfully kindly, unkindly knowingly, unknowingly, knowledgeably largely laughably lawfully, unlawfully lazily legally, illegally lengthily lifelessly lightly likelyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến