loading
back to top

Bài toán về quan hệ song song

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-14 10:47:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hình học 11    Bài toán về quan hệ song song   

203
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài toán về quan hệ song song

Bài toán về quan hệ song song

Bài toán về quan hệ song songLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài tập Hình học 11 Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song songCHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.QUAN HỆ SONG SONGBài tập áp dụngBài 1. Cho hình chóp .S BCD có đáy là tứ giác có các cặp đối không song song. Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SCD c) )SA và )SBC .Bài 2. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình thang (A là đáy lớn). Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SBC c) )SA và )SCD .Bài 3. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình bình hành. Gọi M, N, lần lượt là trungđiểm của BC, CD, SA Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SBC c) )MNP và )SA ;d) )MNP và ;( )SA e) )MNP và )SBC f) )MNP và )SBD .Bài 4. Cho tứ diện BCD Gọi I, lần lượt là trung điểm BC; là điểm thuộc BD sao choK B<. Tìm giao tuyến của:a) )I và )A CD b) )I và )A BD .Bài 5. Cho hình chóp .S BCD có đáy là hình bình hành tâm O. Lấy ,N lần lượt thuộc SA SBsao cho 14BM BS= 34SN SA= Tìm giao tuyến của:a) )OMN và )SA b) )OMN và )SA ;c) )OMN và )SBC d)...

Nội dung tài liệu

Bài tập Hình học 11 Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song songCHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.QUAN HỆ SONG SONGBài tập áp dụngBài 1. Cho hình chóp .S BCD có đáy là tứ giác có các cặp đối không song song. Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SCD c) )SA và )SBC .Bài 2. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình thang (A là đáy lớn). Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SBC c) )SA và )SCD .Bài 3. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình bình hành. Gọi M, N, lần lượt là trungđiểm của BC, CD, SA Tìm giao tuyến của:a) )SA và )SBD b) )SA và )SBC c) )MNP và )SA ;d) )MNP và ;( )SA e) )MNP và )SBC f) )MNP và )SBD .Bài 4. Cho tứ diện BCD Gọi I, lần lượt là trung điểm BC; là điểm thuộc BD sao choK B<. Tìm giao tuyến của:a) )I và )A CD b) )I và )A BD .Bài 5. Cho hình chóp .S BCD có đáy là hình bình hành tâm O. Lấy ,N lần lượt thuộc SA SBsao cho 14BM BS= 34SN SA= Tìm giao tuyến của:a) )OMN và )SA b) )OMN và )SA ;c) )OMN và )SBC d) )OMN và )SCD .Bài tập áp dụngBài 1. Cho tứ diện BCD Gọi M, lần lượt là trung điểm BC; là điểm thuộc BD saocho B< Tìm giao điểm của:a) CD và )MNK b) và )MNK .Bài 2. Cho tứ diện BCD Gọi I, là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh với13A B= và 34A D= Gọi là trọng tâm tam giác CD Tìm giao điểm của:a) và )BCD b) và )BCD .Bài 3. Cho tứ diện BCD Gọi M, lần lượt là trung điểm BC; là điểm thuộc BD saocho 2P =. Tìm giao điểm của:a) và )MNP b) BD và )MNP .Bài 4. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình bình hành. Gọi là trung điểm của SC. Tìmgiao điểm của:a) và )SBD b) SD và )A BM .Bài 5. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình thang, CDP CD> Lấy ,I lầnlượt nằm trên các đoạn SA CD, BC. Tìm giao điểm của:a) SB và )I c) và )SJ K1Vấn đề 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳngVấn đề 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳngVấn đề 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳngVấn đề 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳngBài tập Hình học 11 Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song songBài tập áp dụngBài 1. Cho tứ diện BCD Gọi ,M theo thứ tự là trung điểm của BC. Mặt phẳng đi qua,M cắt cạnh ,DA DC tại và khác ,D Chứng minh EF song song với MN và .Bài 2. Cho tứ diện BCD Gọi I, lần lượt là trọng tâm các tam giác BC và BD Chứng minhrằng song song với CD.Bài 3. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình thang, CDP CD> Gọi M, lầnlượt là trung điểm SA SB.a) Chứng minh rằng: MN CDPb) Tìm giao điểm của SC và )A NDc) cắt DP tại I. Chứng minh rằng: SI CDP PBài tập áp dụngBài 1. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình bình hành. Gọi M, N, lần lượt là trungđiểm của CD, SA .a) Chứng minh rằng: MN//(SBC) và MN//(SAD)b) Chứng minh rằng: SB//(MNP) và SC //(MNP) Bài 2. Cho tứ diện BCD Gọi là trọng tâm tứ diện, BCÎ sao cho 2MB MC= Chứng minhrằng: MG//(ACD)Bài 3. Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình thoi tâm O. Gọi M, N, lần lượt là trungđiểm của SB, SO, OD. Chứng minh rằng:a) MN//(ABCD) và MO//(SCD) b) NP//(SAD); NP OM là hình gì? Vì sao?Bài tập áp dụngBài 1. Cho tứ diện BCD Gọi M, lần lượt là trung điểm CD; DÎ và không là trungđiểm Tìm thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng )MNP .Bài 2. Cho hình chóp .S BCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, lần lượt là trung điểmBC, CD; SAÎ không trùng với và ). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng( )MNP.Bài 3. Cho hình chóp .S BCD Gọi ,M là hai điểm trên CD. Mặt phẳng qua MN vàsong song SAa) Tìm giao tuyến của )SA và a; )SA và a.b) Xác định thiết diện của hình chóp với a.Bài 4. Cho tứ diện BCD Điểm tuỳ trên BC. Mặt phẳng qua và song song với ,BD. Xác định thiết diện của tứ diện với a.BÀI TẬP TỔNG HỢP2Vấn đề 3. Chứng minh hai đường thẳng song songVấn đề 3. Chứng minh hai đường thẳng song songVấn đề 4. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳngVấn đề 4. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳngVấn đề 5. Xác định thiết diệnVấn đề 5. Xác định thiết diệnBài tập Hình học 11 Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song songBài 1. Cho hình chóp .S BCD đáy là hình bình hành. Gọi ,I là trung điểm SA SB, BC.a) Chứng minh rằng: IJ//(SCD)b) Chứng minh rằng: SD//(IJK)c) Tìm giao điểm của với )I Kd) Xác định thiết diện của hình chóp với )I .Bài 2. Cho hình chóp .S BCD đáy là hình thang (A là đáy lớn). Gọi ,M lần lượt là trung điểmBC, SB; thuộc AD sao cho .a) Chứng minh rằng: MN//(SCD)b) Tìm giao điểm của SA và )MNP .c) Gọi là giao điểm của và BD. Tìm giao điểm của SO và )MNP .Bài 3. Cho hình chóp .S BCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi ,Q lần lượt là trung điểmBC, SD, SB.a) Chứng minh rằng: FC//(SBC)b) Chứng minh rằng: AI//(QEF)c) Tìm giao điểm của SC và )QEFd) Tìm thiết diện hình chóp và )I FBài 4. Cho hình chóp .S BCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi ,M lần lượt là trung điểm SB,SC; lấy điểm thuộc SA.a) Tìm giao tuyến của )SA và )SCDb) Tìm giao điểm của SD và )MNPc) Gọi là điểm thuộc MN. Chứng minh rằng OJ//(SAD)d) Tìm thiết diện hình chóp và )MNP Thiết diện là hình gì?3Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến