loading
back to top

Bài tập về tính giá trị số học của biểu thức- Ôn Kiểm tra tiết 18 số học lớp 6

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-09-29 13:06:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: tài liệu toán lớp 6    bài tập toán lớp 6   

359
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập về tính giá trị số học của biểu thức- Ôn Kiểm tra tiết 18 số học lớp 6

Bài tập về tính giá trị số học của biểu thức- Ôn Kiểm tra tiết 18 số học lớp 6

Bài tập về tính giá trị số học của biểu thức- Ôn Kiểm tra tiết 18 số học lớp 6
Tóm tắt nội dung

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 16 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (23/9/2016)Bài :Thực hiện phép tính.a) {}2 3(3 1).10 (8 6) 55 (10 5)é ù+ -ë b) []{}2(10 2.3).5 2.6 (4.5)- c) 100 260 (9 2) .3é ù- -ë d) (15.3 21) 108 145e) 2017(125) .7 (175) 2016é ù-ë f) 2345.8765.(330 165.2 :2 2) :202016g) 120 []7.20 (134 110).5- h) 25.8 23.8 3i) 508.609 (223136 18916 69 k) (5346 2808 54 317.428l) 600 {}3 2450 450 (4.5 .5é ù- -ë m) 2.10 313 (5 .4 .15) .10é ù- +ë n) 1500 {}3 25 .2 11. 5.2 8(11 121)é ù- -ë 19 64 76 34 p) 35 12 65 13 q) 136 68 16 272 r) 100 36 333 108 111) s) (1 100) (1 10 2) (65 111 13 .15 .37) t) 19991999 1998 19981998 1999.Bài 4. Tính giá trị của các biểu thức: a) 10 1082 13 652 .104+ 101 100 99 98 ... 1101 100 99 98 ... 1+ +- ;c 3737.43 4343.372 ... 100-+ 423134.846267 423133)846267. 423133 423134d-+e 1990 1990 1992 1998 1374 57 687 86 26 13 74 14);g 124 237 152 870 235 122); h) 3.9.27.81.729i) 2.4.8.16.256 k) 5.25.125.625.5 Bài 5. Tìm số tự nhiên a, biết rằng:a) 697 15...

Nội dung tài liệu

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 16 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (23/9/2016)Bài :Thực hiện phép tính.a) {}2 3(3 1).10 (8 6) 55 (10 5)é ù+ -ë b) []{}2(10 2.3).5 2.6 (4.5)- c) 100 260 (9 2) .3é ù- -ë d) (15.3 21) 108 145e) 2017(125) .7 (175) 2016é ù-ë f) 2345.8765.(330 165.2 :2 2) :202016g) 120 []7.20 (134 110).5- h) 25.8 23.8 3i) 508.609 (223136 18916 69 k) (5346 2808 54 317.428l) 600 {}3 2450 450 (4.5 .5é ù- -ë m) 2.10 313 (5 .4 .15) .10é ù- +ë n) 1500 {}3 25 .2 11. 5.2 8(11 121)é ù- -ë 19 64 76 34 p) 35 12 65 13 q) 136 68 16 272 r) 100 36 333 108 111) s) (1 100) (1 10 2) (65 111 13 .15 .37) t) 19991999 1998 19981998 1999.Bài 4. Tính giá trị của các biểu thức: a) 10 1082 13 652 .104+ 101 100 99 98 ... 1101 100 99 98 ... 1+ +- ;c 3737.43 4343.372 ... 100-+ 423134.846267 423133)846267. 423133 423134d-+e 1990 1990 1992 1998 1374 57 687 86 26 13 74 14);g 124 237 152 870 235 122); h) 3.9.27.81.729i) 2.4.8.16.256 k) 5.25.125.625.5 Bài 5. Tìm số tự nhiên a, biết rằng:a) 697 15 364aa+ 17 b) 92 27 350aa+ 315 .Bài Không tính cụ thể các giá trị của và B, hãy cho biết số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu a) 1998 1998 1996 2000b) 2000 2000 1990 2010c) 25 33 10 31 26 10d) 32 53 31 53 31 32Bài Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng bình phương của chữ số hàng chục bằng tích củahai chữ số kia và số tự nhiên đó trừ đi số gồm ba chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại bằng 495.Bài 4. Tìm số bị chia và số chia biết thương bằng số dư bằng 3, tổng của số bị chia ,số chia ,sốdư bằng 50 Bài 5. Tìm số chia và số bị chia nhỏ nhất để thương là và số dư là 45Bài Tổng của hai số là 38570. chia số lớn cho số nhỏ ta được thương là và còn dư 922. Tìmhai số đó.Bài khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 16 thì thương thay đổi thếnào.Bài tổng của ba số là 122 Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai hoặc lấy số thứ hai chia chosố thứ ba đều được thương là và dư 1. Tìm ba số đã cho.Bài Trong một phép chia số bị chia bằng 59 số dư bằng 5. Tìm số chia và thươngBài 10 Tìm hai số tự nhiên có thương bằng 29. Nếu tăng số bị chia lên 325 đơn vị thì thương củachúng bằng 54 .Bài 11 cho ba số 6;7;8 Tìm tổng tất cả các số khác nhau viết bằng cả ba số đó mỗi số dùng mộtlần Bài 12 tích của hai số 276 nếu thêm 19 đơn vị vào một số thì tích của hai số là 713. Tìn hai sốđóTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

1 Bình luận

Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả
Trungminh6c3. - 05/10/2016 lúc 22:02

Thầy ới,đây là phiếu số mấy thế ạ thaayf^0^!

Hiển thị 1 - 1 trên 1 kết quả


Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến