loading
back to top

Bài tập về tính chất chia hết của một tổng, một hiệu lớp 6

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-10-02 08:14:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: tài liệu toán lớp 6   

1198
Lượt xem
48
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập về tính chất chia hết của một tổng, một hiệu lớp 6

Bài tập về tính chất chia hết của một tổng, một hiệu lớp 6

Bài tập về tính chất chia hết của một tổng, một hiệu lớp 6
Tóm tắt nội dung

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 17 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (26/9/2016)Bài chứng minh rằng a) 49 105 399 7b) 84 48 120 không chia hết cho 8c) 5.15 M13 d) 10 57e) 10 10 10 10 89f) 64 10 32 11 16 13 19g) 100 5h) 21 20 11 10 và Bài tìm số tự nhiên sao cho a) nb) 2c) 2n 3d) 3n 2n e) 15 4n nf) 6n g) 13 5h) 15 2n 1i) 6n 4n 1j)2( 1) 1)x xé ù- -ë ûM )k)2( 2) 2)x xé ù+ +ë ûMl)2( 2) 42 15)x xé ù+ +ë ûMm) 10 2k 19n) 10 3k 19o) 2n 2p) 3n 11 2nq) 2r) n( )( 13) 3s)ab ba M11t)abc bca cab 37u) Nếu abc M37 thì cab M37v)ab ba M9w) Nếu ab cd 11 thì abcd 11 x) Nếu abc deg 13 thì degabc 13y) Nếu abc thì 2a 3b M7z) Tìm chữ số biết rằng 20 20 20a M7Bài khi chia số tự nhiên cho 24 được số dư là 10 hỏi số có chia hết cho2 cho không vì sao Bài 6: chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên có chữ số giống nhau đều chia hết cho 37 Bài 3:a) Chứng tỏ rằng hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2b) Chứng tỏ rằng ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3c) Chứng tỏ rằng bốn số tự nhiên liên...

Nội dung tài liệu

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 17 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (26/9/2016)Bài chứng minh rằng a) 49 105 399 7b) 84 48 120 không chia hết cho 8c) 5.15 M13 d) 10 57e) 10 10 10 10 89f) 64 10 32 11 16 13 19g) 100 5h) 21 20 11 10 và Bài tìm số tự nhiên sao cho a) nb) 2c) 2n 3d) 3n 2n e) 15 4n nf) 6n g) 13 5h) 15 2n 1i) 6n 4n 1j)2( 1) 1)x xé ù- -ë ûM )k)2( 2) 2)x xé ù+ +ë ûMl)2( 2) 42 15)x xé ù+ +ë ûMm) 10 2k 19n) 10 3k 19o) 2n 2p) 3n 11 2nq) 2r) n( )( 13) 3s)ab ba M11t)abc bca cab 37u) Nếu abc M37 thì cab M37v)ab ba M9w) Nếu ab cd 11 thì abcd 11 x) Nếu abc deg 13 thì degabc 13y) Nếu abc thì 2a 3b M7z) Tìm chữ số biết rằng 20 20 20a M7Bài khi chia số tự nhiên cho 24 được số dư là 10 hỏi số có chia hết cho2 cho không vì sao Bài 6: chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên có chữ số giống nhau đều chia hết cho 37 Bài 3:a) Chứng tỏ rằng hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2b) Chứng tỏ rằng ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3c) Chứng tỏ rằng bốn số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho d) Chứng tỏ rằng năm số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 5Bài 4: a) Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho còn tổng của số tự nhiên liên tiếp thì không chia hết cho 4b) Chứng tỏ rằng tổng của số tự nhiên chẵn liên tiếp thì chia hết cho 10 còn tổng của số lẻ liên tiếp chia cho 10dư 5c) Cho số tự nhiên không chia hết cho khi chia cho được những số dư khác nhau Chứng minh rằng tổng của chúng chia hết cho 5d) Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào mà chia cho 15 dư còn chia cho thì dư 1e) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số tự nhiên không chia hết cho thì tích của chúng chia hết cho 2f) Nếu tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tích của chúng có chia hết cho khôngg) Chứng tỏ rằng với hai số tự nhiên bất kỳ khi chia cho có cùng số dư thì hiệu của chúng chia hết cho và ngược lạih) Chứng tỏ rằng với số tự nhiên bất kỳ luôn có ít nhất hai số tự nhiên mà hiệu của chúng chia hết cho 5i) Chứng tỏ rằng tích của hai số chẵn liên tiếp luôn chia hếtcho 8j) Chứng tỏ rằng tổng của hai số chẵn liên tiếp không chia hết cho 4k) Chứng tỏ rằng tổng của số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5l) Cho 23Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến