loading
back to top

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần phần 2

Chia sẻ: nguyentrangnhu0606 | Ngày: 2016-05-14 17:15:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7    thì tương lai đơn    thì tương lai gần   

1187
Lượt xem
31
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần phần 2

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần phần 2

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần phần 2
Tóm tắt nội dung

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần1. Chia thì Tương lai đơn hoặc Tương lai gần.1. _______ (stay) here until he answers me.2. She _______ (not/come) until you are ready.3. Miss Helen _______ (help) you as soon as she finishes that letter tomorrow.4. Our English teacher ______ (explain) that lesson to us tomorrow.5. love London. I_____ (probably go) there next year.6. haven’t made up my mind yet. But think I______ (find) something nice in my mom’s wardrobe.7. Look at these big black clouds! It______ (rain).8. What does blonde say when she sees banana skin lying just few metres in front of her? Oh dear! I_____ (slip)9. When retire I(go back) to Barbados to live.10. Look out! That cup_______ (fall off).11. I_______ visit )my grandmother next Sunday.12. Mother: Can you repair Tom’s bicycle? It has flat type.Father: Yes, know. He told me. I———-(repair) it tomorrow.13. have won $1,000. I______ (buy) new TV.14. crashed the company car. My boss_____ (not be) very happy2. Chọn...

Nội dung tài liệu

Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần1. Chia thì Tương lai đơn hoặc Tương lai gần.1. _______ (stay) here until he answers me.2. She _______ (not/come) until you are ready.3. Miss Helen _______ (help) you as soon as she finishes that letter tomorrow.4. Our English teacher ______ (explain) that lesson to us tomorrow.5. love London. I_____ (probably go) there next year.6. haven’t made up my mind yet. But think I______ (find) something nice in my mom’s wardrobe.7. Look at these big black clouds! It______ (rain).8. What does blonde say when she sees banana skin lying just few metres in front of her? Oh dear! I_____ (slip)9. When retire I(go back) to Barbados to live.10. Look out! That cup_______ (fall off).11. I_______ visit )my grandmother next Sunday.12. Mother: Can you repair Tom’s bicycle? It has flat type.Father: Yes, know. He told me. I———-(repair) it tomorrow.13. have won $1,000. I______ (buy) new TV.14. crashed the company car. My boss_____ (not be) very happy2. Chọn đáp án đúng1. completely forget about this. Give me moment, I………..do it now.a. willb. am goingc. is going to2. Tonight, I……stay home. I’ve rented videoa. am going tob. willc. and b3. feel dreadful. I…………sicka. am going to beb. will bec. và b4. If you have any problem, don’t worry. I….help youa. willb. am going toc. và b5. Where are you going?a. am going to see friendb. I’ll see friendc. went to friend6. That’s the phone./ I….answer ita. willb. am going toc. và b7. Look at those clouds. It….rain nowa. willb. is going toc. và b8. Tea or coffee?a. am going to have tea, pleaseb. I’ll have tea, pleasec. want to drink9. Thanks for your offer. But am OK. Shane………help mea. is going tob. willc. và b10. The weather forecast says it…….rain tomorrowa. is going tob. willc. và bTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến