loading
back to top

bài tập về chia hết cho 1 tổng 1 hiệu chia hết cho 2 cho 5

Chia sẻ: 1544 | Ngày: 2016-10-02 08:17:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 6   

134
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài tập về chia hết cho 1 tổng 1 hiệu chia hết cho 2 cho 5

bài tập về chia hết cho 1 tổng 1 hiệu chia hết cho 2 cho 5

bài tập về chia hết cho 1 tổng 1 hiệu chia hết cho 2 cho 5Loading...

Tóm tắt nội dung

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 17 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (26/9/2016)Bài chứng minh rằng a) 49 105 399 7b) 84 48 120 không chia hết cho 8c) 5.15 M13 d) 10 57e) 10 10 10 10 89f) 64 10 32 11 16 13 19g) 100 5h) 21 20 11 10 và Bài tìm số tự nhiên sao cho a) nb) 2c) 2n 3d) 3n 2n e) 15 4n nf) 6n g) 13 5h) 15 2n 1i) 6n 4n 1j)2( 1) 1)x xé ù- -ë ûM )k)2( 2) 2)x xé ù+ +ë ûMl)2( 2) 42 15)x xé ù+ +ë ûMm) 10 2k 19n) 10 3k 19o) 2n 2p) 3n 11 2nq) 2r) n( )( 13) 3s)ab ba M11t)abc bca cab 37u) Nếu abc M37 thì cab M37v)ab ba M9w) Nếu ab cd 11 thì abcd 11 x) Nếu abc deg 13 thì degabc 13y) Nếu abc thì 2a 3b M7z) Tìm chữ số biết rằng 20 20 20a M7Bài khi chia số tự nhiên cho 24 được số dư là 10 hỏi số có chia hết cho2 cho không vì sao Bài chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên có chữ số giống nhau đều chia hết cho 37bài số chia cho dư 5, chia cho dư hỏi số chia cho 30 thì dư bao nhiêu?Bài khi chia số tự nhiên cho 12 ta được số dư là 8. hãy biểu diễn số hỏi số có chia hết cho2;3;4;6?Bài khi chia...

Nội dung tài liệu

Trường THCS LÊ LỢI QUẬN HÀ ĐÔNGPhiếu số 17 lớp 6C3 GV Tô Diệu Ly 0943153789 (26/9/2016)Bài chứng minh rằng a) 49 105 399 7b) 84 48 120 không chia hết cho 8c) 5.15 M13 d) 10 57e) 10 10 10 10 89f) 64 10 32 11 16 13 19g) 100 5h) 21 20 11 10 và Bài tìm số tự nhiên sao cho a) nb) 2c) 2n 3d) 3n 2n e) 15 4n nf) 6n g) 13 5h) 15 2n 1i) 6n 4n 1j)2( 1) 1)x xé ù- -ë ûM )k)2( 2) 2)x xé ù+ +ë ûMl)2( 2) 42 15)x xé ù+ +ë ûMm) 10 2k 19n) 10 3k 19o) 2n 2p) 3n 11 2nq) 2r) n( )( 13) 3s)ab ba M11t)abc bca cab 37u) Nếu abc M37 thì cab M37v)ab ba M9w) Nếu ab cd 11 thì abcd 11 x) Nếu abc deg 13 thì degabc 13y) Nếu abc thì 2a 3b M7z) Tìm chữ số biết rằng 20 20 20a M7Bài khi chia số tự nhiên cho 24 được số dư là 10 hỏi số có chia hết cho2 cho không vì sao Bài chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên có chữ số giống nhau đều chia hết cho 37bài số chia cho dư 5, chia cho dư hỏi số chia cho 30 thì dư bao nhiêu?Bài khi chia số tự nhiên cho 12 ta được số dư là 8. hãy biểu diễn số hỏi số có chia hết cho2;3;4;6?Bài khi chia số tự nhiên cho 18 ta được số dư là 12 số có chia hết cho 2;3;6;9?Bài 10 khi chia số tự nhiên cho 15 ta được số dư là số có chia hết cho 3;5;15? Bài 3:a) Chứng tỏ rằng hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2b) Chứng tỏ rằng ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3c) Chứng tỏ rằng bốn số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho d) Chứng tỏ rằng năm số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 5Bài 4: a) Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho còn tổng của số tự nhiên liên tiếp thì không chia hết cho 4b) Chứng tỏ rằng tổng của số tự nhiên chẵn liên tiếp thì chia hết cho 10 còn tổng của số lẻ liên tiếp chia cho 10dư 5c) Cho số tự nhiên không chia hết cho khi chia cho được những số dư khác nhau Chứng minh rằng tổng của chúng chia hết cho 5d) Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào mà chia cho 15 dư còn chia cho thì dư 1e) Chứng minh rằng nếu tổng của hai số tự nhiên không chia hết cho thì tích của chúng chia hết cho 2f) Nếu tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tích của chúng có chia hết cho khôngg) Chứng tỏ rằng với hai số tự nhiên bất kỳ khi chia cho có cùng số dư thì hiệu của chúng chia hết cho và ngược lạih) Chứng tỏ rằng với số tự nhiên bất kỳ luôn có ít nhất hai số tự nhiên mà hiệu của chúng chia hết cho 5i) Chứng tỏ rằng tích của hai số chẵn liên tiếp luôn chia hếtcho 8j) Chứng tỏ rằng tổng của hai số chẵn liên tiếp không chia hết cho 4k) Chứng tỏ rằng tổng của số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 5l) số chia cho dư 3, chia cho dư 8. hỏi chia cho 36 dư bao nhiêu?m) một số chia cho 11 dư 5, chia cho 12 dư 6. hỏi số đó chiacho 132 thì dư bao nhiêu?Bài 11: tìm điều kiện của số đểa) 12 14 16 chia hết cho 2, không chia hết cho 2b) 12 chia hết cho 4, không chia hết cho 4c) 12 27 chia hết cho 3, không chia hết cho 3.d) 70 chia hết cho 5, không chia hết cho 5, chia hết cho 10, không chia hết cho 10.Bài 12 hãy cho ví dụ chứng tỏ rằnga) và nhưng không chia hết cho 6b) và nhưng không chia hết cho 9c) và nhưng không chia hết cho 4d) và M4 nhưng không chia hết cho 6e) và nhưng không chia hết cho 6f) và nhưng không chia hết cho 9g) và nhưng không chia hết cho 4h) và nhưng không chia hết cho 6i) và nhưng không chia hết cho 9j) và nhưng không chia hết cho 6Bài 13 chứng minh rằng không thể tìm được hai số tự nhiên và để 12a 36b) 1234Bài 14 có thể tim được hai số tự nhiên a,b để 120a 36b 122434 không?Bài 15 cho 10 15 tìm điều kiện của và để chia hết cho 5; không chia hếtcho 5Bài 16 cho 14 21 tìm điều kiện của và để chia hết cho 7; không chia hếtcho 7Bài 17 có thể tìm được hai số a, để 36a 6b 17 không?Bài 18 có thể tìm được hai số a, để 3a 6b 17 không?Bài 19 cho a,b thuộc .Chứng minh rằng 2a 4b 2Bài 20 cho chia hết cho với a,b thuộc Chứng minh rằng 3b M2 Bài 21: cho a,b thuộc .Chứng minh rằng 6a 9b M3Bài 22 cho chia hết cho với a,b thuộc Chứng minh rằng 3b M2 Bài 23: cho (2a +7b chia hết cho với a,b thuộc Chứng minh rằng (4a 2b M3 Bài 24: cho (11a +2b chia hết cho 12 với a,b thuộc Chứng minh rằng (a 34b M12Bài 25: cho (111a 23b chia hết cho 12 với a,b thuộc Chứng minh rằng (9a 13b M3Bài 26: cho hai số tự nhiên và Khi chia ,b cho cùng số thì cùng có số dư là Chứng minhrằng chia hết cho 7Bài 26: cho hai số tự nhiên và Khi chia cho cùng số 11 thì cùng có số dư là Chứng minhrằng chia hết cho 11Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến