loading
back to top

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 1)

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-05 13:09:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

415
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 1)

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 1)

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 1)
Tóm tắt nội dung
Bài tập về câu gián tiếp Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. went to see him yesterday”, she said. She said……………………………….........................................................................……… 2. don’t want to meet him again”, she said She said………………..……....................................................................……………………. 3. Can you swim?”, he asked me. He asked me……………………..................................................................…………………. 4. He explained, didn’t break the vase”. He expained…………………....................................................................……………………. 5. My mother said, am cooking now”. My mother said…………….......................................................…………………...………… 6. What time does John get up?”, he asked me. He wanted to know………….........................................................……………………………. 7. like this book”, he said He said………………….........................................................………………………………… 8....
Nội dung tài liệu
Bài tập về câu gián tiếp Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. went to see him yesterday”, she said. She said……………………………….........................................................................……… 2. don’t want to meet him again”, she said She said………………..……....................................................................……………………. 3. Can you swim?”, he asked me. He asked me……………………..................................................................…………………. 4. He explained, didn’t break the vase”. He expained…………………....................................................................……………………. 5. My mother said, am cooking now”. My mother said…………….......................................................…………………...………… 6. What time does John get up?”, he asked me. He wanted to know………….........................................................……………………………. 7. like this book”, he said He said………………….........................................................………………………………… 8. “How beautiful she is!”. He exclaimed................................................................……………………………………….. 9. “Have you ever seen that film?”, he asked me He asked me……………………………................................................................…………… 10. went to Do Son last week”, she said She said…………………………........................................................................……………... 11. “I never eat meat”, he explained He explained ……………….……........................................................……………………… 12. I’ll never gat married,” Tom says Tom says……………………........................................................……………………………. 13. “If were you, would kept silent”, he said He said…………………................................................................…………………………… 14. The children had better go to bed early”, said Tom Tom said…………….....................................................................…………………………….15. “You had better keep silent”, she said She advised me……........................................................……………………………………… 16. “I wish knew the answer”, he said He said…………….........................................................……………………………………… 17. Please don’t tell anybody what happpen” She asked me…………........................................................…………………………………... 18. She said, “I am taller than my husband” She said ……………….........................................................………………………………… 19. shouldn’t do like that if were you. Isn’t it very dangerous?, she said She said…................................................................................................................................... 20. Please give me some money. haven’t eat anything since morning”, he asked. He asked……………………............................................………………………………….. 21. Hurry up, Lan!”. He told Lan.................................................................………………………………………… 22 .“ feel like going to America soon”. The woman looked forward to ………………….................................……………………… 23. It’s really nice of you to help me”, Peter said to Jack. Peter thanked………….for ……………............................................……………………. 24. Don’t play games on computer all day”, Tom’s mother said to him. Tom’s mother warned ……..against ..................................................……………………….. 25. hear you passed your driving test.Congratulation!”, Peter said to me. Peter congratulated ………. on ………................................................…………………… 26. I’m sory. didn’t do my homework,” John said to his English teacher. John apologised …………...for …………..............................................………………… 27. always want to become an English teacher,” Mary said. Mary dreamed of …………………………................................................………………. 28. He said This house was built in 1980”. He said ....................................................................................................................................... 29. Will Tom be here tomorrow?”. She wondered .............................................................................................................................30. Please don’t smoke in my car” He asked his friend.....................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến