loading
back to top

Bài tập Vật lý lớp 10: Bài tập động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Chia sẻ: administrator | Ngày: 2017-01-22 00:07:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập vật lý lớp 10   

4547
Lượt xem
51
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập Vật lý lớp 10: Bài tập động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài tập Vật lý lớp 10: Bài tập động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bài tập Vật lý lớp 10: Bài tập động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBÀI TẬP ĐỘNG LƯỢNGDạng 1: Xác định động lượng của vật, hệ vậtBài tập Một vật trọng lượng 1N có động lượng 1kgm/s, lấy =10m/s khi đó vận tốc củavật bằng bao nhiêu?Bài tập Một vật có 1kg đang chuyển động với vận tốc 2m/s. Tính động lượngcủa vật? Bài tập Một vật có khối lượng 2kg, có động lượng 6kg.m/s, vật đang chuyển độngvới vận tốc bao nhiêu?Bài tập 4: Một máy bay có khối lượng 160000kg, bay với vận tốc 870km/h.Tìm động lượngcủa máy bay ?Bài tập Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực 102N.Động lượng chất điểm thời điểm 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu?Bài tập Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độbiến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy 10m/s 2.Bài tập Một quả bóng có khối lượng 300g va chạm vào tường và nảy trở lại vớicùng tốc độ. Vận tốc bóng trước va chạm là 5m/s. Tìm độ biến thiên động lượng?Bài tập Một vật nhỏ có khối lượng 0,5kg rơi tự do trong khoảng thời...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBÀI TẬP ĐỘNG LƯỢNGDạng 1: Xác định động lượng của vật, hệ vậtBài tập Một vật trọng lượng 1N có động lượng 1kgm/s, lấy =10m/s khi đó vận tốc củavật bằng bao nhiêu?Bài tập Một vật có 1kg đang chuyển động với vận tốc 2m/s. Tính động lượngcủa vật? Bài tập Một vật có khối lượng 2kg, có động lượng 6kg.m/s, vật đang chuyển độngvới vận tốc bao nhiêu?Bài tập 4: Một máy bay có khối lượng 160000kg, bay với vận tốc 870km/h.Tìm động lượngcủa máy bay ?Bài tập Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực 102N.Động lượng chất điểm thời điểm 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu?Bài tập Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độbiến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy 10m/s 2.Bài tập Một quả bóng có khối lượng 300g va chạm vào tường và nảy trở lại vớicùng tốc độ. Vận tốc bóng trước va chạm là 5m/s. Tìm độ biến thiên động lượng?Bài tập Một vật nhỏ có khối lượng 0,5kg rơi tự do trong khoảng thời gian 2s. Tínhđộ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.Bài tập Hai vật có khối lượng m1 kg, m2 kg chuyển động với các vận tốc v1 3m/s và v2 m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trườnghợp: a. v1 và v2 cùng hướng. b. v1 và v2 cùng phương, ngược chiều. c. v1 và v2 vuông góc nhau d. v1 và v2 hợp nhau một góc 120 Bài tập 10 Một vật có khối lượng 2kg, tại thời điểm bắt đầu khảo sát, vật có vận tốc 3m/s,sau 5s thì vận tốc của vật là 8m/s, biết hệ số ma sát là 0,5. Lấy 10ms 2.a. Tìm động lượng của vật tại hai thời điểm nói trên.b. Tìm độ lớn của lực tác dụng lên vật.c. Tìm quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.Bài tập 11 Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m1 2kg, v1 =3m/s và m2 1kg, v2 6m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp:a. Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau góc 60 0.b. Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau góc 120 0.Bài tập 12 Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m1 1kg, v1 =3m/s và m2 2kg, v2 2m/s. Tìm động lượng (hướng và độ lớn) của hệ trong các trườnghợp:Trang 1a. Hai vật chuyển động cùng phương cùng chiều.b. Hai vật chuyển động cùng phương ngược chiều.c. Hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc với nhau.Dạng Định luật bảo toàn động lượngBài tập Một hòn bi khối lượng m1 đang chuyển động với v1 3m/s và chạm vào hòn bim2 2m1 nằm yên. Vận tốc viên bi sau va chạm là bao nhiêu nếu va chạm là va chạmmềm?Bài tập 14 Một vật khối lượng m1 đang chuyển động với v1 5m/s đến va chạm với m2= 1kg, v2 1m/s. Sau va chạm vật dính vào nhau và chuyển động với 2,5m/s. Tìmkhối lượng m1 .Bài tập 15 Một khẩu súng 4kg bắn ra viên đạn 20g. Vận tốc của đạn ra khỏi nòngsúng là 600m/s. Súng giật lùi với vận tốc có độ lớn là bao nhiêu?Bài tập 16 Một khẩu pháo có m1 130kg được đặt trên toa xe nằm trên đường ray m2 =20kg khi chưa nạp đạn. Viên bi được bắn ra theo phương nằm ngang dọc theo đường ray cóm3 1kg. Vận tốc của đạn khi ra khỏi nòng súng v0 400m/s so với súng. Hãy xác định vậntốc của toa xe sau khi bắn trong các trường hợp .a. Toa xe ban đầu nằm yên.b. Toa xe CĐ với 18km/h theo chiều bắn đạnc. Toa xe CĐ với v1 18km/h theo chiều ngược với đạn.Bài tập 17 Hai vật có khối lượng m1 kg, m2 kg chuyển động với các vận tốc v1 3m/s và v2 m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trườnghợp v1 và v2 cùng hướng. v1 và v2 cùng phương, ngược chiều. v1 và v2 vuông góc nhau Bài tập 18 Một người có m1 50kg nhảy từ chiếc xe có m2 80kg đang chạy theophương ngang với 3m/s, vận tốc nhảy của người đó đối với xe là v0 4m/s. Tính củaxe sau khi người ấy nhảy trong trường hợp.a. Nhảy cùng chiều với xe.b. Nhảy ngược chiều với xe.Bài tập 19 Một tên lửa khối lượng tổng cộng m0 70 tấn đang bay với v0 200m/s đối vớitrái đất thì tức thời phụt ra lượng khí m2 tấn, v2 450m/s đối với tên lửa. Tính vận tốctên lửa sau khi phút khí ra.Bài tập 20 Một viên bi có khối lượng m1 500 đang chuyển động với vận tốc 12m/s đếnva chạm với viên bi có khối lượng m2 3,5 kg đang chuyển động với vận tốc m/s. Sau vachạm viên bi dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc là bao nhiêu?Bài tập 21 Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc500m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phươngngang với vận tốc 5002 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc baonhiêu?Bài tập 22 Một prôtôn có khối lượng mp 1,67.10 -27 kg chuyển động với vận tốc vp 10 7m/s tới va chạm vào hạt nhân hêli (thường gọi là hạt đang nằm yên. Sau va chạm prôtôngiật lùi với vận tốc vp 6.10 m/s còn hạt bay về phía trước với vận tốc v 4.10 m/s.Tìm khối lượng của hạt ?Bài tập 23 Một viên đạn có khối lượng 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v= 2003 m/s thì nổ thành mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 2kg bay thẳng đứngxuống với vận tốc v1 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo hướng nào so với phương ngang?Bài tập 24 Cho một hệ như hình vẽ: Vật 300g, vật m= 200g, 3,75cm, bỏ qua sức cản không khí, lấy =10m/s 2. Thả vật không vận tốc ban đầu từ độ cao so vớivật để vật va chạm với M, coi va chạm là va chạmmềm. Tính vận tốc của vật ngay trước và sau va chạm? hmMTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến