loading
back to top

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-12 13:29:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7   

215
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBài tập tự luận Tiếng Anh lớp Unit 5: Work And Play Số 2Bài tập Điền từ thích hợp vào chỗ trốngUncle Tuan What do you learn (1) school, Minh?Minh At school, learn many different subjects such (2) Math, Literature, History, ComputerScience, English and others Uncle Tuan Which of them (3) your favorite subjects?Minh My favorite subjects (4) English and Literature Uncle Tuan (5) do you like them?Minh Because they (6) interesting and important Uncle Tuan What do you do (7) your free time?Minh In my free time, often (8) sports and video games Uncle Tuan Don’t you go (9) the zoo or the cinema?Minh Oh, rarely go to the zoo but (10) sometimes go to the cinema Uncle Tuan How (11) do you go to the cinema?Minh About once (12) month Uncle Tuan What (13)… you going to do now?Minh am going to do (14) homework Uncle Tuan OK Bye (15), Minh Good (16) uncle Bài tập Sắp xếp lại những câu sau1 lot we school, learn of things ./ at about different2 essays ./ and Literature, learn books write in...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBài tập tự luận Tiếng Anh lớp Unit 5: Work And Play Số 2Bài tập Điền từ thích hợp vào chỗ trốngUncle Tuan What do you learn (1) school, Minh?Minh At school, learn many different subjects such (2) Math, Literature, History, ComputerScience, English and others Uncle Tuan Which of them (3) your favorite subjects?Minh My favorite subjects (4) English and Literature Uncle Tuan (5) do you like them?Minh Because they (6) interesting and important Uncle Tuan What do you do (7) your free time?Minh In my free time, often (8) sports and video games Uncle Tuan Don’t you go (9) the zoo or the cinema?Minh Oh, rarely go to the zoo but (10) sometimes go to the cinema Uncle Tuan How (11) do you go to the cinema?Minh About once (12) month Uncle Tuan What (13)… you going to do now?Minh am going to do (14) homework Uncle Tuan OK Bye (15), Minh Good (16) uncle Bài tập Sắp xếp lại những câu sau1 lot we school, learn of things ./ at about different2 essays ./ and Literature, learn books write in about Art ./ Sports such studies also many things as Music, and Hoa other Mai? like subjects you most, which do 1Doc24.vn5 in to do learn play sports? what you Quang Trung Ba at school is class in 7A ./ learns and7 six goes Mai school days week ./ to Physics some we do experiments our class ./ can in Bài tập Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau Lan likes Math and Literature (Who)2 Hoa goes to school six days week How often)3 We do experiments in the Physics class (What)4 Minh is good at English because he likes it and spends lot of time on it (Why)5 Nam often learns to play the guitar in an art club (Where)6 No, Phuong isn’t bad at Math at all sometimes play video games in my free time (When)Bài 4: Dùng từ gợi viết thành câu hoàn chỉnh1 Chi student Tran Phu and is grade Her favorite subject computer3 know how repair house appliances4 her free time Huong learns play violin5 In History, we past eevents Viet Nam world Boys playing marbles girls skipping7 Minh like football8 We play badminton recess2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến