loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-10-04 10:10:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12   

3378
Lượt xem
169
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬTCâu 1: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạođức ?A. Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức B. Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức nếu trộm cắp tài sản có giá trị nhỏC. Không phải chịu trách nhiệm nào cảD. Trách nhiệm pháp lýCâu 2: Người chưa thành niên theo qui định pháp luật Việt Nam là người chưa đủ :A. 18 tuổi B. 16 tuổi C. 15 tuổi D. 17 tuổiCâu 3: Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hànhchính về mọi vi phạm do mình gây ra ?A. 18 tuổi trở lên B. 17 tuổi trở lênC. 15 tuổi trở lên D. 16 tuổi trở lên Câu 4: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân áp dụng pháp luật ?A. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏB. Công dân gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nướcC. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm D. Anh chị đến UBND phường đăng ký kết hônCâu 5: Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬTCâu 1: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạođức ?A. Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức B. Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức nếu trộm cắp tài sản có giá trị nhỏC. Không phải chịu trách nhiệm nào cảD. Trách nhiệm pháp lýCâu 2: Người chưa thành niên theo qui định pháp luật Việt Nam là người chưa đủ :A. 18 tuổi B. 16 tuổi C. 15 tuổi D. 17 tuổiCâu 3: Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hànhchính về mọi vi phạm do mình gây ra ?A. 18 tuổi trở lên B. 17 tuổi trở lênC. 15 tuổi trở lên D. 16 tuổi trở lên Câu 4: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân áp dụng pháp luật ?A. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏB. Công dân gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nướcC. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm D. Anh chị đến UBND phường đăng ký kết hônCâu 5: Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý ?A. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của P.luật có thể nhận thức và điềukhiển hành vi của mìnhB. Là người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhậnthứcC. Là người tự quyết định cách xử sự của mình và độc lập chịu trách nhiệm về hành viđã thực hiệnD. Là người đạt một độ tuổi nhất định theo qui định của P. luậtDoc24.vnCâu 6: Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính :A. Tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉB. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây raC. Tịch thu tang vật phương tiệnD. Phạt tiền cảnh cáoCâu 7: Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hìnhsự về mọi tội phạm ?A. 20 tuổi trở lên B. 16 tuổi trở lên C. 18 tuổi trở lên D. 14 tuổi trở lênCâu 8: Nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người vi phạm PL nhằm :A. Buộc các chủ thể vi phạm PL chấm dứt hành vi trái PLB. Giáo dục răn đe những người khácC. Buộc họ phải chịu những thiệt hại hạn chế nhất địnhD. Cả đều đúngCâu 9: Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản nào ?A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiệnB. Là hành vi không hợp phap hành vi trái pháp luậtC. Người vi phạm pháp luật phải có lỗiD. Có cả dấu hiệu trênCâu 10: Quyền lao động của công dân chỉ bắt đầu được thực hiện khi nào ?A. Phải có người có nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn)B. Công dân phải tìm được vịêc làmC. Người lao động và người sử dụng lao động xác lập một quan hệ PL lao động cụ thểD. Cả đều đúngCâu 11: Chủ thể pháp luật là :A. Mọi cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý khi tham gia vàocác quan hệ pháp luậtB. Mọi công dânC. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ pháp luậtDoc24.vnD. Cả phương án trênCâu 12: Quá trình thực hiện pháp luật chỉ đạt hiệu quả khi các chủ thể tham gia quanhệ PL thực hiện:A. Đúng đắn các quyền Câua mình theo HP và pháp luậtB. Đúng đắn các quyền và nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luật C. Đầy đủ nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luậtD. Đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo HP và pháp luậtCâu 13: Xác định câu phát biểu sai Trong một quan hệ pháp luậtA. Không có chủ thể nào chỉ có quyền mà không có nghĩa vụB. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể không tách rời nhauC. Không có chủ thể nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyềnD. Quyền của cá nhân tổ chức này không liên quan đến nghĩa vụ của cá nhân tổ chứckhác Câu 14: Ông đi vào đường ngược chiều, chưa gây tai nạn cho ai nhưng CSGT đã xửphạt với việc xử phạt đó nhằm mục đích gì ?A. Ngăn chặn không để gây tai nạn cho chính ông BB. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật (đi ngược chiều)C. Ngăn chặn không để gây tai nạn cho người khácD. Cả đều đúngCâu 15: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật ?A. Người kinh doanh trốn thế phải nộp phạtB. Anh chị đến UBND phường đăng ký kết hôn C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo qui địnhcủa PLD. Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luậtCâu 16: Quan hệ xã hội nào dưới đây không phải là quan hệ pháp luậtA. Anh chị làm thủ tục đăng ký kết hônB. Quan hệ về tình yêu nam nữC. Chị ra chợ mua rauD. Quan hệ lao độngDoc24.vnCâu 17: Ông xây nhà lấn vào lối đi chung của các hộ khác Ông sẽ chịu hình thứcxử lý nào của Ủy ban nhân dân phường ?A. Cảnh cáo phạt tiền B. Phạt tùC. Cảnh cáo buộc tháo dỡ phần xây dựng trái phép D. Thuyết phục, giáo dụcCâu 18: Vi phạm hình sự mức độ tội phạm nghiêm trọng khung hình cao nhất là :A. năm B. năm C. năm D. nămCâu 19: Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thể hiện công dân thực hiện PL vớisự tham gia can thiệp của nhà nướcA. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏB. Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanhC. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuếD. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt Câu 20 Thực hiện pháp luật là :A. Không làm những gì pháp luật cấm B. Làm những gì pháp luật qui định phải làmC. Làm những gì pháp luật không cấm D. Cả phương án trênCâu 21: Thực hiện pháp luật là :A. Đưa pháp luật vào đời sống của từng công dânB. Làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sốngC. Làm cho các qui định của pháp luật trở thành các hành vi hợp pháp của công dân, tổchức D. Áp dụng pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm pháp luậtCâu 22: Trong các hành vi sau đây hành vi nào vi phạm pháp luật về mặt hành chính ?A. Lợi dụng chức vụ chiếm đọat số tiền lớn của nhà nướcB. Đánh người gây thương tích dưới 11%Doc24.vnC. Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn chết ngườiD. Tháo trộm các ốc vít trên đường ray xe lửaCâu 23: Cá nhân tổ chức thực hiện PL với sự tham gia can thiệp của nhà nước trongtrường hợp nào ?A. Cá nhân tổ chức có sự tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quiđịnh của PLB. Cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật và phải thực hiện trách nhiệm pháp luậtC. Các quyền nghĩa vụ của công dân không tự phát sinh hay chấm dưt nếu không cóvăn bản PLD. Cả câu đều đúngCâu 24 Trong các giai đoạn của quá trình thực hiện pháp luật giai đoạn nào khôngphải là giai đoạn bắt buộc :A. Không có giai đoạn là giai đoạn không bắt buộcB. Giai đoạn xác lập một quan hệ pháp luậtC. Giai đoạn xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể D. Giai đoạn các chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mìnhCâu 25: Trong các giai đoạn của quá trình thực hiện pháp luật giai đoạn nào quantrọng và chủ yếu :A. Giai đoạn các chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình B. Giai đoạn xác lập quan hệ PL là quan trọng giai đọan thực hiện quyền và nghĩa vụlà chủ yếuC. Giai đoạn xác lập một quan hệ pháp luậtD. Giai đoạn xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể Câu 26: Tìm câu phát biểu sai :A. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì hàng gì B. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luậtC. Công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanhD. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người không ai có quyền can thiệpCâu 27: và đua xe, lạng lách đánh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em Avà phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?A. Cảnh cáo phạt tiền giam xeDoc24.vnB. Cảnh cáo phạt tiềnC. Cảnh cáo giam xe D. Phạt tiền giam xeCâu 28: đánh gây thương tích 15% Theo em phải chịu hình phạt nào ?A. Răn đe giáo dục B. Phạt tùC. Cảnh cáo và bồi thường tiền thuốc men cho D. Tạm giữ để giáo dụcCâu 29: Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được qui định trong :A. Luật hành chính B. Luật hôn nhân gia đìnhC. Luật dân sự D. Hiến phápCâu 30: Các hình thức thực hiện pháp luật có những điểm nào giống nhau ?A. Công dân thực hiện đúng đắn các quyền theo quy định PluậtB. Công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định PluậtC. Công dân không làm những điều pháp luật cấmD. C. dân thực hiện đúng đắn các quyền và nghĩa vụ theo quy định Pluật Câu 31: Tên rủ C, D, H, đi cắt trộm cáp điện khi bị phát hiện theo em C.A sẽ xửlý như thế nào ?A. Phạt tù mình vì là kẻ chủ mưu B. Cảnh cáo phạt tiền thu hồi dây cápC. Phạt tù cả tên trong đó tội nặng hơn D. Phạt tiền giáo dục răn đeCâu 32: Xác định câu phát biểu sai Khi phát sinh tranh chấp về quyền và nghĩa vụgiữa các chủ thể thì :A. Các chủ thể không có quyền tự giải quyết tranh chấp B. Các chủ thể có thể nhờ người hòa giảiC. Các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về cách giải quyết tranh chấpD. Các chủ thể có quyền yêu cầu nhà nước giải quyếtDoc24.vnCâu 33: (17t) rủ (16t) đi cướp giựt dây chuyền Khi bị bắt và sẽ chịu hìnhthức xử phạt nào ?A. Phạt tù cả trong đó mức án nặng hơn HB. Cảnh cáo giáo dục vì chưa đến tuổi thành niênC. Phạt tù cả với mức án như nhauD. Cảnh cáo phạt tiền bồi thường thiệt hạiCâu 34: Ông tổ chức buôn ma túy. Hỏi ông phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ?A. Trách nhiệm hành chính B. Trách nhiệm hình sựC. Trách nhiệm dân sự D. Trách nhiệm kỷ luậtCâu 35: Hãy xác định câu sai trong các nguyên tắc xử phạt hành chính về giao thôngđường bộA. Mọi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ phải được phát hiện kịp thời vàphải đình chỉ ngayB. Một vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt nhiều lần C. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạmđều bị xử phạtD. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hànhvi vi phạmCâu 36: Trong các hành vi sau đây hành vi nào phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự ?A. Vượt đèn đỏ gây tai nạn B. Đi ngược chiềuC. Tụ tập và gây gối trật tự công cộng D. Cắt trộm cáp điện Câu 37: Trong các hành vi sau đây hành vi nào phải chịu trách nhiệm kỉ luật ?A. Cướp giật dây chuyền túi xách người đi đườngB. Chặt cành tỉa cây mà không đặt biển báo C. Vay tiền dây dưa không trảD. Xây nhà trái phépCâu 38: Trong các nghĩa vụ sau đây nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ pháp lý ?Doc24.vnA. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ giàB. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuếC. Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sựD. Đoàn viên thanh niên phải chấp hành điều lệ của Đoàn Câu 39: Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động thôi việc trái pháp luật thìngười lao động có quyềnA. Kiện ra tòaB. Yêu cầu người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại trong thời gian bị buộcthôi việcC. Yêu cầu người sử dụng lao động phải tiếp nhận người lao động trở lại làm việc bìnhthườngD. Cả đều đúngCâu 40: Anh lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị đi xe đạp không quan sát vàbất ngờ băng ngang qua đường làm anh bị thương (giám định là 10%). Theo emtrường hợp này xử phạt như thế nào ?A. Cảnh cáo phạt tiền chị BB. Cảnh cáo và buộc chị phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh C. Không xử lý chị vì chị là người đi xe đạpD. Phạt tù chị BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến