loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9: Tách các hợp chất vô cơ

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-27 17:59:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 9   

192
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9: Tách các hợp chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9: Tách các hợp chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9: Tách các hợp chất vô cơ
Tóm tắt nội dung

BÀI TẬP TRÁCH NGHIỆM TÁCH CÁC HỢP CHẤT VÔCƠCâu 1Để tách một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3, CaCO3, MgSO4, có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau ?A Dùng nước, NaOH dư, dd H2SO4B Dung dịch HCl NaOH dư, dd H2SO4C Dung dịch NaOH dư, dd H2SO4D HNO3 NaOH dư, dd H2SO4Câu 2Để tách một hỗn hợp gồm Na, C, Fe, có thể dùng phương pháp :A Dung dịch HCl để hoà tan Na, C, Fe sau đó điện phân dung dịch thu được Fe, Na.B Nước, sau đó dùng dung dịch HCl. Điện phân dung dịch FeCl2, điện phân NaOH nóng chảy.C H2SO4 để hoà tan Na, Fe, điện phân dung dịch để có Na, Fe.D Dung nam châm để tách Fe, oxi hoá bằng O2, cho ra CO2, Na cho ra Na2O, sau đó khử CO2 và Na2O thành và Na bằng H2.Câu Câu Dùng tổ hợp trong hoá chất sau: dd HCl, dd NaOH, nước Cl2, dd NH4OH kết hợp với sự điện phân để tách kim loại Cu, Fe, Al ra khỏi hỗn hợp kim loại.A Dung dịch NaOH dung dịch HCl.B Dung dịch HCl, nước Cl2.C Dung dịch NaOH, dung dịch NaOH, dung dịch NH4OH.D Dung dịch NaOH, nước Cl2.Câu ;Để tách Al2O3 nhanh ra khỏi...

Nội dung tài liệu

BÀI TẬP TRÁCH NGHIỆM TÁCH CÁC HỢP CHẤT VÔCƠCâu 1Để tách một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3, CaCO3, MgSO4, có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau ?A Dùng nước, NaOH dư, dd H2SO4B Dung dịch HCl NaOH dư, dd H2SO4C Dung dịch NaOH dư, dd H2SO4D HNO3 NaOH dư, dd H2SO4Câu 2Để tách một hỗn hợp gồm Na, C, Fe, có thể dùng phương pháp :A Dung dịch HCl để hoà tan Na, C, Fe sau đó điện phân dung dịch thu được Fe, Na.B Nước, sau đó dùng dung dịch HCl. Điện phân dung dịch FeCl2, điện phân NaOH nóng chảy.C H2SO4 để hoà tan Na, Fe, điện phân dung dịch để có Na, Fe.D Dung nam châm để tách Fe, oxi hoá bằng O2, cho ra CO2, Na cho ra Na2O, sau đó khử CO2 và Na2O thành và Na bằng H2.Câu Câu Dùng tổ hợp trong hoá chất sau: dd HCl, dd NaOH, nước Cl2, dd NH4OH kết hợp với sự điện phân để tách kim loại Cu, Fe, Al ra khỏi hỗn hợp kim loại.A Dung dịch NaOH dung dịch HCl.B Dung dịch HCl, nước Cl2.C Dung dịch NaOH, dung dịch NaOH, dung dịch NH4OH.D Dung dịch NaOH, nước Cl2.Câu ;Để tách Al2O3 nhanh ra khỏi hỗn hợp với CuO mà không làm thay đổi khối lượng của nó, có thể dùng dung dịch nào sau đây ?A Dung dịch amoniac.B Dung dịch natri hiđroxit .C Dung dịch axit clohiđric.D Dung dịch axit sunfuric loãng.Câu Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây ?A Cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong.B Cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng.C Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc.D Nén và làm lạnh hỗn hợp, NH3 hoá lỏng.Câu Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để tách các oxit ra khỏi hỗn hợp Al2O3, Fe2O3, CuO.A Dùng dung dịch NaOH dư, lọc, khí CO2, nhiệt phân, dùng dung dịch HCl dư, điện phân dung dịch, đốt, dùng NaOH, nhiệt độ.B Dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH dư, lọc, khí CO2, nhiệt phân, dùng dung dịch HCl, lọc, điện phân dung dịch, dùng dung dịch NaOH, nhiệt phân.C Khí H2, đốt nóng, dung dịch HCl, lọc, đốt, dùng dung dịch NaOH dư, lọc, khí CO2, nhiệt phân.D A, B, đều đúng.Câu 7Khí nitơ bị lẫn một ít tạp chất là oxi (khí X). Ta có thể dùng cách nào trong các cách sau để loại bỏ oxi:A Cho khí đi qua bột Cu dư, nung nóng.B Cho khí qua dung dịch KI trong môi trường axit.C Cho Fe đốt nóng cháy trong khí hoặc cho khí qua photpho.D A, đúng.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến