loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm 21 cặp từ tiếng Anh hay nhầm lẫn

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-05 13:11:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

97
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm 21 cặp từ tiếng Anh hay nhầm lẫn

Bài tập trắc nghiệm 21 cặp từ tiếng Anh hay nhầm lẫn

Bài tập trắc nghiệm 21 cặp từ tiếng Anh hay nhầm lẫn
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 21 CẶP TỪ TIẾNG ANH HAY NHẦM LẪNCan you tell apart these confusing words?Câu 1/21:She _____ that Jack would never eat broccoli again.A. accepted B. exceptedCâu 2/21:I wouldn’t be _____ to having another slice of pie.A. adverse B. averseCâu 3/21:Do you have any _____ for first-time spelunker?A. advise B. adviceCâu 4/21:Will being around puppy _____ your allergies?A. effect B. affectCâu 5/21:It’s so great to have the whole gang here _____!A. altogether B. all togetherCâu 6/21:I just ____ Joey of the fact that his iguana is no longer welcome here.A. apprised B. appraisedCâu 7/21:Those bathroom tiles are awfully cold on my ____ feet!A. bare B. bearCâu 8/21:That’s lovely ____ you’re wearing.A. brooch B. broachCâu 9/21:No one likes waiting in the ____ for the bus.A. cue B. queueCâu 10/21:Can you stick around and help ____ the situation?A. defuse B. diffuseDoc24.vnCâu 11/21:If you could be ____ and not mention it, that would be great.A. discreet B. discreteCâu...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 21 CẶP TỪ TIẾNG ANH HAY NHẦM LẪNCan you tell apart these confusing words?Câu 1/21:She _____ that Jack would never eat broccoli again.A. accepted B. exceptedCâu 2/21:I wouldn’t be _____ to having another slice of pie.A. adverse B. averseCâu 3/21:Do you have any _____ for first-time spelunker?A. advise B. adviceCâu 4/21:Will being around puppy _____ your allergies?A. effect B. affectCâu 5/21:It’s so great to have the whole gang here _____!A. altogether B. all togetherCâu 6/21:I just ____ Joey of the fact that his iguana is no longer welcome here.A. apprised B. appraisedCâu 7/21:Those bathroom tiles are awfully cold on my ____ feet!A. bare B. bearCâu 8/21:That’s lovely ____ you’re wearing.A. brooch B. broachCâu 9/21:No one likes waiting in the ____ for the bus.A. cue B. queueCâu 10/21:Can you stick around and help ____ the situation?A. defuse B. diffuseDoc24.vnCâu 11/21:If you could be ____ and not mention it, that would be great.A. discreet B. discreteCâu 12/21:What sort of response did your accusation ____?A. elicit B. illicitCâu 13/21:Can you ____ that this not happen again?A. insure B. ensureCâu 14/21:The venture ____ almost immediately, running out of money within few months.A. foundered B. flounderedCâu 15/21:He considered ____ the rules by wearing his expletive-laced t-shirt.A. flaunting B. floutingCâu 16/21:You’ve got real ____ of chocolate bars there.A. hoard B. hordeCâu 17/21:Can you really not ____ this bicycle any faster?A. pedal B. peddleCâu 18/21:Nervous sweat ____ from his temples.A. pored B. pouredCâu 19/21:The doctor ____ me something to help with the migraines.A. prescribed B. proscribedCâu 20/21:This is the ____ where they are planning to build the new library.A. site B. sightCâu 21/21:The apartment is on the fifth ____.A. storey B. storyDoc24.vnĐÁP ÁN1. A2. B3. 4. B5. B6. 7. A8. A9. 10. A11. A12. 13. B14. A15. 16. A17. A18. 19. A20. A21. ATrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến