loading
back to top

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-03 14:33:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 11   

1025
Lượt xem
38
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnCHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNHI/. Bài tập trắc nghiệm:Câu Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến DAT uuur biến:A/. thành C. B/. thành A. C/. thành B. D/. thành D.Câu Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến AB ADT+uuur uuur biến điểm thành điểm:A/. A’ đối xứng với qua C. B/. A’ đối xứng với qua C.C/. là giao điểm của AC và BD. D/. C.Câu Cho đường tròn (C) có tâm và đường kính AB. Gọi là tiếp tuyến của (C) tại điểmA. Phép tịnh tiến ABT uuur biến thành: A/. Đường kính của (C) song song với B/. Tiếp tuyến của (C) tại điểm B.C/. Tiếp tuyến của (C) song song với AB. D/. Cả đường trên đều không phải.Câu Cho ()1; 5v-ur và điểm ()' 4; 2M Biết M’ là ảnh của qua phép tịnh tiến vT ur. Tìm M.A/.()5; 3M- B/. ()3; 5M- C/. ()3; 7M D/. ()4;10M- .Câu Cho ()3; 3vur và đường tròn ()2 2: 0C y+ Ảnh của () Cqua vTur là()'C:A/. ()()2 24 4x y- B/. ()()2 24 9x y- .C/. ()()2 24 9x y+ D/. 28 0x y+ .Câu Cho ()4; 2v-ur và đường thẳng ' 0x yD Hỏi 'D là ảnh của đường thẳng nào qua vTur :A/. 13...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnCHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNHI/. Bài tập trắc nghiệm:Câu Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến DAT uuur biến:A/. thành C. B/. thành A. C/. thành B. D/. thành D.Câu Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến AB ADT+uuur uuur biến điểm thành điểm:A/. A’ đối xứng với qua C. B/. A’ đối xứng với qua C.C/. là giao điểm của AC và BD. D/. C.Câu Cho đường tròn (C) có tâm và đường kính AB. Gọi là tiếp tuyến của (C) tại điểmA. Phép tịnh tiến ABT uuur biến thành: A/. Đường kính của (C) song song với B/. Tiếp tuyến của (C) tại điểm B.C/. Tiếp tuyến của (C) song song với AB. D/. Cả đường trên đều không phải.Câu Cho ()1; 5v-ur và điểm ()' 4; 2M Biết M’ là ảnh của qua phép tịnh tiến vT ur. Tìm M.A/.()5; 3M- B/. ()3; 5M- C/. ()3; 7M D/. ()4;10M- .Câu Cho ()3; 3vur và đường tròn ()2 2: 0C y+ Ảnh của () Cqua vTur là()'C:A/. ()()2 24 4x y- B/. ()()2 24 9x y- .C/. ()()2 24 9x y+ D/. 28 0x y+ .Câu Cho ()4; 2v-ur và đường thẳng ' 0x yD Hỏi 'D là ảnh của đường thẳng nào qua vTur :A/. 13 0x yD B/. 0x yD .C/. 15 0x yD D/. 15 0x yD .Câu Khẳng định nào sai:A/. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.B/. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.C/. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.Câu Khẳng định nào sai:A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.C/. Nếu M’ là ảnh của qua phép quay (),OQa thì ()';OM OMa= .D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.Câu Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm ()6;1M- qua phép quay (),90oOQ là:Doc24.vnA/.()' 1; 6M- B/. ()' 1; 6M C/. ()' 6; 1M- D/. ()' 6;1M .Câu 10 Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay (),90oOQ ()' 3; 2M- là ảnh của điểm :A/.()3; 2M B/. ()2; 3M C/. ()3; 2M- D/. ()2; 3M- .Câu 11 Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm ()3; 4M qua phép quay (), 45oOQ là:A/.7 2' ;2 2Mæ öç ÷ç ÷è B/. 2' ;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è .C/. 2' ;2 2Mæ ö- -ç ÷ç ÷è D/. 2' ;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è .Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay (), 135oOQ- ()' 3; 2M là ảnh của điểm :A/.5 2;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è B/. 2;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è .C/. 2;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è D/. 2;2 2Mæ ö-ç ÷ç ÷è .II/. Bài tập tự luận:1/ Trong mặt phẳng Oxy, cho ()3; 4vur và đường thẳng 0x yD Viết phương trìnhđường thẳng 'D là ảnh của qua phép tịnh tiến vT ur.2/. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng 0x yD Viết phương trình đường thẳng'Dlà ảnh của qua phép quay (), 90oOQ- .3/ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ()2 2: 0C y+ Viết phương trìnhđường tròn ()'C là ảnh của ()C qua phép quay (),120oOQ .4/. Trong mặt phẳng Oxy, cho ()3; 2v-ur và đường tròn ()2 2: 0C y+ Viếtphương trình đường tròn ()'C là ảnh của ()C qua phép tịnh tiến vTur .5/ Trong mặt phẳng Oxy, cho ()5; 4v-ur và điểm ()3; 2M Gọi 'M là ảnh của qua phéptịnh tiến vTur ''M là ảnh của 'M qua phép quay (), 90oOQ- Tìm tọa độ ''M .Doc24.vn6/. Trong mặt phẳng Oxy, cho ()1; 3v-ur và điểm ()4; 7M Gọi 'M là ảnh của qua phépquay (),90oOQ ''M là ảnh của 'M qua phép tịnh tiến vTur Tìm tọa độ ''M .7/ Trong mặt phẳng Oxy, cho ()4;1vur và đường thẳng 0x yD Gọi 'D là ảnh của Dqua phép quay (),90oOQ ''D là ảnh của 'D qua phép tịnh tiến vTur Viết phương trình ''D .8/. Trong mặt phẳng Oxy, cho ()2; 5vur và đường tròn ()()()2 2: 25C y- Gọi ()'Clà ảnh của ()C qua phép tịnh tiến vTur () ''C là ảnh của ()'C qua phép quay (),90oOQ Viếtphương trình () ''C.9/ Cho đường tròn (),C trên () lấy hai điểm cố định và C, một điểm thay đổi trên()C. Họi là trực tâm ABCD B’ là điểm đối xứng với qua tâm I.a/. CMR 'AH C=uuuur uuuuur b/. Tìm tập hợp điểm khi thay đổi.10/. Cho đường tròn (),C và điểm nằm ngoài đường tròn ()C Điểm thay đổi trênđường tròn ()C Dựng ABCD đều. Tìm tập hợp điểm khi thay đổi.ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM1 10 11 12C CTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến