loading
back to top

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-29 21:50:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 5   

245
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1
Tóm tắt nội dung

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP UNIT 1I. Tìm từ khác1. October Brother November December2. to go today to like to sleep3. Fifth tenth sixth seventeen4. China Singapore Indonesian Laos5. played cooked rained sing II. Hoàn thành đoạn hội thoại 1. Teacher: Hi! My ……….. is Linda. What’s …………name?Student: Hello! My name’s My Kham. …………. to meet you. Teacher:: Nice to ………… you, too. Where are you………….?Student: …………….…….from Laos. And ……….?Teacher: …………….from ……………. Where in…………are you from?Student: ……….from Vientiane………………in America are……………?Teacher: Washington DC2. Teacher:: How ……….are you? Student: I’m ten…………...Teacher:: What animals ……….you like?Student: ……….birds.Teacher:: Why do you …………?Student: Because they ………….. III. Đọc lá thư sau và trả lời các câu hỏiDear Linda.My name’s Mina. I’m from Cambodia but live in Dien Bien, Vietnam. am Cambodian.I’m eleven years old. study at Be Van Dan Primary School. My favourite subject isEnglish. do not like Vietnamese because it is difficult....

Nội dung tài liệu

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP UNIT 1I. Tìm từ khác1. October Brother November December2. to go today to like to sleep3. Fifth tenth sixth seventeen4. China Singapore Indonesian Laos5. played cooked rained sing II. Hoàn thành đoạn hội thoại 1. Teacher: Hi! My ……….. is Linda. What’s …………name?Student: Hello! My name’s My Kham. …………. to meet you. Teacher:: Nice to ………… you, too. Where are you………….?Student: …………….…….from Laos. And ……….?Teacher: …………….from ……………. Where in…………are you from?Student: ……….from Vientiane………………in America are……………?Teacher: Washington DC2. Teacher:: How ……….are you? Student: I’m ten…………...Teacher:: What animals ……….you like?Student: ……….birds.Teacher:: Why do you …………?Student: Because they ………….. III. Đọc lá thư sau và trả lời các câu hỏiDear Linda.My name’s Mina. I’m from Cambodia but live in Dien Bien, Vietnam. am Cambodian.I’m eleven years old. study at Be Van Dan Primary School. My favourite subject isEnglish. do not like Vietnamese because it is difficult. Love,Mina1. What’s her name? ………………………………………2. How old is she? ................................................................3. Where is she from? ................................................................4. What is her school’s name? ................................................................5. What’s her favourite subject? ................................................................6. Where does she live now? ………………………………………7. Does she like Vietnamese? ……………………………IV. Chọn đáp án để hoàn thành các câu sau 1. I’m from Malaysia. I’m ……………….. .A. Indonesian B. Malaysian C. Vietnamese D. Chinese2. She’s from ……………… .She’s Thai.A. Japan B. Thailand C. England D. Japanese3. Mr. Winsor is from …………………… He’s English.A. Singapore B. England C. Australia D. China4. They’re from Australia. They are …………………… .A. French B. American C. Cambodian D. Australian5. We are from China. We are …………………. A. Chinese B. Japanese C. Vietnamese D. EnglishV. Xếp các câu sau thành các câu hoàn chỉnh1. date/is/today/What/the/? ……………………………………………2. September/in/It’s/16 th.. ……………………………………………3. page 20 /Let’s/at/ look. ……………………………………………4. am/I/ teacher/a/Le Loi /School/at/Primary.…………………………………………………………………….5. to/Happy/you/birthday. gift /you/for/This/is.……………………………………………VI. Dịch sang tiếng Anh.1. Cố ấy đến từ nước Mỹ. Cô ấy là người Mỹ.……………………………………………………………………….2. Hôm nay là ngày bao nhiêu?............................................................3. Kia là ai? Đó là chú của tôi.……………………………………………………………………….4. Họ đến từ đâu? Họ đến từ Pháp……………………………………………………………………….5. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy 21 tuổi.……………………………………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến