loading
back to top

Bài tập thu phát sóng điện từ

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-11-15 13:53:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập vật lý lớp 12    Bài tập thu phát sóng điện từ   

302
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập thu phát sóng điện từ

Bài tập thu phát sóng điện từ

Bài tập thu phát sóng điện từLoading...

Tóm tắt nội dung

I. LÝ THUYẾT 1. Các giả thuyết của Mắcxoen Giả thuyết Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. Giả thuyết 2=-=Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một từ trường biến thiên.=-=Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức của điện trường=2. Điện từ trường Phát minh của Mắcxoen dẫn đến kết luận không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại từ trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. 3. Sự lan truyền tương tác điện từ Giả sử tại điểm trong không gian có một điện trường biến thiên E1 không tắt dần. Nó sinh ra các điểm lân cận một từ trường xoáy B1; từ trường biến thiên B1 lại gây ra các điểm lân cân nó...

Nội dung tài liệu

I. LÝ THUYẾT 1. Các giả thuyết của Mắcxoen Giả thuyết Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. Giả thuyết 2=-=Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một từ trường biến thiên.=-=Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức của điện trường=2. Điện từ trường Phát minh của Mắcxoen dẫn đến kết luận không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại từ trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. 3. Sự lan truyền tương tác điện từ Giả sử tại điểm trong không gian có một điện trường biến thiên E1 không tắt dần. Nó sinh ra các điểm lân cận một từ trường xoáy B1; từ trường biến thiên B1 lại gây ra các điểm lân cân nó một điện trường biến thiên E2 và cứ thế lan rộng dần ra. Điên từ trường lan truyền trong không gian càng xa điểm O. Kết luận Tương tác điện từ thực hiện thông qua điện từ trường phải tốn một khoảng thời gian để truyền được từ điểm nọ tới điểm kia. 4. Sóng điện từ Sự hình thành sóng điện từ khi một điện tích điểm dao động điều hòa Khi tại một điểm có một điện tích điểm dao động điều hòa với tần số theo phương thẳng đứng. Nó tạo ra tại một điện trường biến thiên điều hòa với tần số f. Tại hình thành một điện từ trường biến thiên điều hòa. Điện từ trường này lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Sóng đó gọi là sóng điện từ. Nguồn phát: Nguồn phát SĐT (còn gọi là chấn tử) rất đa dạng như tia lửa điện, dây đẫn điện xoay chiều, cầu dao điện Sóng điện từ là quá trình truyền đi trong không gian của điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo không gian và theo thời gian. 5. Tính chất của sóng điện từ Sóng điện từ truyền được trong các môi trường vật chất và cả trong chân không. Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân Không lớn nhất và bằng vận tốc ánh sáng 3.108m/s. Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền.==P=Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động cùng pha với nhau.==4=Sóng điện từ có tính chất giống sóng cơ học: Phản xạ, khúc xạ và giao thoa được với nhau.===BÀI TOÁN THU PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ2 Bài tập lý thuyết Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường? A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. B. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường. C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong có điểm đầu và điểm cuối. D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên. Câu 2: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn A. cùng phương, ngược chiều. B. cùng phương, cùng chiều. C. có phương vuông góc với nhau. D. có phương lệch nhau góc 450. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc điện tích âm. B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín. C. Từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra. D. Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ là các đường cong kín. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong. C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường. D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện. Câu 5: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ? A. Mang năng lượng. B. Là sóng ngang. C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản. D. Truyền được trong chân không. II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng Bước sóng: Chu kỳ: Tần số: =Ví dụ 1: Một mạch dao động LC đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại trên bản tụ là Q0 10–6 và dòng điện cực đại trong mạch I0 10A. Bước sóng điện từ mà mạch có thể phát ra là: A. 1,885 B. 18,85 C. 188,5 D. 1885 Hướng dẫn Xác định tần số góc: Xác định chu kỳ: Bước sóng: Chọn Câu 6: Một sóng điện từ có tần số MHz. Bước sóng của sóng điện từ đó là A. 25 B. 60 C. 50 D. 100 Câu 7: Sóng điện từ trong chân không có tần số 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là A. 2000 m. B. 2000 km. C. 1000 m. D. 1000 km. Câu 8: Một mạch thu sóng có 10 μH, 1000/π2 pF thu được sóng có bước sóng là A. 0,6 B. C. 60 D. 600 Câu 9: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện 880 pF và cuộn cảm 20 μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là A. 100 m. B. 150 m. C. 250 m. D. 500 m. Câu 10: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm μH và một tụ điện C0 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là: A. 11,3 B. 6,28 C. 13,1 D. 113 LC LC 1f2 LC 600I10.10 rad sQ 72T .10 c.T 188, 5m3 Dạng 2: Ghép tụ điện phù hợp để bắt được bước sóng xác định B1: Xác định điện dung ban đầu B2: Xác định điện dung của hệ tụ (Chệ) từ bước sóng cần đo. B3: So sánh Chệ với C0 Nếu Chệ C0 Ghép Cx  C0 Nếu Chệ C0 Ghép Cx nối tiếp C0 Ví dụ 2: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điệnvới điện dung và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng λ= 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng λ′= 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C’ bằng A. C’ 4C B. C’ C. C’ 3C D. C’ 2C Hướng dẫn Lập tỉ số: Cb Ghép song song Cx 4C 3C Chọn Ví dụ 3: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ A. tăng nF. B. tăng nF. C. tăng 25 nF. D. tăng 45 nF. Hướng dẫn Lập tỉ số: Cb Ghép song song Cx 45 20 25nF Chọn Bài tập Câu 11: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 50 nF thì mạch thu được bước sóng 50 m. Nếu muốn thu được bước sóng 30m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ A. giảm 30 nF. B. giảm 18 nF. C. giảm 25 nF. D. giảm 15 nF. Câu 12: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 60 nF thì mạch thu được bước sóng 30 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60m thì giá trị điện dung của tụ điện khi đó là A. 90 nF. B. 80 nF. C. 240 nF. D. 150 nF. Câu 13: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 60 nF thì mạch thu được bước sóng 30 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60m thì người ta ghép tụ C′với tụ C. Cho biết cách ghép hai tụ trên, và giá trị điện dung của tụ C′ là bao nhiêu? A. ghép hai tụ song song, C′= 240 nF. B. ghép hai tụ song song, C′= 180 nF. C. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 240 nF. D. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 180 nF. Câu 14: Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 90 nF thì mạch thu được bước sóng 60 m. Nếu muốn thu được bước sóng 40m thì người ta ghép tụ C’ với tụ C. Cho biết cách ghép hai tụ trên, và giá trị điện dung của tụ C’ là bao nhiêu? A. ghép hai tụ song song, C′= 130 nF. B. ghép hai tụ song song, C′= 72 nF. C. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 50 nF. D. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 72 nF. Câu 15: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1= 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2= 80 m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn thì mạch thu được sóng có bước sóng là A. λ= 48 m. B. λ= 70 m. C. λ= 100 m. D. λ= 140 m. Câu 16: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung thay đổi từ 10/π pF đến 160/π pF và cuộn dây có độ tự cảm 2,5/π µH. Mạch trên có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng nào? 1b2bCC 4CC 1b2 bC 40 20nFC 45nFC 60 C4 A. 12 m. B. m→ 12 m. C. 15 m. D. 15 m. Câu 17: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến có biến thiên từ mH đến 25 mH, 16 pF, lấy π2 10. Máy này có thể bắt được các sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng A. từ 24 đến 60 m. B. từ 480 đến 1200 m. C. từ 48 đến 120 m. D. từ 240 đến 600 m. Câu 18: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 pF và cuộn cảm có độ tự cảm 1/π2 µH. để có thế bắt được sóng điện từ có bước sóng từ 12 đến 18 thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. điện dung biến thiên trong khoảng nào A. 0,3 nF Cx ≤0,9 nF. B. 0,3 nF Cx ≤0,8 nF. C. 0,4 nF Cx ≤0,9 nF. D. 0,4 nF Cx ≤0,8 nF. Câu 19: Mạch thu sóng có lối vào là mạch dao động LC, tụ điện là tụ phẳng không khí thì khi đó bước sóng mà mạch thu được là 40 m. Nếu nhúng 2/3 diện tích các bản tụ vào trong điện môi có hằng số điện môi 2,5 thì bước sóng mà mạch thu được khi đó bằng A. 56 B. 66 C. 58 D. 69 Câu 20: Mạch thu sóng có lối vào là mạch dao động LC, tụ điện là tụ phẳng không khí thì khi đó bước sóng mà mạch thu được là 60 m. Nhếu nhúng một nửa diện tích các bản tụ vào trong điện môi có hằng số điện môi thì bước sóng mà mạch thu được khi đó bằng A. 89 B. 54 C. 98 D. 69 mTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến