loading
back to top

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-09 06:22:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: thì hiện tại tiếp diễn   

522
Lượt xem
13
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án
Tóm tắt nội dung
Bài Ti ng Anhậ ếHoàn thành các bài thì hi ti di ti ng Anhậ ếI. Vi câu cho đúng:ế ạ1. (she go home now) ................................................................................................................................2. (I read great book) ................................................................................................................................3. (she not wash her hair) ................................................................................................................................4. (the cat chase mice?) ................................................................................................................................5. (she cry?) ................................................................................................................................6. (he not study Latin) ................................................................................................................................7. (we drive...
Nội dung tài liệu
Bài Ti ng Anhậ ếHoàn thành các bài thì hi ti di ti ng Anhậ ếI. Vi câu cho đúng:ế ạ1. (she go home now) ................................................................................................................................2. (I read great book) ................................................................................................................................3. (she not wash her hair) ................................................................................................................................4. (the cat chase mice?) ................................................................................................................................5. (she cry?) ................................................................................................................................6. (he not study Latin) ................................................................................................................................7. (we drive to London?) ................................................................................................................................8. (they watch TV? ................................................................................................................................9. (where she go now? ................................................................................................................................10. (I not leave now) ................................................................................................................................11. (you not run) Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ế................................................................................................................................12. (why he leave? ................................................................................................................................13. (how travel? ................................................................................................................................14. (it not rain) ................................................................................................................................15. (when we arrive? ................................................................................................................................16. (where they stay? ................................................................................................................................17. (it rain) ................................................................................................................................18. (she come at six) ................................................................................................................................19. (he watch film at the moment) ................................................................................................................................20. (we not sleep) ................................................................................................................................II. Vi câu cho đúng:ế ạ1. (we go to the cinema later) ................................................................................................................................2. (they work now) Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ế................................................................................................................................3. (you not walk) ................................................................................................................................4. (they learn new things?) ................................................................................................................................5. (when he start work?) ................................................................................................................................6. (why stay at home?) ................................................................................................................................7. (it get dark?) ................................................................................................................................8. (we not win) ................................................................................................................................9. (the dog not play with ball) ................................................................................................................................10. (why it rain now?) ................................................................................................................................11. (how she travel?)................................................................................................................................12. (where you work?) ................................................................................................................................13. (you meet your friend at four) ................................................................................................................................Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ế14. (I take too much cake?) ................................................................................................................................15. (you think?) ................................................................................................................................16. (we study this evening) ................................................................................................................................17. (Lucy and Steve play the piano) ................................................................................................................................18. (Sarah not tell story)................................................................................................................................III. Vi câu cho đúng:ế ạ1. (I be silly? )................................................................................................................................2. (they not read) ................................................................................................................................3. (I cook tonight) ................................................................................................................................4. (he see the doctor tomorrow? ................................................................................................................................5. (you eat chocolate? ................................................................................................................................6. (what you do? ................................................................................................................................Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ế7. (we make mistake ................................................................................................................................8. (you come tomorrow) ................................................................................................................................9. (it snow) ................................................................................................................................10. (John/ sleep at the moment) ................................................................................................................................11. (he not dance) ................................................................................................................................12. (how they get here? ................................................................................................................................13. (when it start? ................................................................................................................................14. (I not speak Chinese at the moment) ................................................................................................................................15. (Jill drink tea now? ................................................................................................................................16. (he pay the bill at the moment? ................................................................................................................................17. (I stay with friend for the weekend) ................................................................................................................................18. (when John arrive?) Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ế................................................................................................................................19. (they come to the party?) ................................................................................................................................20. (we not study)................................................................................................................................21. I/wash/my hair................................................................................................................................22. that/clock/work?................................................................................................................................23. It/rain?................................................................................................................................24. we/smoke/in the class................................................................................................................................IV: Đt các đng vào chính xácặ ẫ1, It (get) ....... dark. Shall turn on the light?2, They don't have any where to live at the moment. They(stay) ...... with friends untilthey find somewhere.3, Why are all these people here? What (happen). .........?4, Where is your mother? She ........ (have) dinner in the kitchen5, The student (not, be) ..... in class at present6, Some people (not drink) ............ coffee now.7, At present, he (compose) ............ piece of music8, We (have) ............. dinner in resataurant right nowV: Hoàn các cu tho iấ ạ1, A: saw Brian few day ago. Doc24.vnBài Ti ng Anhậ ếB: oh, did you? (what/he/do) .......... these day2, A: Psychology. B: (he/enjoy).......it?3. A: hi,Liz. How(you/get/on).............in your new job.B: No bad.It's wasn't so good at first, but (things/get) ..... better now.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến