loading
back to top

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Chia sẻ: bloghoahoc | Ngày: 2016-08-13 09:01:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 4   

438
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTuần 1Bài Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 23476.......3246734890 .........34890 5688..........4538812083 ..........1208 9087............890793021...........9999Bài 2: Một nhà máy trong ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong ngày nhà máyđó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là A. 300 007 B. 30 007 C. 007 30 070Bài Số lớn nhất gồm chữ số khác nhau là :A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995Phần dùng để sửa bài làm sai...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTuần 1Bài Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 23476.......3246734890 .........34890 5688..........4538812083 ..........1208 9087............890793021...........9999Bài 2: Một nhà máy trong ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong ngày nhà máyđó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là A. 300 007 B. 30 007 C. 007 30 070Bài Số lớn nhất gồm chữ số khác nhau là :A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1Doc24.vnTuần 2Bài 1: Viết các số sau:a. Mười lăm nghìn:......................................................................................................b. Bảy trăm năm mươi:...............................................................................................c. Bốn triệu:................................................................................................................d. Một nghìn bốn trăm linh năm:.................................................................................Bài 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là A. 67382 B. 62837 C. 286730 D. 62783Bài 3: Số liền sau số 999 999 là :A. triệu B. 10 triệu C. tỉ D. 100 triệu Bài 4: Viết số gồm triệu, trăm triệu, nghìn, đơn vị :......................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2Doc24.vnTuần 3Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a. 675; 676; ..... ......;.......;........;681. b. 100;.......;.........;........; 108; 110. Bài 2: Viết số gồm :a. trăm nghìn, trăm, chục, đơn vị:................................................b. nghìn, chục, đơn vị :....................................................................c. trăm nghìn, 4nghìn, trăm chục:....................................................Bài 3: Dãy số tự nhiên là A. 1, 2, 3, 4, 5,...B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,......C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.D. 0, 1, 3, 4, 5,....Bài 4: Tìm với là số tròn chục, 91> 68 x=..............................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 43Doc24.vnBài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .a. 50 dag ...................hg kg 300g =................. .g b. tấn kg ..................kg tạ kg ................kg c. 82 giây .........phút ........giây 1005 .......kg .....g Bài 152 phút .......giờ ......phút Số cần điền là :A. 15 giờ phút B. giờ 52 phút C. giờ 32 phút D. giờ 32 phút Bài 3: hộp bút chì như nhau có 96 chiếc bút chì. Hỏi hộp như thế có số bút chì là :A. 12 bút chì B. 60 bút chì 17 bút chì D. 40 bút chìBài Có gói bánh mỗi gói nặng 200g và gói kẹo mỗi gói nặng 250g Hỏi tất cảcó bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 5Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:4Doc24.vna) ngày ..........giờ giờ ............. phútb) 3giờ 10 phút ........phút phút giây ............ giâyBài 2: Một tổ có HS có số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Trong các số: 647 532; 685 421; 000 000; 11 048 502; 785 367; 071071 thì số bé nhất là: A. 647 532 B. 785 367 C. 11 048 502 D. 000 000Bài 4: Can thứ nhất đựng 12 lít nước Can thứ hai đựng 16 lít nước Hỏi can thứ bađựng bao nhiêu lít nước Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 65Doc24.vnBài 1: Đặt tính rồi tính: a) 2547 7241 b) 3917 2567 c) 2968 6524 d) 3456 1234..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài Nếu thì giá trị của biểu thức 7543 là A. 45248 B. 45058 C. 45258 D. 42358Bài 3: Một trường có 315 học sinh nữ, số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài Tính tổng của số bé nhất có chữ số và số lớn nhất có chữ số Số bé nhất có chữ số là:....................... Số lớn nhất có chữ số là:......................Tổng của hai số đó là:..................................................................................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 7Bài 1: Nếu 47685 5784 thì giá trị biểu thức là 6Doc24.vnA. 53269 B. 53469 C. 53479 D. 53569Bài 2: Cho biết 10 2, tính giá trị của biểu thức: a) =........................................................................................................... b) =........................................................................................................... c) =............................................................................................................Bài 3: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Hỏi chu vihình chữ nhật đó là bao nhiêu?............................................................................................................................................................................................................................................................................Bài Tổng của số chẵn liên tiếp là 100 số chẵn đó là A. 20; 22; 24; 26; 28.B. 12; 14; 16; 18 20. C. 18; 19; 20; 21; 22.D. 16; 18; 20; 22; 24.Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 8Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.7Doc24.vna) 96 78 4=............................................................................................................b) 677 969 123 31=............................................................................................Bài 2: Tuổi trung bình của hai chị em là 18, chị hơn em tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi,em bao nhiêu tuổi ?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Đọc tên các góc vuông, nhọn, bẹt, tù có trong hình sau Các góc vuông là:......................................................................................................Các góc nhọn là:........................................................................................................Các góc bẹt là:...........................................................................................................Các góc tù là:.............................................................................................................Bài Chu vi hình chữ nhật là 10 chiều dài hơn chiều rộng 10 dm Tính diện tíchhình chữ nhật? Đổi:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phần dùng để sửa bài làm sai trên......................................................................................................................................8Doc24.vn..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tuần 9Bài 1: Tính giá trị biểu thức.9Doc24.vn a) 168 b) 570 225 2..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài Ghi tên các cặp cạnh vuông góc, song song có trong hình bên CBài 4: Cách tính nào sai A. 28 12 B. 28 12 25C. 36 D. 24 4Phần dùng để sửa bài làm sai trên....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến