loading
back to top

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish

Chia sẻ: thuyduong | Ngày: 2016-10-05 13:05:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

123
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề WishLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANHMỆNH ĐỀ WISHI. Put the verbs in brackets into correct tenses:1. wish (go)……………………………. to the movie with you.2. wish (have)……………………………………… day off.3. wish (study)…………………………… Latin instead of Greek.4. wish (not/ spend)………………………………. so much money.5. wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.6. wish (ask)…………………………….………. him how to get there.7. wish (not stay)………….……………….. at home.8. wish (not/ buy) …………….……………..that book.9. wish (not/ see) ……………….…………….him.10. wish (not/ call)……………….………………. him liar.11. don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. wish (go) ………there. 12. The weather is very hot. wish it (be) ………………………… cooler.13. We seldom write to her. wish we (write) ………………… to her more often.14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim. 15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder. 17. We will not go to...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANHMỆNH ĐỀ WISHI. Put the verbs in brackets into correct tenses:1. wish (go)……………………………. to the movie with you.2. wish (have)……………………………………… day off.3. wish (study)…………………………… Latin instead of Greek.4. wish (not/ spend)………………………………. so much money.5. wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.6. wish (ask)…………………………….………. him how to get there.7. wish (not stay)………….……………….. at home.8. wish (not/ buy) …………….……………..that book.9. wish (not/ see) ……………….…………….him.10. wish (not/ call)……………….………………. him liar.11. don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. wish (go) ………there. 12. The weather is very hot. wish it (be) ………………………… cooler.13. We seldom write to her. wish we (write) ………………… to her more often.14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim. 15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder. 17. We will not go to Ha Long Bay next week. wish we (go) …………… there.18. It is raining now. wish it (stop) ……………………… raining soon. 19. My parents are not in now. wish they (be) ……….……at home with us now. 20. know Nam will not lend me his car. wish he (lend). ……………… it to me.Doc24.vnII. Rewrite the following sentences, using “Wish”1. don’t know more people.( wish ...............................................................................................................................2. don’t have key. wish ............................................................................................................................3. Ann isn’t here.( wish ...............................................................................................................................4. It is cold. wish ...............................................................................................................................5. live in big city (I don’t like it). wish ...............................................................................................................................6. can’t go to the party (and like it). wish ...............................................................................................................................7. have to work tomorrow (I like to stay in bed). wish ...............................................................................................................................8. don’t get good marks. wish ...............................................................................................................................9. I’m not lying on beautiful sunny beach.( wish ...............................................................................................................................10. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.( They wish .......................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến