loading
back to top

Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 20:58:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều   

49
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều
Tóm tắt nội dung
uậ ềB ốđ lầ ệv .ớ ếBài 2: ỏr ờ1v 2vl 22v v+ .B ờđ ờt :ằ ố2.s atD == .ằ ốB ầ0v ứ0 0(2 1)( 0, 5)2na ns v-D +. gộ ờ124s m= 264s m= iả ờg ơc ộ2 201( ); 2, 5( )v s= )B ầđ y. .ư ố( 1)2tt t= =B ếb ủx :ọ ộ22( )a s»)B yê ớt y. hố ờa ?ả ầb ?ả ố( 12ta= ()21t saD To ề( y. ờy ốc ()1t tD ềq ờ5 ờy ỏk ềc ộ20,16( )a s» )B 11 ộb ạc nậ ểđ .ộ ềa .ốb ộg ộh .ệ ụ( :ọ ộ2 21 30,185( ); 0; 0,185( )a s» -) b) 0,185 ); (0 120 )Iv s= 22, 2( ); (120 1080 )IIv s» £; 22, 0,185( 1080)( ); (1080 1200 )IIIv s» £v(m/s)22,2O t(s)12001080120
Nội dung tài liệu
uậ ềB ốđ lầ ệv .ớ ếBài 2: ỏr ờ1v 2vl 22v v+ .B ờđ ờt :ằ ố2.s atD == .ằ ốB ầ0v ứ0 0(2 1)( 0, 5)2na ns v-D +. gộ ờ124s m= 264s m= iả ờg ơc ộ2 201( ); 2, 5( )v s= )B ầđ y. .ư ố( 1)2tt t= =B ếb ủx :ọ ộ22( )a s»)B yê ớt y. hố ờa ?ả ầb ?ả ố( 12ta= ()21t saD To ề( y. ờy ốc ()1t tD ềq ờ5 ờy ỏk ềc ộ20,16( )a s» )B 11 ộb ạc nậ ểđ .ộ ềa .ốb ộg ộh .ệ ụ( :ọ ộ2 21 30,185( ); 0; 0,185( )a s» -) b) 0,185 ); (0 120 )Iv s= 22, 2( ); (120 1080 )IIv s» £; 22, 0,185( 1080)( ); (1080 1200 )IIIv s» £v(m/s)22,2O t(s)12001080120

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến