loading
back to top

Bài tập làm văn số 1 lớp 8: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-08-16 16:14:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: văn mẫu lớp 8   

995
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập làm văn số 1 lớp 8: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Bài tập làm văn số 1 lớp 8: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Bài tập làm văn số 1 lớp 8: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Tóm tắt nội dung
Bài vi 8ế ớBài vi 1: nh ng ni ngày đu tiên đi c.ế ọBài làm:Ngày đu tiên khai tr ng, đó là cái ngày mà ch không ai trong chúng taầ ườ ẳcó th quên đc. Cái ngày đã đánh ki chúng ta vào conể ượ ướđng p. Năm nay tôi đã lên 8, đã quá quen không khí đng,ườ ườnh ng ch nhìn th nh ng em sinh tay đn tr ng,ư ườlàm tôi thêm i, xao xuy và nh nh ng ni ngây th bé ng aồ ủm bé ch ch ng vào ng tr ng trong bàn tay đy tình th ng aộ ướ ườ ươ ủm tôi.ẹy là cái ngày mà tôi không bao gi quên. Đó là bu sáng cu thu êmẤ ốđm, tr cao trong xanh có ánh ng vàng i. Cái mùa thu quê tôi th đcề ươ ặbi mùa thu mi Trung không se nh nh mi hay quá nóng nhệ mi Nam. Nó ng và nh nhàng. Qu đúng là th đi khi cho ng taở ườd nh Ph chăng đây chính là lí do mùa thu là mùa tr ng? Tôi nao naoễ ườtrong lòng nh ng ng ng ngây th tâm tr ng đa tr đi di iữ ưở ượ ớm ki quan tr ng. Th ra lúc đó còn bé, ch nh đc ngàyộ ượ ềkhai tr ng và cũng ch ng bi đó là ngày gì, nh ng th quan tâm, aườ ủng ph nào tôi cũng đã nh ra có cái gì đó quan tr ng....
Nội dung tài liệu
Bài vi 8ế ớBài vi 1: nh ng ni ngày đu tiên đi c.ế ọBài làm:Ngày đu tiên khai tr ng, đó là cái ngày mà ch không ai trong chúng taầ ườ ẳcó th quên đc. Cái ngày đã đánh ki chúng ta vào conể ượ ướđng p. Năm nay tôi đã lên 8, đã quá quen không khí đng,ườ ườnh ng ch nhìn th nh ng em sinh tay đn tr ng,ư ườlàm tôi thêm i, xao xuy và nh nh ng ni ngây th bé ng aồ ủm bé ch ch ng vào ng tr ng trong bàn tay đy tình th ng aộ ướ ườ ươ ủm tôi.ẹy là cái ngày mà tôi không bao gi quên. Đó là bu sáng cu thu êmẤ ốđm, tr cao trong xanh có ánh ng vàng i. Cái mùa thu quê tôi th đcề ươ ặbi mùa thu mi Trung không se nh nh mi hay quá nóng nhệ mi Nam. Nó ng và nh nhàng. Qu đúng là th đi khi cho ng taở ườd nh Ph chăng đây chính là lí do mùa thu là mùa tr ng? Tôi nao naoễ ườtrong lòng nh ng ng ng ngây th tâm tr ng đa tr đi di iữ ưở ượ ớm ki quan tr ng. Th ra lúc đó còn bé, ch nh đc ngàyộ ượ ềkhai tr ng và cũng ch ng bi đó là ngày gì, nh ng th quan tâm, aườ ủng ph nào tôi cũng đã nh ra có cái gì đó quan tr ng. Hôm nay làườ ẽng đa tôi đn tr ng. Vùng quê tôi không ph thành th cũng ch ng ph iườ ườ ảm nào giàu có, đó là vùng quê mang đy nét thôn quê và dân dã. Trênộ ựđng đi c, tôi th có nhi các sinh cùng các ph huynh. Tôiườ ụđ th ng nét lo ng trên trong đó có đa th ng đi ch iể ườ ơv tôi, cùng chu đáo ng gi ng nh tôi y. Đi đó càng làmớ ườ ềtôi hi thêm quan tr ng ngày này, nh ng cũng chính vì đó mà khi tôiể ếcàng thêm tâm. Tâm tôi gi ng trĩu nh ng nh nhàng nhậ ưnh ng cánh hoa trong ng mai cùng làn gió nhè nh th qua, xoa điữ ươ ịcái tâm tr ng. ạDoc24.vnÔ kìa, kia có ph là tr ng c, mà tôi đn. Tôi nh ra nh yả ườ ậvì th nó khang trang và to cái nhà nào mà tôi ng p. xoaấ ẹđu tôi, nh nhàng nói: “Con yêu, tr ng con đây i. Đây là tuầ ườ ơd ng đo đc và ki th cho con”. Qu th tâm tr ng tôi lúc thay đi. Bâyưỡ ổgi tôi không còn th quá nh ng không hi sao chân tôi díu i.ờ ạDù nh ng tôi nh theo nh ng chân Đi đc đo nậ ướ ượ ạthì ngôi tr ng đã hi rõ tr t. Tr tôi là cái ng tr ng to nườ ướ ướ ườ ớv nh ng ch vi ng nh ng khó hi u. Xung quanh đó là hàng trăm các cớ ọsinh khác cùng bi bao tâm tr ng, suy nghĩ. thì níu chân ng thì uớ ườ ếmáo. Ch có ti ng khóc òa sau ng tôi, tôi li ch úp vào và cũngợ ẹngh ngào khó tôi đã ng ng đn ng. an tôi cùngẹ ướ ủnh ng nói ng ngào, làm tôi can đm lau nh và hôi, đngữ ướ ứth ng ng i. Cùng lúc đó, có cô giáo đi phía tôi. Tôi ng ngác nhìn thì côẳ ườ ơnh nhàng ti ng nói: “Ch cho cháu vào đi. Đó là em” Gi ng nói mẹ ấm, thanh thanh mà ng ngào cô đã khi tôi không còn giác hãi a.ấ ữCô nh nhàng tay tôi vào p, tôi đi theo sau cô và nh mùi th tàẹ ừáo dài cô.ủCô o: “L mình đây. Tý ra trung khai gi ng xong thì đây c”.ả ọB ng có tr ng cái vang lên làm tôi gi mình ôm ch cô giáo. Cô giáoỗ ấc i, xoa đu tôi o: “Đy là ti ng tr ng tr ng. Tr ng báo đã đn gi trungườ ườ ậr i”. À, th ra đy là ti ng tr ng tr ng. tr tôi ch nghe ti ng tr ng mồ ườ ướ ơbung bung nh bé nh ng đêm Trung thu nào đã đc nghe ti ng tr ngỏ ượ ốtr ng bao gi Sáng y, đu tiên ti ng tr ng tr ng vào lòng tôi ti ngườ ườ ếtr ng ràng, gi giã, nao khi tim tôi cũng mu nh nhót và lòng tôi iố ồh mu khóc lên. Ti ng tr ng đu đi đi ai ng là ngu xúc điộ ảtheo tôi su cu đi p. chúng tôi hàng tr lá sao vàng. tố ướ ộth giáo hô chào to. Chúng tôi đng im phăng ph mà không hát vì lúc đóầ ắh đu ch bi bài hát Qu ca. Ch sau đy vào p, ti đu tiên côầ ầgiáo bài hát Qu ca. Chúng tôi hát say a, hát hào hùng, thu tớ ấDoc24.vnnhanh vì cô giáo sau này chào chúng tôi hát chả ướ ứkhông đng im nh hôm nay.ứ ưTôi ch ng rõ mình ng trong khi nào, tôi ng nhìn ra ngoài sẳ ướ ổvà tìm hình dáng thân th ng tôi trong ng chen chúc ng dòươ ườ ặcon cái th tr khi ra ng tr ng. cũng nh nhàng nói tôi: “Con cẩ ướ ườ ốg ng ngoan nhé, tr đón ”. Câu nói khi tôi không còn loắ ếs gì a. ng tôi nghe th gi ng nói ng ngào khi nãy vang lên. Thì ra côợ ọgiáo đang gi thi mình. Th bây gi trong lòng tôi không còn iớ ốb tâm nào a, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang đu làm quen côậ ớgiáo. Các đã ng đu đùa ngh ch và làm quen nhau. Bàn ghạ ếth mùi i, ng đen, gi ng, cô giáo, nh Bác ... đu làm tôi tòơ ềmò, háo c. Ng ng nh tôi béo tròn nh ng tr ng tr và có iứ ườ ườ ươlàm quen tôi. khoe đã đc đc ch cô giáo ghi trên ng. Chúng tôiớ ượ ảlíu lo nói chuy đc lúc thì gi đã đu. Cô dò nhi u, đi ki traệ ượ ểsách và cách bút cho p. Gi ng nói cô tr và kh kho làmở ắtôi tin ng. nhiên, tôi th bó i. Tôi tròn đcưở ọnh ng ch a, b, ng lòng tôi, ng tình yêu th ng gia đình, mữ ươ ẹvà cô giáo. ng ghé qua xem chúng tôi c. Nh ng tia ng nh trongắ ưtruy tích bà hàng đêm. ểV tôi, không có ngày khai tr ng đu tiên đi ch phút đu tiênớ ườ ầđc “th cô giáo”, đu tiên nghe ti ng tr ng tr ng và đng lá tượ ườ ướ ổqu hát qu ca y… tôi có gì sâu mái tr ng và tu th nh Tâm nố ườ ồtôi nghèo đi bi ch ng nào. Nh ng ni đp trong ngày khai tr ng đuẽ ườ ầtiên đã góp ph đp nên tâm th tôi đy th i!ấ ơBài vi 2: Ng (b n, th y, ng thân,...) ng mãi trongế ườ ườ ốlòng tôi.Bài làm:Doc24.vnTrong ngôi nhà nh bé và xinh xinh gia đình em. Em yêu thànhỏ ọviên trong gia đình. Nh ng ng mà em yêu quý nh đó chính là là ng iư ườ ườg bó em, yêu th ng em nh và là ng ng mãi trong lòng em.ắ ươ ườ ốT khi sinh ra em đã đc chăm sóc và nuông chi nh bông hoaừ ượ ộnh em đi kém không la mà ch nh nhàng khuyên o. Khiỏ ảem đc đi cao, nh nhàng vu tóc và khen: “Con gái gi m, mượ ẹr hào con”. Đôi ánh lên ni vui và ni nh phúc.ấ ạM là ng ph đm đang và lòng vì gia đình, không qu ng iẹ ườ ạchuy th khuya lo cho con cái. Em nh nh in tu th aệ ủmình nh ng ngày đu ch ch ng đi em ngã ôm em vàoớ ạlòng. Nh chú chim non bay, khích em: “Con gi m”. nh ngư ữtr hè ng nôi bên chi võng đung đa ru em ng câu hát ngày nào sao màư ủtr và ng ngào nh th tranh th nh ng bu chi giúp em luy chầ ữvà em c, th ng ra nh ng câu hai con cùng gi i. em dạ ườ ễthu bài đc th “O tròn nh qu tr ng gà, thì đi nón, thì mang râu”ộ Ơcách đã giúp em thu bài. Khi em lên và vào mọ ướ ẹv luôn sát cánh bên em, dù ngày hay ngày ng đa em đn tr ng. ườM dù đc ng chi nh ng rèn cho em ng giác, nặ ượ ọgàng, ngăn p. con gái ph bi gi gi ph bi trông tr trôngắ ướsau, còn em ph bi yeu th ng ng khác, bi giúp nh ng ng cóẹ ươ ườ ườhoàn nh khó khăn. em luôn ghi nh và không bao gi quên. ờM em nhi vi c: đc chén, quét đc nhà, đc m. uẹ ượ ượ ượ ếai đã đc th ng th nh ng món ăn thì ph th lên ng: “Th tuy tượ ưở ệv i!”. Nh ng nh ng món ăn đó không ch ngon đn thu mà nó còn ch đngờ ựnh ng tình mà đã dành cho em và cho gia đình. ẹEm đã ng th sao gi nh y. đêm em đã đi uừ ềđó, nói ng đã ng là sinh gi tr ng. Nh ng vì công vi cố ườ ệc ti tri nên vi do đm nhi còn thì nhà lo cho giaủ ểDoc24.vnđình. Em xúc đng khi nghe th đi đó, đã mình lo choộ ướ ểgia đình êm m. Em th th ng quá. ươ ẹEm nh nh là ni chăm sóc em nh ng ngày đau m. bu chi uớ ềem đi ào ào xu ng làm ng em hôm đó pọ ườ ướ ậđn, ng em thì nóng ng ng còn chân tay thì nh run. Em nói “Mế ườ ẹi con nh m”. trán em và o: “Không sao đâu con đy”. mơ ẹl mát đp vào chi khăn bông và đp lên trán em. ghé ly vàoấ ướ ướmi ng và cho em ng thu c: “Ngày mai con kh ngay mà”. Ngày hôm sau,ệ ấem th ng nh và ch tay em, em th th ng quá.ấ ươ ẹEm yêu quý em xin th làm vui và không phấ ụlòng kính yêu i! Con vì đã sinh ra con và nuôi ngủ ấcon thành ng i. Con nh hình nh và ng là ng iườ ườ ườs ng mãi trong lòng con. ốBài vi 3: Tôi th mình đã khôn n.ế ớBài làmTrong cu ng,b ai tr ng thành cũng đu tr qua tu th ,tôi cũngộ ưở ơkhông ngo Ngày tôi th nh phúc, may khi đc ng trong giaạ ượ ộđình êm, cha yêu th ng, ng phúc tràn đy. Và bây gi cho đnấ ượ ươ ếnăm nay, ba tu tôi đã có th làm đc nhi vi c. Tôi th mình đã khônườ ượ ấl n.ớH ng năm, khi đi tôi th ng đc ba ch đn tr ng.nTh nh ngằ ườ ượ ườ ưnăm nay tôi đã đp xe đn tr ng. Ngày ngày, tôi cùng “anh chàng” Martin do baự ườt ng nhân sinh nh tôi tròn ba tu đn tr ng.hai niên tr c, conặ ườ ườ ướđng nhà đn tr ng quen khi tôi ng trên chi xe máy ba ch đi c.ườ ườ ọNg niên này đi tôi, nh hai bên đng thay đi đn th ng.ượ ườ ườM mình trên chi xe đp đi ch gió nh hôn thoáng qua đôi má và độ ểDoc24.vnl giác mát ngày ng. Tôi thích nh khi tr a, đc đpạ ượ ạxe nh ng gi tr i, nh ng vào t. nhướ ướ ưth tôi th đôi chân mình săn ch n. Tr đây ba ch xe lao nhanh phíaế ướ ềtr không có đc giây phút ng nhìn nh t. Thành ph tôi thành phướ ượ ốcông nghi p, nh ng nh nh khi sinh tan c, ho công nhân raệ ặv Lúc đó con đng chíng vào thành ph dòng ng xe p,ề ườ ườ ườ ượng xuôi. trên cao nhìn xu ng nh lũ ki bò lo không còn làmượ ạtôi ng nh tr a. Th gian theo ngày tháng trôi qua, tôi th mình nh hòaạ ướ ưvào nh ng thành ph là tôi th mình đã trong suy nghĩ nị ẫhành đng. bu sáng th y, không còn đánh th mà bi tộ ếxu ng gi ng mùng gàng, và ph ăn sáng. Sau khi ăn sángố ườ ữtôi bi chén bát mình. Ngày đó, khi chu đn p, tôi th ng xuyênự ườquên ng vì sau khi hoc xong tôi lên gi ng ng ngay. Còn bây gi ,ụ ườ ờm ngày sau khi xong tôi th xem th khóa bi và so sách vàoỗ ởc p. Đu niên năm nay, tôi ch ng còn quên hay ba nh nh Nhi nặ ầb bè trong tôi đi ch i, tôi nh ch i, vì tôi bài hôm nay,ạ ấs đn không hi bài. là, ba bu n, th cô trách ng, tôi đãẽ ắchi th ng thân. Tôi nh th mình có nhi thay đi bi pế ếgi c, không vã,c th vi làm có trách nhi m. Trong sinh ho tờ ạh ng ngày ng làm phi ba anh ch ng ngày trôi qua tôi bi quan tâm đnằ ếng thân. Tôi bi em c; bi đc báo cho ông bà nghe; và chia iườ ọng khi có ni vui và bu n.ườ ồTheo dòng th gian tôi th mình khôn n. Tin vào thân và gia đình,ờ ảnghĩ ng lai ngh nghi ng ch c. mong giúp ích cho gia đình và xãề ươ Ướh i. là đc ng hi cho đt c.ộ ượ ướTham Kh o:ảAi mà ch ng có nh ng ngày th nh Nh ng ngày y, dù nh phúc, dù cẳ ựkh dù đng cay, nh ng đó cũng chính là nh ng ni không bao gi quên đc.ổ ượSau này khi nh i, nhìn nó, th "sao ngày mình nhiênạ ồDoc24.vnquá", nhiên cái tu ch hi đi. Và đó cũng là nh ng ni vui nho nh anồ ỏi trong cu ng hi gi .ủ ờNgày nay, công ngh hi đi ti có nhi thú vui ngày aệ ủtôi, cu ng thay đi nhi u, nh ng trong kí c, nh ng ni th th mãiộ ẽtheo su cu đi, mãi trong góc kín tâm n!. Có nh ngạ ữdòng kí, đc mà th bu i, đáng yêu làm sao, cũng có nh ng trang iồ ườ ồkí nhoè nét vì nh ng dòng t! Cũng nh bao ng khác, kí tôiự ướ ườ ủb đu ngày đu tiên đi c...ắ ọNgày a, tôi cũng nh ng khác, cũng có ngày đu tiên đi c. Vàư ườ ọnh ng ni ngày đã luôn theo tôi cho đn bây gi .Tôi nh nh in câuữ ưđu tiên bài văn "tôi đi c" nhà văn Thanh nh: "H ng năm, vào cu iầ ốthu, lá ngoài đng ng nhi và trên không có nh ng đám mây bàng lòng tôiườ ạl nao nh ng ni man bu tr ng....". Sau này nhà văn Lýạ ườLan cũng vi bài văn hay đêm tr ngày đu tiên đi uế ướ ậbé.Các có bi không? Nh ng hình nh thân th ng, trìu n, nh ng lòngạ ươ ấyêu con, lo ng chăm sóc cho con nh ng ngu trong ngày đu tiên đi c,ắ ọđi tôi, ch là nh ng c, nh ng khát khao mà trong đi này tôi không baoố ướ ờgi có đc.ờ ượNgày đu tiên đi tôi không gi ng và cũng không đc nh phúc nhầ ượ ưcâu chuy hai nhà văn ti ng đã vi ra, mà khác nhi m, khác xa mệ ắcác !ạ ạTôi còn nh rõ bu sáng y. tôi th th m. thay cho tôi tớ ộb qu áo ch, lành (không có qu áo đâu nhé!). trao cho tôi tộ ộquy và cây bút chì, vu tóc tôi o:ể ả­ Con đi đi, ráng gi nha con!ọ ỏTh là tôi đi mình cho bu đu tiên cu đi mình.ế ờDoc24.vnTôi cũng đi trên "con đng làng dài và p". Lòng tôi bu man mác khi nhìnườ ồnh ng ng âu tay con, nh ng đa tr nh nh tôi trên đng đnữ ườ ườ ếtr ng. Còn tôi, ch mình th đn đc, nh chìm trong đi ng nhườ ươ ạphúc ng khác.ủ ườKhi đn tr ng, tôi đâu có đc rè "đng nép bên ng thân". Tôi đn đcế ườ ượ ườ ộm mình, đng ng vào cây ph ng vĩ trong sân tr ng, đa nhìn lênộ ượ ườ ắnh ng chú chim nho nh đang ríu rít bên nh ng chùm hoa c. Tôi th trênữ ấkho ng tr xanh mênh mông, có nh ng đám mây nh trôi ch ch m, tan bi nả ếm t. Tôi ch nghĩ: "mình có nh nh ng đám mây không nh ?"ấ ỉR ti ng tr ng tr ng vang lên p. Nh ng ti ng tr ng nh nh ng nhátồ ườ ữbúa vào lòng tôi. Tôi đang lo gi đã chuy thành khi Tôiổ ợch vào hàng theo các nh khác, không hi mình ph làm gì, và làm saoạ ảcho đúng. Tôi im ng cúi đu, không dám nhìn th giáo đang đng phía tr cặ ướ ọsinh. Th tên sinh vào p. Cu cùng, ch còn mình tôi đng điầ ốdi th y. Tôi không đc tên. Tôi quá, ng th xu ng, ôm t, tệ ượ ậkhóc Th tôi y, i:ứ ỏ­ Con tên gì?­ Con tên Đc.ạ ự­ Con còn tên Đc ph không?ứ ảTôi ch nh ra có tôi tên là Đc. Tôi ng quá:ợ ừ­ ph Con quên.ạ ạ­ Tr i! Th nhi mà con nín thinh. thôi, con vào đi!ờ ớTôi đi vào trong ti ng th ng nhi ng còn trongớ ườ ươ ườ ạsân tr ng.ườV đó. Ngày đu tiên đi tôi là nh đó. Các đng nghĩ ngậ ằm không th ng tôi. th ng tôi nhi m. Nh ng còn ph đi làm sángẹ ươ ươ ừDoc24.vns tôi có ăn và đc đi c, còn cha tôi, vì tai n, nên không th nhàớ ượ ởđc. Nhà tôi nghèo m, các !ượ ạT ngày y, trong tôi luôn mang bu n, nh ng tôi th mìnhừ ấr nh phúc, vì cha tôi đã ch nhi gian kh cho tôi đc đi màấ ượ ọkhông có than vãn. chính là nh ng thiên th nh tôi. Cònề ủtôi, tôi mình đi trên " con đng làng dài và p".ẫ ườ ẹ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tu th ng li nh ng ngày tháng th êm đm. Tu th tôiổ ườ ơcũng y, nh ng sao mà nh đn, lòng tôi rung đng và xót xa vô cùng.ậ ộPh chăng... đi đó đã vô tình kh đy trong tôi nh ng xúc yêu th ng mãnhả ươli t, da di ng i. Đó không ai khác ngoài i.ệ ườ ộN sinh ra và lên khi đt còn trong chi tranh đn. Do đó nhộ ướ ưbao ng cùng nh ng hoàn toàn "mù ch ". Đã bao n, nhìn ng dòngườ ừch ng con th i, coi đó nh phép màu ng vàữ ốkhát khao đc bút vi chúng, đc đc, đc đánh n. Th đi bà th tượ ượ ượ ốra đi ng nh ng gì tôi "Bà già i, gi ch ng làm ch ng đcạ ượ ượgì đâu, ch mong sao cháu bà đc hành đn đn ch n. Giá nh bà cóữ ượ ưthêm kho đc ch ng ki nh cô cháu bé ng hôm nào đc đi cứ ượ ượ ọnh ?..." mu con nh th mà bà cũng không có đc!ỉ ướ ượLên năm tu i, bà tôi qua đi. Đó qu là mát lao, không gì bù đpổ ắn i. Bà đi trong tôi ba xúc không nói đc thành i. hôm nay,ổ ượ ồnh ng xúc đó nh nh ng ng sóng đang trào dâng nh trong lòng.ữ ẽN là ng đàn bà phúc u. tr nên th đc bi trong tôi vai trò làộ ườ ớng chuy tích đêm đêm. Tôi nh bà nhi chuy tích. Hìnhườ ổnh bà có kho tàng chuy tích, bà đâu ra nhi chuy thú và kìư ịdi đn th nh ??? Cũng gi ng nh chú bé A­li­ô­sa, tu th tôi đã đc iệ ượ ưởm ng th câu chuy tích y. Tôi lên nh chuy tích, nh bà. Bàấ ảlà ng đàn bà tài gi i, đm đang. Bà thông th chuy trong nhà ngoài xóm.ườ ệDoc24.vnBà thành th trong viêc: vi tr ,... đn vi coi sóc tôi. Bà làm chạ ỉv đôi bàn tay chai n. Hình nh bà đôi khi hi trong kí tôi, trongớ ứnh ng gi nh là bà tiên.ữ ộNh rõ nh ng hôm có ch đêm, hai bà cháu đi ra đó ch i. Khung nhớ ảhi lên màu ánh đèn, ch th đông vui đy các th hàng hoá...ệ ứvà thêm trò ch đu quay "s tr ng". " ng! ng! ng!" Bà tay đa tả ườ ắdõi theo." Bay lên nào! xu ng thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng.ạ ốĐêm ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và chuy tích. Gi ng êm ái vàề ểđy ng ngào đa tôi chìm sâu vào gi ng .ầ ủ... đó mà đã ch năm trôi. Ch năm đã đi qua nh ng "bà i, bà à!ớ ơNh ng ni bà trong kí cháu còn nguyên n. Dù cho bà không cònữ ẹhi di trên cõi đi này nh ng trái tim cháu, bà còn ng mãi". Ng bàệ ườtrong linh đa tr nh tôi cũng cũng gi ng nh th tiên trong chuy nồ ệc tích. Mãi mãi còn đó không phai ." Bà i, cháu ngoan ngoãn và ng cổ ọhành chăm ch nh bà đã ng o, bà nhé."ỉ ảCháu gái bé ng bàỏ ủ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tôi th mình đã khôn n.ấ ớM bu sáng th y, tôi nhìn bóng mình trong ng ng ngàng iộ ươ ớchính mình. Tôi đây Đâu cái hình nh con nh th bé, ngh ch ng m, su tư ốngày ch lăn xăn kh nhà... Tr tôi gi đây là cô gái cao n, khoạ ướ ẻm nh, đy tin và có ph ch ng ch c. Tôi đã sao?ạ ồTôi th mình đã khôn n.ấ ớCó theo năm tháng, suy nghĩ con ng cũng có ph thay đi. Tôi khôngẽ ướ ổcón thích nh ng quá ào, đông đúc; không còn thích nh ng game đi màữ ửtôi ng nghĩ sau này nh th gian luy p; không còn thích nh ngừ ữcu truy tranh hay đĩa nh ng phim ho hình... Tôi thíchố ạDoc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến