loading
back to top

Bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao - Chương I, II

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-28 18:07:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 10   

715
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao - Chương I, II

Bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao - Chương I, II

Bài tập Hóa học lớp 10 nâng cao - Chương I, IILoading...

Tóm tắt nội dung

BÀI TẬPCâu 1: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của và Z.Câu 2: và là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp có chứa hai muối của và với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp phải dùng 150 ml dd AgNO3 0,2M. Xác định hai nguyên tố và B.Câu 3: nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA. Cho 10g tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí H2 đo 27,3 oC 1atm. Xác định tên nguyên tố M.Câu 4: hidroxit cao nhất của một nguyên tố có dạng HRO4 cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro theo khối lượng. Xác định nguyên tố cho Cl=35,5; Br=80; I=127)Câu 5: Hỗn hợp gồm hai kim loại và hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA. Lấy 0,88g cho hòa tan hoàn toàn trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đkc) và dd Y. Cô cạn dd thu được gam muối khan. Tính và xác định tên kim loại vàB.Câu 6: kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong...

Nội dung tài liệu

BÀI TẬPCâu 1: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của và Z.Câu 2: và là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp có chứa hai muối của và với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp phải dùng 150 ml dd AgNO3 0,2M. Xác định hai nguyên tố và B.Câu 3: nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA. Cho 10g tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí H2 đo 27,3 oC 1atm. Xác định tên nguyên tố M.Câu 4: hidroxit cao nhất của một nguyên tố có dạng HRO4 cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro theo khối lượng. Xác định nguyên tố cho Cl=35,5; Br=80; I=127)Câu 5: Hỗn hợp gồm hai kim loại và hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA. Lấy 0,88g cho hòa tan hoàn toàn trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đkc) và dd Y. Cô cạn dd thu được gam muối khan. Tính và xác định tên kim loại vàB.Câu 6: kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của Cr là 7,19 g/cm Tìm bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr.Câu 7: hòa tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl, thu được dd và 0,672 lít khí bay ra đktc). Khi cô cạn dd A, khối lượng muối khan thu được bằng bao nhiêu ?Câu 8: nguyên tố là phi kim thuộc nhóm trong bảng tuần hoàn. Tỉ lệ giữa phần trăm nguyên tố trong oxit cao nhất và phần trăm trong hợp chất khí với hidro bằng 0,5955. Cho 4,05g một kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng hết với đơn chất thì thu được 40,05g muối. Xác định công thức của muốiCâu 9: nguyên tử khối trung bình của nguyên tố là 79,91; có hai đồng vị. Biết RZ79 chiếm 54,5%. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ hai.Câu 10: Một nguyên tố có hóa trị trong oxit cao nhất bằng hóa trị trong hợp chất khí với hidro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hidro. Tìm tên nguyên tố R.Câu 11: nguyên tử có hóa trị cao nhất với oxi gấp lần hóa trị trong hợp chất khí với hidro. Gọi là công thức hợp chất oxit cao nhất, là công thức hợp chất khí với hidro của Y. Tỉ khối hơi của đối với là 2,353. Xác định nguyên tử Y.Câu 12: cho 6,9g một kim loại thuộc nhóm IA tác dụng với nước, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với CuO đun nóng. Sau phản ứng thu được 9,6g đồng kim loại. Tìm tên kim loại X.Câu 13: hợp chất tạo bởi hai nguyên tố X, Y. và có số oxi hóa cao nhất trong các oxit là no và +mo và có số oxi hóa âm trong các hợp chất với hidro là –nH và -mH thỏa mãn các điều kiện on Hn và om Hm Biết rằng có số oxi hóa cao nhất trong M. Tìm công thức phân tử của M.Câu 14: Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử là 8. Tìm công thức phân tử của MX3 .Câu 15: a) nguyên tử có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. Xác định tên của b) là đồng vị của Y, có ít hơn nơtron. chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình củanguyên tố gồm hai đồng vị và là bao nhiêu ?Câu 16: Một hợp chất được tạo thành từ các ion và Y2 2-. Trong phân tử X2 Y2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 164; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của lớn hơn số khối của là 23. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ion nhiều hơn trong ion Y2 2- là hạt. Xác định hai nguyên tố và Y.Câu 17: và là hai đồng vị của nguyên tố có Z=17) có tổng số khối bằng 72. Hiệu số nơtron của và bằng 1/8 số hạt mang điện dương của N( có Z=16 ). Tỉ lệ số nguyên tử của và là 32,75: 98,25. Tìm khối lượng mol trung bình của M.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến